Genel Taşıma Şartları

Yolcular ve Bagajlar için Genel Taşıma Şartları – 1 Mart 2005’ten itibaren geçerlidir

 1. Bu şartlar kapsamındaki belirli ifadelerin anlamları

  Biz, bizi, bizim, tarafımız - British Airways Plc, BA CityFlyer.

  Siz, sizi, sizin, tarafınız bileti olan ve bir uçakta taşınacak ya da taşınmakta olan her türlü kişi anlamında olup, uçuş ekibi buna dahil değildir, ya da bilet ücret iadelerinde, bilet için ödeme yapmış olan kişidir. (Ayrıca yolcu tanımına da bakınız)

  Kararlaştırılan durma noktaları – hareket noktası ve varış noktası hariç olmak üzere, biletinizde ya da bizim tarifelerimizde, sizin güzergahınız üzerindeki tarifeli durma noktaları olarak belirtilen noktalar.

  Havayolu belirleme kodu - belirli taşıyıcı firmayı belirten iki ya da üç harf veya harf ve rakam.

  Yetkili acente - bizim hizmetlerimiz çerçevesinde hava taşımacılığı satmak suretiyle, bizi temsil etmek üzere bizim tayin ettiğimiz yolcu satış acentesi.

  Bagaj - sizin uçuşlarınızda, beraberinizde bulunan size ait şahsi eşyalardır. Aksi tarafımızca belirtilmediği sürece, bu sizin check ettiğiniz ve yanınıza aldığınız valizleri içerir.

  Bagaj kontrolü - biletinizin, size ait check ettiğiniz valizlerin taşınması ile ilgili kısımlarıdır.

  Bagaj etiketicheck ettiğiniz her bir valizin belirlenmesi amacı ile, tarafımızca size verilen bir belgedir.

  Taşıyıcı – hava ulaştırma firması.

  Check edilen bagajtarafımızca bizim muhafazamız altına alınan ve bizim bir bagaj etiketi ya da bagaj çeki ya da her ikisini de verdiğimiz bagajdır. (Check edilen bagaj uçağın kargo bölümünde nakledilir.)

  Son check-in zamanıtarafınızca check-in işlemlerinin tamamlanması ve sizin biniş kartınızı almanız için, tarafımızca belirlenmiş, belirli süredir.

  Taşıma şart ve esasları – işbu taşıma şart ve esasları ya da gerektiğinde, başka bir taşıyıcı firma’nın taşıma şart ve esasları.

  Bağlantılı bilettarafımızca, size, başka bir biletle bağlantılı olarak bir arada tek bir taşıma sözleşmesi teşkil etmek üzere kestiğimiz bilet.

  Aktarmalı uçuş - aynı bilet veya bağlantılı bilet üzerinden aktarmalı seyahat temin eden müteakip uçuş.

  Tüketici – Avrupa Birliğinin üye devletlerinden birinin kanunlarına tabi bir sözleşme uyarınca bir bilet  satın almış olan ve bunu kendi faaliyetleri, mesleği ya da sanatı haricinde seyahat için kullanmayı planlayan erkek ya da kadın.

  Anlaşma – aşağıdakilerden, geçerli olan herhangi biri.

  12 Ekim 1929 tarihinde Varşova’da imzalanan Uluslararası Hava Taşımasına ilişkin Bazı Kuralların Birleştirilmesi Hakkındaki Sözleşme (bundan böyle Varşova Konvansiyonu olarak anılacaktır).
  28 Eylül 1955 tarihinde Lahey’de değiştirildiği hali ile Varşova Konvansiyonu
  Montreal 1. Ek Protokol (1975) ile değiştirildiği haliyle Varşova Konvansiyonu.
  Lahey’de ve Montreal 2. Ek Protokol ile değiştirildiği haliyle Varşova Konvansiyonu (1975).
  Lahey’de ve Montreal 4. Ek Protokol ile değiştirildiği haliyle Varşova Konvansiyonu (1975).
  Guadalajara Ek Konvansiyonu (1961).
  28 Mayıs 1999’da imzalanan Uluslararası Hava Taşımasına ilişkin Bazı Kuralların Birleştirilmesi Hakkındaki Sözleşme (bundan böyle Montreal Konvansiyonu olarak anılacaktır).

