Informacje prawne

Anulowanie lotu i duże opóźnienia

Wprowadzono rozporządzenie UE w celu zapewnienia wspólnych zasad dotyczących odszkodowań dla pasażerów, którzy ucierpieli w wyniku odwołania lub innego zakłócenia lotów. 

Mogą Państwo dowiedzieć się więcej o swoich uprawnieniach i sposobach ubiegania się o odszkodowanie, zwrot kosztów lub rekompensatę.

Twoje prawa

 

 

Anulowanie lotu oraz duże opóźnienia: powiadomienie o przysługujących prawach zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 261/2004 (zgodnie z wymaganiami artykułu 14.2)

British Airways oraz jednostki zależne i franczyzobiorcy British Airways dokładają wszelkich starań, aby loty odbywały się zgodnie z opublikowanymi rozkładami. Czasami nie jest to jednak możliwe i lot może zostać opóźniony lub odwołany. To powiadomienie informuje pasażera o uprawnieniach przysługujących mu na mocy rozporządzenia WE nr 261/2004 w przypadku zaistnienia powyższej sytuacji, nie przyznaje mu jednak żadnych dodatkowych praw umownych. Rozporządzenie to ma zastosowanie do wszystkich pasażerów odlatujących z lotnisk na obszarze Unii Europejskiej oraz do wszystkich pasażerów przylatujących do państwa członkowskiego UE na pokładzie samolotu należącego do przewoźnika z Unii Europejskiej, chyba że otrzymali oni pomoc w kraju wylotu. Za spełnienie tych wymagań odpowiada przewoźnik wykonujący przewóz. W tym powiadomieniu wyjaśniono również, w jaki sposób ubiegać się o odszkodowanie, zwrot pieniędzy lub zwrot kosztów na mocy wspomnianych przepisów w odniesieniu do lotu obsługiwanego przez British Airways Plc lub franczyzobiorcę British Airways obsługującego loty British Airways w Europie lub do Europy.

Anulowanie lub zmiana warunków lotu: Powiadomienie o prawach przysługujących na mocy izraelskiej ustawy o usługach lotniczych

Jeśli pasażer odbywał lot z lub do Izraela i nie został wpuszczony na pokład albo lot został anulowany, opóźniony bądź przyśpieszony, pasażer może być uprawniony do świadczeń na podstawie izraelskiego prawa usług lotniczych (odszkodowanie oraz asysta w przypadku anulowania lotu lub zmiany warunków), 2012.

Pasażerowie, których lot został odwołany, mają wybór:

 • Zmiana trasy, na porównywalnych warunkach transportu, do miejsca docelowego na bilecie przedstawionym podczas odprawy biletowej w najbliższym możliwym terminie lub w późniejszym terminie dogodnym dla pasażera, w zależności od dostępności.
 • Zwrot kosztów należny osobie, która zakupiła bilet. Dotyczy to części podróży, które nie zostały wykonane.

Jeżeli lot jest opóźniony o pięć lub więcej godzin, nabywca biletu ma prawo do zwrotu kosztów za części podróży, które nie zostały zrealizowane.

Prawo do zwrotu za części podróży, które już się odbyły i nie służą żadnemu celowi w stosunku do pierwotnych planów podróży pasażera

Jeśli anulowanie lub opóźnienie lotu przekracza pięć godzin lub spowoduje zakłócenie połączonego lotu, na który pasażer ma aktualny bilet (z planowanym okresem połączenia krótszym niż 24 godziny) i pasażer zrezygnuje z kontynuowania podróży do miejsca docelowego, przewoźnik zapewni lot powrotny do pierwotnego punktu odlotu w najbliższym terminie, a także pokryje koszt podróży, która się nie odbyła. Jeśli pasażer nie będzie chciał kontynuować podróży i zechce powrócić do punktu odlotu, nabywca biletu ma prawo do uzyskania zwrotu kosztów za część (części) podróży, która się nie odbyła, o ile udowodni, że odbycie podróży jest bezcelowe z punktu widzenia pierwotnego planu podróży. Aby uzyskać zwrot pieniędzy za odbycie lotu w sektorze, nabywca biletu musi złożyć reklamację w tym samym czasie, gdy składa reklamację o zwrot pieniędzy za sektory, w których usługa przewozu się nie odbyła.

Jeśli rezerwacja została dokonana za pośrednictwem biura podróży lub organizatora wycieczek, należy skontaktować się z nimi bezpośrednio w celu uzyskania zwrotu pieniędzy.

Jeśli rezerwacji dokonano bezpośrednio w British Airways, zob. opcje zmiany rezerwacji i zwrotu pieniędzy w przypadku opóźnionych lub odwołanych lotów.

