Przejdź do Nawigacji

Ogólne warunki przewozu pasażerów i bagażu

Kiedy kupujesz bilet na obsługiwany przez nas przelot, zawierasz z nami umowę przewozu.

Umowa ta podlega postanowieniom:

  • warunków określonych na bilecie lub w planie podróży i pokwitowaniu,
  • wszelkich obowiązujących taryf,
  • Warunków przewozu,
  • naszych przepisów.

Ostatnia aktualizacja: 20 marca 2024 r.

© British Airways Plc 2001-2016.