  Kupon – her biri yolcuya, üzerinde belirtilen belirli yolculuğu gerçekleştirme hakkı veren matbu uçuş kuponu ya da elektronik kupon.

  Hasar - bir yolcunun vefatı, yaralanması ya da fiziksel zarar görmesini de ihtiva eder. Ayrıca, gerek tarafımızca işletilen uçuşlardan gerekse tarafımızca verilen diğer hizmetlerden kaynaklanacak şekilde ya da söz konusu uçuş ve hizmetler çerçevesinde bagajın kaybı, kısmi kaybı, çalınması ya da hasar görmesini de içerir.

  Gün – haftanın yedi gününün her biri. İhbar gönderilmesi maksatları çerçevesinde, ihbarın gönderildiği gün, tarafımızca sayılmayacaktır. Bir biletin geçerli olup olmadığına karar verilmesi maksatları çerçevesinde, biletin kesildiği ya da birinci uçuşun başladığı gün, tarafımızca sayılmayacaktır.

  Elektronik kupontarafımıza ait bilgisayar veritabanında yer alan bir elektronik bilete ait uçuş kuponu.

  Elektronik bilettarafımızca, size verilmiş olan herhangi bir yolculuk programı ve makbuz, elektronik kupon  ve herhangi bir uçağa biniş belgesi.

  Sizin kontrolünüz dışındaki olaylar tarafınızca kontrol dışı bulunan ve gerekli tüm özen tarafınızca gösterilmiş olmasına rağmen, sizin, sonuçlarından kaçınamayacak olduğunuz olağandışı ve önceden tahmin edilemeyen durumlar.

  Uçuş kuponubiletinizin, 'Good for Passage' (Geçişe Uygundur) ibaresini ihtiva eden kısmı. Bir elektronik bilet söz konusu ise, bu elektronik kupon anlamına gelmektedir. Uçuş kuponu, sizin götürülmeye hakkınızın bulunduğu hareket ve varış noktalarını göstermektedir.

  İsteğiniz dışındaki bilet ücret iadesi - Madde 10b uyarınca, biletinizin ücretinin iadesi.

  Yolculuk programı ve makbuzbizim ya da yetkili acentelerimizin matbu olarak, faks ile ya da elektronik posta ile hazırladığı ya da elektronik biletlerle seyahat eden yolculara elektronik olarak ilettiği belge(ler). Bunlarda, yolcunun ismi, uçuş bilgileri ve bir de makbuz yer almaktadır.

  Yolcu – bir uçak içinde taşınmakta veya taşınacak olan, operasyon uçuş ekibi haricindeki, bilet sahibi şahıs. (ayrıca siz, sizi, sizin, tarafınız tanımına bakınız.)

  Yolcu kupon - biletinizin bu şekilde işaretlenmiş kısmı.

  SDR – Uluslararası Para Fonunca tanımlandığı üzere, Özel Çekme Hakkı.

  Duraklama - sizin yolculuğunuz kapsamında hareket noktası ile varış noktası arasında bir noktada, tarife kapsamındaki duraklama.

  Tarife – gerekli olan hallerde, ilgili makamlara da teslim edilen, bir havayolunun yayınlanan bilet ücretleri, harçları ve ilgili taşıma şart ve esasları.

  Bilettarafımızca ya da yetkili acentelerimizce, size kesilen 'Yolcu bilet ve bagaj kontrolü’ isimli belge ya da elektronik bilet.

  Transit yolcu – müteakip seyahati çerçevesinde başka bir ülkeye:

  • söz konusu havalimanından aynı uçuş ile
  • söz konusu havalimanından aktarmalı uçuş ile
  • başka bir havalimanından aktarmalı uçuş ile
  • söz konusu havalimanından, başka bir müteakip bir uçuş çerçevesinde başka bir ülkeye varan yolcu.

  Check edilmeyen bagaj - check edilen bagajınız haricindeki bagajınız. (Check edilmeyen bagajınız, tarafınızca, beraberinizde uçağa alınır.)

