Pomoc dotycząca opóźnionych i odwołanych lotów oraz zwrotu pieniędzy

Wydatki i odszkodowanie

Dowiedz się poniżej, jakie odszkodowanie Ci przysługuje za zakłócenie planów podróży, i jak możesz się o nie ubiegać.

Wydatki

Jeśli lot został opóźniony albo anulowany, w związku z czym pojawiły się dodatkowe wydatki, możesz ubiegać się o zwrot kosztów.

Za jakie wydatki można ubiegać się o zwrot pieniędzy

Rozważymy zwrot uzasadnionych wydatków na następujące towary i usług:

 • Zakwaterowanie w hotelu (w razie potrzeby).
 • Transport między hotelem a lotniskiem (w razie potrzeby).
 • Posiłki i napoje.
 • Dwie rozmowy telefoniczne lub koszt transferu danych (internetu) do kontaktowania się z osobami poza lotniskiem.

Za co nie można uzyskać zwrotu pieniędzy

 • Jeśli zdecydujesz się na zmianę punktu wylotu lub przylotu w stosunku do pierwotnej rezerwacji, nie pokryjemy kosztu podróży między obydwoma punktami, takich jak koszty wynajmu samochodu lub parkingu.
 • Nie pokrywamy kosztu strat następczych, takich jak niezrealizowane pobyty w hotelach lub związanych z wynajmem samochodów.
 • Nie zwrócimy pieniędzy za nierozsądne wydatki.

Jak złożyć wniosek o zwrot pieniędzy

Najszybszy sposób to złożenie wniosku online. Musisz mieć przy sobie:

 • Imiona i nazwiska pasażerów, w imieniu których składasz reklamację.
 • Szczegóły opóźnionego lub odwołanego lotu.
 • Szczegółowe informacje o poniesionych wydatkach.
 • Rachunki i inne dokumenty uzasadniające wniosek. Możesz dołączyć ich skany lub fotografie do wniosku online lub wysłać je nam pocztą.
 • Dane Twojego konta bankowego do przesłania płatności. Wykonanie procesu zajmuje od 10 do 15 minut. Nasz dział relacji z klientami rozpatrzy Twój wniosek w jak najkrótszym czasie.

Odszkodowania

W pewnych okolicznościach masz prawo do odszkodowania za opóźnienie lub odwołanie lotu.

Kiedy przysługuje odszkodowanie

 1. Jeśli spóźnienie w miejscu docelowym wynosi więcej niż 3 godziny oraz opóźnienie wynika z przyczyn zależnych od przewoźnika (a nie nadzwyczajnych okoliczności, których nie dało się uniknąć mimo przedsięwzięcia rozsądnych środków); lub
 2. Jeśli poinformujemy Cię o odwołaniu na mniej niż 14 dni przed planowanym wylotem i odwołanie wynika z przyczyn zależnych od przewoźnika (a nie nadzwyczajnych okoliczności, których nie dało się uniknąć mimo przedsięwzięcia rozsądnych środków), chyba że:
  • Poinformujemy Cię o odwołaniu na od 7 do 13 dni przed planowaną godziną wylotu i zaproponujemy zastępczą trasę, która umożliwia wylot nie więcej niż dwie godziny przed planowaną godziną wylotu i dotarcie do miejsca docelowego nie później niż cztery godziny po planowanej godzinie przylotu; lub
  • Poinformujemy Cię o odwołaniu na mniej niż 7 dni przed planowaną godziną wylotu i zaproponujemy zastępczą trasę, która umożliwia wylot nie więcej niż jedną godzinę przed planowaną godziną wylotu i dotarcie do miejsca docelowego nie później niż dwie godziny po planowanej godzinie przylotu.

Kiedy nie przysługuje odszkodowanie

 • Jeśli opóźnienie wynosi mniej niż trzy godziny.
 • Jeśli poinformowaliśmy Cię o odwołaniu na 14 lub więcej dni przed planowaną datą wylotu. Skontaktujemy się z Tobą przy użyciu danych, które otrzymaliśmy od Ciebie, nabywcy biletu lub biura podróży, w związku z Twoją rezerwacją.
 • Jeśli zdecydujesz się na zmianę punktu wylotu lub przylotu w stosunku do pierwotnej rezerwacji, nie możesz ubiegać się o odszkodowanie za ewentualne wydatki poniesione na podróż między tymi punktami lub wydatki następcze, np. wynajem samochodu, koszty parkingu itp.
 • Jeśli przeszkodziły Ci w podróży nadzwyczajne okoliczności, jak decyzje kontroli ruchu lotniczego, niestabilność polityczna, niekorzystne warunki atmosferyczne lub zagrożenia dla bezpieczeństwa, odszkodowanie może Ci nie przysługiwać.

Ile odszkodowania możesz otrzymać

W rozporządzeniu UE wyznaczone są następujące poziomy odszkodowania:

 • 250 € / 220 £ w przypadku wszystkich lotów nie dłuższych niż 1500 km
 • 400 € / 350 £ w przypadku wszystkich lotów o długości od 1500 do 3500 km
 • 600 € / 520 £ w przypadku wszystkich innych lotów.

Te kwoty są zmniejszane o 50%, jeśli możemy zaproponować zastępczą trasę przelotu do miejsca docelowego z nową planową godziną przylotu, która nie jest późniejsza od pierwotnej planowanej godziny przelotu o:

 • Dwie godziny w przypadku lotów o długości do 1500 km
 • Trzy godziny w przypadku wszystkich lotów o długości od 1500 do 3500 km
 • Cztery godziny w przypadku wszystkich innych lotów.

Jak ubiegać się o odszkodowanie

Zanim złożysz wniosek

 • Aby złożyć roszczenie w imieniu innej osoby, należy posiadać pełnomocnictwo podpisane przez wszystkich pasażerów ujętych w roszczeniu.
 • Musisz podać swoje imię i nazwisko oraz dane teleadresowe, imiona i nazwiska oraz dane teleadresowe innych pasażerów, odszkodowanie dla których chcesz uzyskać, Twój numer rezerwacji oraz szczegóły odwołanego lotu.
 • Możesz ubiegać się o odszkodowanie dla dowolnej liczby pasażerów, o ile im ono przysługuje lub znajdują się w tej samej rezerwacji. Jednak w przypadku różnych nazwisk potrzebujemy upoważnienia, aby móc omawiać ich szczegóły i dokonać płatności.

Odszkodowanie za loty British Airways

Jeśli chcesz ubiegać się o odszkodowanie za loty wykonywane przez British Airways (z wyjątkiem lotów wykonywanych przez SUN-AIR; patrz informacja poniżej), skontaktuj się z naszym zespołem ds. relacji z klientami, wypełniając poniższy internetowy formularz wniosku o odszkodowanie. Odpowiemy tak szybko, jak to możliwe.

Jeśli nie jesteś w stanie złożyć wniosku online, możesz napisać na adres pocztowy:

British Airways Customer Relations
EU Compensation Claims
PO Box 1126
Uxbridge
UB8 9XS
United Kingdom

Wtedy jednak rozpatrzenie wniosku może potrwać dłużej.

Jeśli reklamacja jest już rozpatrywana, możesz sprawdzić jej status.

Odszkodowanie za loty wykonywane przez SUN-AIR

Jeśli chcesz ubiegać się o odszkodowanie za loty wykonywane przez naszego ajenta, SUN-AIR (numery lotu od BA8200 do BA8299), napisz na adres pocztowy:

SUN-AIR of Scandinavia A/S
Customer Relations
Cumulusvej 10
Billund DK-7190
Denmark