Prezentacja odprawy przez Internet

Przed odprawą

Za pośrednictwem strony Zarządzaj swoją rezerwacja możesz:

  • Wybrać i zarezerwować miejsca przed odprawą
  • Opłacić dodatkowy bagaż i uzyskać rabat

Pierwsze kroki

Przejdź do strony „Zarządzaj swoją rezerwacją”, a następnie w części „Odprawa przez Internet” wprowadź numer swojej rezerwacji British Airways i nazwisko pasażera.

Następnie wybierz opcję „Rozpocznij odprawę”

dane lotu i pasażerów

Wyświetli się lista lotów dla wszystkich osób w Twojej rezerwacji, odlatujących w ciągu najbliższych 24 godzin.

Przez Internet możesz odprawić do dziewięciu osób w ramach tej samej rezerwacji. W przypadku grup liczących więcej niż 10 osób konieczne będzie skorzystanie ze stanowiska odprawy na lotnisku.

Większość krajów wymaga podania danych API do Systemu Gromadzenia Danych Pasażerów. Jeśli nie widzisz tej czynności przy odprawianiu się, oznacza to, że dane API zostały już dodane do rezerwacji albo kraj docelowy nie wymaga ich podania.

Informacje o systemie gromadzenia danych pasażerów API

Wybierz liczbę sztuk bagażu

Zaznacz pole „Odpraw się teraz” i kliknij przycisk „Kontynuuj”.

Wybierz liczbę sztuk bagażu, które chcesz bezpłatnie zabrać ze sobą.

Aby zwiększyć limit bagażu, wykup dodatkowy bagaż przez Internet po okazyjnej cenie za pośrednictwem strony Zarządzaj swoją rezerwacją.

Zapamiętaj:

Możesz zwiększyć limit bagażu za pośrednictwem strony Zarządzaj swoją rezerwacją, zanim odprawisz się przez Internet. W ten sposób, dzięki korzystnym cenom on-line, zaoszczędzisz pieniądze.

Teraz wystarczy potwierdzić przeczytanie i zaakceptowanie warunków dotyczących bagażu pozostawionego bez nadzoru i ograniczeń przewozu niektórych przedmiotów, zaznaczając odpowiednie pole i kliknąć przycisk „Kontynuuj”.

Potwierdź wybrane miejsca

Teraz wyświetli się przydzielone albo wybrane miejsce i będą dostępne dwie możliwości.

  • 1 | Zaakceptuj przydzielone miejsca, klikając przycisk „Potwierdź miejsca i odpraw się teraz ”. Potwierdź miejsca i odpraw się teraz
  • 2 | Aby zmienić przydzielone miejsce, kliknij przycisk „Przejrzyj lub zmień miejsca”. Przeglądaj lub zmień miejsca

Wyświetl albo zmień miejsca

mapa samolotu
  • 3 | Aby zmienić miejsce pasażera, wybierz go — ikona stanie się zielona. pasażerowie zajmujący miejsca wybrani pasażerowie
  • 4 | Zmień miejsce pasażera na jedno z dostępnych, zaznaczonych na niebiesko. przeniesiony pasażer
  • 5 | Aby wybrać te miejsca, kliknij przycisk „Zmień miejsca i kontynuuj”. Zmień miejsca i kontynuuj

Wydaj kartę wstępu do samolotu

Odprawa zakończona powodzeniem.

Aby zaoszczędzić czas na lotnisku, możesz:

  • Pobrać kartę wstępu do samolotu na swój telefon komórkowy
  • Zapisać, wydrukować, przesłać faksem albo we wiadomości e-mail kartę wstępu na pokład samolotu.
  • Odbierz kartę wstępu do samolotu przy stanowisku odprawy albo stanowisku do samoobsługowej odprawy

Wykonaj jedną z powyższych czynności nie później niż na godzinę przed odlotem.
Wszystkich tych zmian można dokonać nie później niż na godzinę przed odlotem.

Wybierz opcję i kliknij przycisk „Idź”.

Przeglądaj podsumowanie odprawy

Teraz, korzystając z opcji „Przeglądaj podsumowanie odprawy”, możesz wyświetlić szczegóły swojego lotu i sprawdzić stan odprawy wszystkich osób w rezerwacji.

Na lotnisku

Kartę wstępu do samolotu możesz odebrać przy stanowisku odprawy albo wydrukować i zabrać ze sobą.

Jeśli podróżujesz z bagażem, który trzeba nadać, zabierz go do stanowiska nadania bagażu Bag Drop.
Jeśli podróżujesz z bagażem podręcznym, udaj się bezpośrednio do stanowiska kontroli bezpieczeństwa, a następnie do wyjścia do samolotu.

Opłatę za dodatkowy bagaż można uregulować na lotnisku, przy stanowisku nadania bagażu Bag Drop.

Na lotnisku.


Inne opcje odprawy