  Geçerlilik süresi - biletinizin seyahat için geçerli olduğu süredir.

  İsteğe bağlı bilet ücret iadesi - Madde 10c uyarınca, biletinizin ücretinin iadesi.

 2. Bu şartların geçerli olduğu hallerde

  2a) Genel

  Madde 2c’nin aksini öngördüğü hallerde, işbu taşıma şart ve esasları, BA havayolu belirleme kodu çerçevesinde tarafımızca gerçekleştirilen tüm uçuşlar için ve uçuşunuz ile ilgili olarak size karşı tarafımızca bir yasal yükümlülüğün söz konusu olduğu tüm haller için geçerlidir.

  2b) Kod paylaşımları ve franchise’lar

  Bazı hizmetlerle ilgili olarak, bizim, diğer havayolları ile, kod paylaşımları adı verilen düzenlemelerimiz mevcuttur. Bu da, sizin rezervasyonunuz bizimle yapılmış olsa ve sizde, uçuşa ait BA havayolu belirleme kodu belirten bir bilet bulunsa dahi, uçağın operasyonunun diğer bir havayolu tarafından gerçekleştirilebileceği anlamına gelmektedir.

  Bazı hizmetlerle ilgili olarak ise, ‘franchise alan’ adı verilen diğer havayolları ile düzenlemelerimiz mevcuttur; bu düzenlemeler çerçevesinde, franchise alanlar, sizin seyahat edeceğiniz uçağın operasyonunu gerçekleştirirler, bizim ismimizi, bizim üniformalarımızı ve BA havayolu belirleme kodunu kullanırlar.

  Eğer uçuşunuz için bir kod paylaşımı ya da bir franchise uygulaması söz konusu ise, tarafınızca rezervasyon yapıldığı zaman, biz ya da yetkili acentelerimiz tarafından, uçuşun, tarafımızca mı yoksa diğer bir havayolu tarafından mı gerçekleştirileceği size bildirilecektir.

  2c) İşbu taşıma şart ve esasları ile tarifeler ve kanunlar arasındaki farklar

  İşbu taşıma şart ve esaslarının, sizin, tarafımızla olan taşıma sözleşmenize dair geçerli olan herhangi bir tarife veya sözleşme ile tutarsız olması durumunda, söz konusu tarife veya kanunlar geçerli olacaktır.

  2d) İşbu taşıma şart ve esasları ile yönetmeliklerimiz arasındaki farklar

  İşbu taşıma şart ve esaslarının, yönetmeliklerimiz ile tutarsız olması durumunda, işbu taşıma şart ve esasları geçerli olacaktır.

  2e) İşbu taşıma şart ve esaslarının geçerliliği

  İşbu taşıma şart ve esaslarından birinin geçersiz olması durumunda, diğer şartlar geçerliliğini koruyacaktır.

 3. Biletler

  3a) Genel

  3a1) Biz, sizi sadece siz bilette ismi belirtilen yolcu iseniz taşıyacağız. Biz, bu durumun tarafınızca kanıtlanmasını isteyebiliriz.

  3a2) Siz, biletinizi devredemezsiniz. Ancak, lütfen Madde 3e ve 3f’yi okuyunuz.

  3a3) Tarafımızca bazı biletler, iskontolu fiyatlar üzerinden satılmakta olup, bunların ücret iadesi kısmen veya tamamen mümkün olmamaktadır. Siz, kendi ihtiyaçlarınıza en uygun bileti satın almalı ve biletinizi iptal etmeniz gerekmesi ihtimaline karşı kendinizi korumak üzere sigorta satın almayı da göz önüne almalısınız.

  3a4) Biletiniz, tarafımızca ya da yetkili acentelerimiz tarafından kesilmiş ise, tüm zamanlarda bize aittir. Eğer biletiniz diğer bir havayolu tarafından ya da diğer bir havayolu adına kesilmiş ise, bileti kesmiş olan havayoluna aittir.

