Przejdź do Nawigacji

Rozporządzenie (WE) Nr 2111/2005 ustanawia listę przewoźników lotniczych, którzy podlegają zakazowi świadczenia usług na teranie Wspólnoty Europejskiej. Zgodnie z tymi przepisami British Airways ma obowiązek opublikowania tej listy na swojej stronie internetowej. Listę oraz dodatkowe informacje dotyczące rozporządzenia można znaleźć na stronie internetowej UK CAA.

Ponadto Komisja Europejska prowadzi i publikuje szczegółowy wykaz przewoźników podlegających zakazowi wykonywania przewozów na stronie internetowej Unii Europejskiej poświęconej transportowi.

Loty obsługiwane przez przewoźników wymienionych w tym wykazie nie mogą być rezerwowane za pośrednictwem strony internetowej British Airways, ba.com.