Ograniczenia wiekowe

Aby ubiegać się o członkostwo Executive Club, musisz mieć co najmniej 18 lat. Jeśli masz mniej niż 18 lat, możesz dołączyć do konta domowego.