  3a5) Tarafınızca bir elektronik bilet bulunan haller haricinde, tarafımıza, aşağıdakileri içeren geçerli bir bilet takdim etmediğiniz sürece, bir uçuşta taşınma hakkına sahip olmayacaksınız: -

  • söz konusu uçuşa ait uçuş kuponu 
  • diğer tüm kullanılmamış uçuş kuponları ve
  • yolcu kuponu

  İlgili değişiklik tarafımızca veya yetkili acentelerimizce gerçekleştirilmediği sürece, eğer tarafınızca takdim edilmiş olan bilet bozulmuş, yırtılmış ya da zarar görmüş ise veya üzerinde değişiklik ya da tahribat yapılmış ise, sizin uçuşta taşınma hakkınız olmayacaktır.

  Eğer siz, bir elektronik bilet ile seyahat etmekteyseniz, elektronik bilet sizin isminize kesilmemiş ise ve siz bize, sizin bilette ismi bulunan kişi olduğunuzu kanıtlayamazsanız, sizin uçuşta taşınma hakkınız olmayacaktır.

  3a6) Bir bilet kıymetli bir evraktır ve siz çalınmamasını veya kaybolmamasını temin etmelisiniz.

  3b) Bilet geçerlilik süresi

  3b1) Bilet üzerinde, işbu taşıma şart ve esaslarında veya geçerli olan diğer herhangi bir tarife üzerinde aksi belirtilmediği sürece, bir bilet aşağıda belirtildiği üzere seyahat için geçerlidir:

  • kesilme tarihinden itibaren bir yıl süre ile veya
  • sizin ilk uçuşunuz, biletin kesilmesini müteakip bir yıl içinde gerçekleştiği sürece, sizin, bileti kullanarak gerçekleştirdiğini ilk seyahat tarihinden itibaren bir yıl süre ile.

  3b2) Sizin, bir biletin geçerlilik süresi içerisinde seyahat etmeniz, bizim, tarafınızca talep edilen tarihte, rezervasyonunuzu konfirme edemememiz nedeni ile engellenmiş ise, tarafımızca aşağıdakiler gerçekleştirilecektir:

  • biletinizin geçerlilik süresi uzatılacaktır ya da
  • size, isteğe bağlı bilet ücret iadesi verilecektir.

  3b3) Eğer siz yolculuğunuza başladıktan sonra:

  • hasta olursanız
  • sizin hastalığınız, sizin, biletinizin geçerlilik süresi içinde bir sonraki uçuşunuza seyahatinize engel olursa; ve
  • sizin, yolculuğunuza devam edebilmeniz için, geçerlilik süresinin tarafımızca uzatılmasını istiyorsanız;

  tarafınızca, bize bir tıbbi belge verilmesi gereklidir. Bu belge aşağıdakileri içermelidir:

  • sizin hastalığına ilişkin hususları belirtmelidir ve
  • sizin tekrar seyahat edebilecek durumda olacağınız tarihi teyid etmelidir ('iyileşme tarihi').

  Belge tarafımıza ulaştığı zaman, biz, aşağıdakilerden biri gerçekleşene kadar geçerlilik süresini uzatmaya karar verebiliriz:

  • ilgili uçuş kapsamında sizin ücretini ödemiş olduğunuz hizmet sınıfında bir koltuk mevcut olduğu sürece, iyileşme tarihi veya
  • eğer yoksa, iyileşme tarihi sonrasında, bir koltuğun müsait olacağı ilk tarih.

  Eğer biletiniz üzerinde kalan uçuş kuponları bir ya da daha fazla duraklama içermekteyse, bizler, geçerlilik süresini, iyileşme tarihinden itibaren en fazla üç ay süre ile uzatmaya karar verebiliriz. Eğer sizin birinci dereceden ailenizin diğer fertleri de siz hasta olduğunuz zaman sizinle beraber seyahat etmekteyse, bizler, onların biletlerinin geçerlilik süresini de benzer bir süre boyunca uzatacağız.

  3b4) Aşağıda belirtilmekte olan hal ve durumlar gerçekleştiği takdirde:

  • bir yolcunun yolculuğu esnasında vefat etmesi, ve
  • vefat eden yolcu ile aynı grupta diğer yolcuların da seyahat ediyor olması.

  biz, aşağıdakilerden birini ya da ikisini birden gerçekleştirmek doğrultusunda bir karara varabiliriz:

  • yolculuk eden grubun elindeki biletler ile ilgili olarak varış noktasında herhangi bir asgari kalma süresi şartını uygulamamak.
  • biletlerin geçerlilik süresini uzatmak.

