Przejdź do Nawigacji

Poniższe informacje są ważne i dotyczą wszystkich pasażerów lotów British Airways.

Niebezpieczne rzeczy w bagażu

Bagaż nie może zawierać żadnych przedmiotów lub substancji, które mogą stanowić niebezpieczeństwo podczas transportu, włącznie z przedstawionymi niżej. Od tej zasady mogą występować wyjątki.

Niebezpieczne przedmioty w bagażu.
 • Sprężone gazy (chłodnicze, palne, niepalne i trujące), takie jak butan, tlen, ciekły azot, butle do aparatów oddechowych i butle ze sprężonym gazem.
 • Urządzenia lub substancje obezwładniające, takie jak tasery, gaz obezwładniający, gaz pieprzowy.
 • Materiały żrące, takie jak kwasy, zasady, akumulatory z ciekłym elektrolitem, przedmioty zawierające rtęć.
 • Materiały wybuchowe, broń i amunicja, w tym kasety ze ślepymi nabojami, sztuczne ognie, flary i spłonki.
 • Płyny i artykuły łatwopalne, takie jak zapalniczki i gaz do nich, zapalarki, farby i rozcieńczalniki.
 • Zapałki (pasażer może mieć przy sobie jedno pudełko zapałek bezpiecznych).
 • Substancje radioaktywne.
 • Walizki i aktówki wyposażone w urządzenia alarmowe.
 • Substancje utleniające, takie jak wybielacze i nadtlenki.
 • Trucizny i substancje powodujące infekcje, takie jak środki owadobójcze i chwastobójcze, przedmioty zawierające żywe wirusy.
 • Inne artykuły niebezpieczne, takie jak materiały magnetyczne, oleje spożywcze, suchy lód i przedmioty o drażniącym i nieprzyjemnym zapachu.
 • Dozwolony jest przewóz leków i artykułów toaletowych w ograniczonej ilości, które są niezbędne pasażerowi w podróży, takich jak lakier do włosów, perfumy i lekarstwa.
 • Dużą część opisanych przedmiotów można przewieźć jako ładunek lotniczy zapakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami przewozu ładunków.

Pobierz naszą instrukcję dotyczącą niebezpiecznych przedmiotów (plik PDF 28 KB, w języku angielskim)

Nasza pełna lista płynów i przedmiotów zakazanych / objętych ograniczeniami pomoże Państwu zdecydować, co zabrać, a co zostawić w domu.

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt przed dokonaniem rezerwacji.