W przypadku odwołania lotu lub dużego opóźnienia pasażerowie mają prawo do napojów i posiłków zasadnych w stosunku do czasu oczekiwania, jak również do środków umożliwiających kontakt z dwoma osobami poza lotniskiem. Przepisy te stosuje się w zależności od czasu trwania przewidywanego opóźnienia i odległości lotu w następujący sposób:

 • Opóźnienie co najmniej dwugodzinne w przypadku lotów na trasach krótszych niż 1500 km
 • Opóźnienie co najmniej trzygodzinne dla wszystkich lotów na terenie Unii Europejskiej, na trasach dłuższych niż 1500 km oraz wszystkich innych lotach na trasach od 1500 km do 3500 km.
 • Opóźnienie wynoszące przynajmniej cztery godziny w przypadku wszystkich innych lotów.

Ponadto obsługujący przewoźnik zapewni w razie potrzeby zakwaterowanie w hotelu oraz transport między lotniskiem a miejscem zakwaterowania. Pasażerowie zostaną poinformowani przez przewoźnika o ustaleniach dotyczących zapewnienia napojów, transportu i zakwaterowania w hotelu.

Odszkodowania można żądać w miejscu, w którym Państwo się znajdują:

1) Opóźniony w miejscu docelowym o więcej niż trzy godziny oraz opóźnienie było spowodowane z przyczyn zależnych od przewoźnika (a nie nadzwyczajnych okoliczności, których nie dało się uniknąć mimo przedsięwzięcia rozsądnych środków).

Lub:

2) Poinformowany o anulowaniu lotu w okresie krótszym niż czternaście dni przed planowanym terminem odlotu, przy czym anulowanie zostało spowodowane z przyczyn zależnych od przewoźnika (a nie nadzwyczajnych okoliczności, których nie dało się uniknąć mimo przedsięwzięcia rozsądnych środków), chyba że pasażerowi zostanie zaproponowana zmiana trasy, która umożliwia odlot i przylot w miejscu docelowym w następujących godzinach:

 • Jeśli zostali Państwo poinformowani o rezygnacji z podróży na trzynaście do siedmiu dni przed planowanym czasem odlotu i zaoferowano Państwu zmianę planu podróży, pozwalającą na wylot nie więcej niż dwie godziny przed planowanym czasem odlotu i dotarcie do miejsca docelowego nie później niż cztery godziny po planowanym czasie przylotu lub
 • jeśli zostali Państwo poinformowani o rezygnacji z podróży później niż siedem dni przed planowanym czasem odlotu i zaoferowano Państwu zmianę planu podróży, pozwalającą na wylot nie więcej niż godzinę przed planowanym czasem odlotu i dotarcie do miejsca docelowego nie później niż dwie godziny po planowanym czasie przylotu.

Poziomy rekompensat są określone w następujący sposób:

 • 250 € / 220 £ w przypadku wszystkich lotów nie dłuższych niż 1500 km
 • 400 € / 350 £ w przypadku wszystkich lotów o długości od 1500 do 3500 km
 • 600 € / 520 £ w przypadku wszystkich innych lotów.

Odszkodowanie jest zmniejszone o 50% jeśli zmiana trasy spowoduje zmianę harmonogramu, która nie przekracza zaplanowanej godziny przylotu pierwotnego lotu o :

 • Dwie godziny w przypadku lotów do 1500 km
 • Trzy godziny w przypadku lotów o długości od 1500 do 3500 km
 • Cztery godziny w przypadku wszystkich innych lotów.

Należy pamiętać, że pasażerowie nie mają prawa do odszkodowania, jeśli zostali poinformowani o odwołaniu lotu na co najmniej czternaście dni przed planowaną datą odlotu. Pasażerowie zostaną poinformowani o odwołaniu rezerwacji za pośrednictwem danych kontaktowych podanych przewoźnikowi obsługującemu lot wraz z rezerwacją przez pasażera, nabywcę biletu lub przez biuro podróży.

Mogą Państwo dowiedzieć się, jak dochodzić odszkodowania

Aby kwalifikować się do korzystania z któregokolwiek z praw wymienionych powyżej, pasażerowie muszą posiadać potwierdzoną rezerwację na dany lot (lub zostać przez nas przeniesieni z innego lotu, na którym mieli potwierdzoną rezerwację) oraz posiadać bilet papierowy lub pokwitowanie planu podróży (lub, w przypadku rezerwacji u organizatorów wycieczek w Wielkiej Brytanii, pokwitowanie ATOL określające lot).

Ponadto prawa pasażerów w odniesieniu do opóźnienia powstają tylko wtedy, gdy zgłosili się na odprawę we właściwym czasie. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek skargi dotyczące możliwości korzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

Skontaktuj się z działem obsługi klienta

Jeśli nasza odpowiedź na Twoją skargę nie spełnia oczekiwań, możesz skierować ją do Centrum skutecznego rozstrzygania sporów (Centre for Effective Dispute Resolution, CEDR), akredytowanej jednostki Urzędu Lotnictwa Cywilnego, która rozstrzyga skargi dotyczące linii lotniczych. Skargę należy zgłosić przed upływem 12 miesięcy. CEDR będzie w stanie doradzić, czy skarga kwalifikuje się do dalszego procedowania.

Alternatywnie można również złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowego rozstrzygania sporów udostępnionej przez Komisję Europejską.

Zob. pełne dane kontaktowe właściwego krajowego organu wykonawczego.