Przejdź do Nawigacji

Wprowadzono rozporządzenie UE w celu zapewnienia wspólnych zasad dotyczących odszkodowań dla pasażerów, którzy ucierpieli w wyniku odwołania lub innego zakłócenia lotów. Mogą Państwo dowiedzieć się więcej o swoich uprawnieniach i sposobach ubiegania się o odszkodowanie, zwrot kosztów lub rekompensatę.