Przejdź do Nawigacji

Uwaga – niniejsze zasady ochrony prywatności dotyczą naszego korzystania z Państwa danych od 5 maja 2017 do 25 lutego 2018.

Linie British Airways szanują prywatność swoich klientów i chronią ich dane osobowe

Spisaliśmy tę Politykę prywatności, aby dostarczyć Państwu informacji na temat tego, w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe. Wyjaśniamy w nich rodzaje gromadzonych przez nas danych osobowych, sposoby ich gromadzenia oraz sposoby ich wykorzystywania. Informujemy również, jakim podmiotom możemy je udostępniać.

Ta Polityka prywatności jest podzielona na kilka części. Prosimy kliknąć odpowiednią część w szczegółowej Polityce znajdującej się poniżej, jeśli pragną Państwo wyświetlić więcej informacji, lub kliknąć Pokaż wszystko, jeśli pragną Państwo wyświetlić całą Politykę. Stworzyliśmy również ogólne podsumowanie Polityki prywatności, w którym wymienione są najważniejsze punkty.

This Privacy Policy comes into effect from 5 May 2017 and replaces our previous Privacy Policy. This Privacy Policy applies to all information we process about you in connection with your relationship with us as a customer or potential customer, including where you have a British Airways Executive Club account with us.

Prosimy skontaktować się z nami, jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji dotyczących jakichkolwiek spraw związanych z tymi Zasadami ochrony danych osobowych.

Ogólne zasady

Czego dotyczy ta Polityka prywatności

Ta Polityka prywatności dotyczy wszystkich Państwa danych osobowych, które są przez nas gromadzone, wykorzystywane oraz w inny sposób przetwarzane w związku z Państwa relacją z British Airways w postaci klienta lub potencjalnego klienta. Przez „dane osobowe” rozumiemy informacje, które umożliwiają Państwa identyfikację, na przykład imię i nazwisko, dane kontaktowe, plany podróży, historię zakupów oraz informacje związane z Państwa dostępem do naszych stron internetowych.

W jakich okolicznościach gromadzimy dane osobowe?

Państwa dane osobowe są gromadzone za każdym razem, kiedy korzystają Państwo z naszych usług (bez względu na to czy usługi są świadczone bezpośrednio przez nas, czy przez inne firmy lub pośredników działających w naszym imieniu), kiedy Państwo z nami podróżują, kiedy korzystają Państwo z naszych stron internetowych lub kiedy korzystają Państwo z naszych usług call centre bądź aplikacji mobilnych.

Jakiego rodzaju dane osobowe gromadzimy?

Gromadzimy dane osobowe związane z Państwem, Państwa planami podróży, a także sposobu, w jaki korzystają Państwo z naszych usług oraz stron internetowych, usług call centre i aplikacji mobilnych. Mogą to być informacje dostarczane nam przez Państwa bezpośrednio bądź za pośrednictwem firm lub pośredników, z którymi współpracujemy, jak również informacje gromadzone przez nas, kiedy korzystają Państwo z naszych usług.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

  • Do dostarczania podróży i innych usług, o dostarczenie których Państwo poprosili.

  • Do personalizowania Państwa podróży.

  • Do komunikowania się z Państwem w związku z podróżą oraz innymi usługami, o wyświadczenie których Państwo poprosili.

  • Do wysyłania naszych materiałów marketingowych i ofert (wyłącznie za Państwa zgodą).

  • Do udoskonalania naszych usług.

  • Do celów bezpieczeństwa.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe grupie przedsiębiorstw kontrolowanych przez naszą jednostkę dominującą, International Consolidated Airlines Group SA (IAG), w celach opisanych w tej Polityce prywatności. Należą do niej British Airways Plc, Iberia LAE SA Operadora Unipersonal, Compañía Operadora De Corto Y Medio Radio Iberia Express, S.A.U, Vueling Airlines SA, Aer Lingus Limited, OpenSkies, British Airways Holidays Limited, Avios Group (AGL) Limited i BA CityFlyer Limited (razem IAG Group). Więcej informacji na temat spółki IAG i jej spółek zależnych można uzyskać na stronie internetowej.

Aby umożliwić realizację Państwa planów podróży, często będziemy musieli udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom trzecim, na przykład innym liniom lotniczym i operatorom lotnisk, organom celnym i imigracyjnym, biurom podróży biorącym udział w organizowaniu Państwa planu podróży, a także naszym partnerom związanym z programami lojalnościowymi dla klientów, na przykład w sytuacji, kiedy zmieniają Państwo linie lotnicze lub korzystają z hotelu, aby zbierać punkty Avios. Udostępniamy również Państwa dane osobowe podmiotom trzecim, które świadczą usługi Państwu lub nam, na przykład firmom zapewniającym pomoc na lotnisku lub agencjom marketingowym.

Jeśli jest Pan/Pani członkiem British Airways Executive Club zgodnie z Warunkami i zasadamiczłonkostwa, Państwa dane osobowe są udostępniane zarówno British Airways Plc, jak i Avios Group (AGL) Limited, które zarządzają British Airways Executive Club, a także przetwarzają Avios. Tylko British Airways Plc będzie wysyłać do Państwa treści marketingowe związane z British Airways Executive Club.

Jeżeli rezerwują Państwo pakiet obejmujący lot oraz inne usługi (np. pobyt w hotelu) w British Airways Holidays lub firma ta świadczy część usług objętych pakietem, zgodnie z dostępnymi Warunkami i zasadami członkostwa, Państwa dane osobowe zostaną przekazane zarówno firmie British Airways Plc, jak i British Airways Holidays Limited.

Nie sprzedajemy danych osobowych podmiotom trzecim. Podmioty trzecie, które nie należą do grupy British Airways (British Airways Plc and a number of subsidiary companies, including British Airways Holidays Limited oraz BA CityFlyer Limited), mogą wysyłać Państwu materiały marketingowe wyłącznie za Państwa zgodą.

W jaki sposób monitorujemy tę Politykę

Polityka prywatności podlega rewizji. Jakiekolwiek zmiany będą odzwierciedlane w zrewidowanej wersji Polityki, która jest publikowana na stronie internetowej ba.com. i zaczyna obowiązywać niezwłocznie po opublikowaniu.

Szczegółowe zasady

Ostatnia aktualizacja: Październik 2017

© British Airways Plc