  3b5) Aşağıda belirtilmekte olan hal ve durumlar gerçekleştiği takdirde: 

  • sizin yolculuğunuza başlamış olmanız 
  • sizin bir aile ferdinizin vefat etmesi halinde ve
  • sizin ölüm ilmühaberinin bir nüshasını tarafımıza ibraz etmiş olmanız durumunda,

   

  Biz, sizin ve sizle birlikte seyahat etmekte olan aile fertlerinizin biletlerinizi aşağıdakilerden birini ya da ikisini birden gerçekleştirmek sureti ile değiştirmek doğrultusunda bir karara varabiliriz:

  • biletler ile ilgili olarak varış noktasında herhangi bir asgari kalma süresi uygulamamak
  • biletlerin geçerlilik süresini uzatmak.

  Biletlerin geçerlilik süresini vefat tarihinden sonra 45 günden daha fazla bir süre için uzatmayacağız.

  3c) Uçuş kuponlarının doğru sırada kullanılması ve yolculuk programındaki değişiklikler

  3c1) Biletiniz sadece, hareket noktasından, varsa kararlaştırılan durma noktalarından geçmek suretiyle, nihai varış noktasına kadar olan seyahat için geçerlidir.  Sizin ödediğiniz bilet ücreti, biletiniz üzerinde gösterilen ulaşım için olup, tarifemizi esas almaktadır ve sizin bizimle yapmış olduğunuz sözleşmenin bir kısmını teşkil eder.

  3c2) Kuponların tümünü, bilette belirtilen sırada kullanmazsanız, biletiniz geçerliliğini yitirecektir.  Bizim mutabakatımız olmaksızın seyahatinizi değiştirdiğiniz hallerde, sonuç itibarı ile gerçekleştirmeyi planladığınız seyahatin fiyatının, başlangıçta ödediğiniz fiyattan daha yüksek olduğu hallerde, sizden, fiyat farkını ödemeniz istenecektir. Sizin revize edilmiş olan ulaşımınıza yönelik geçerli fiyatın ödenmemesi durumunda, taşıma gerçekleştirilmeyecektir.

  3c3) Eğer, seyahatinizin tümünü ya da bir kısmını değiştirmek isterseniz, önceden tarafımızla irtibata geçmeniz gereklidir. Tarafımızca, değiştirilmiş olan ulaşımınıza yönelik revize bilet ücreti tespit edilecektir. Revize bilet ücretini kabul etme ya da orjinal ulaşımınızı muhafaza etme seçenekleriniz olacaktır.

  3c4) Eğer, seyahatinizin herhangi bir unsurunu, kontrolünüzün dışında olan olaylar nedeni ile değiştirmek isterseniz, mümkün olan en kısa süre içinde bizimle irtibata geçmeniz gereklidir. Sizi, bir sonraki duraklama noktanıza ya da nihai varış noktanıza, bilet ücretini tekrar hesaplamaksızın ulaştırmak üzere makul gayret sarf edeceğiz.

  3c5) Eğer ulaşımınızı bizim mutabakatımız olmaksızın değiştirirseniz, kullanılmamış uçuş kuponlarınız seyahat için geçerli olmayacak ve herhangi bir değere de sahip olmayacaklardır ve aşağıdakiler gerçekleştirilene kadar, siz, tarafımızca taşınmayacaksınız:

  • biz ya da yetkili acentelerimiz sizin fiili olarak gerçekleştirdiğiniz ulaşıma yönelik revize bilet ücretini tekrar hesaplayana kadar ve
  • siz (varsa) halihazırda ödemiş olduğunuz bilet ücreti ile, sizin değişmiş olan ulaşımınıza yönelik revize bilet ücreti arasındaki farkı ödeyene kadar.

  Eğer revize edilen bilet ücreti, sizin halihazırda ödediğinizden daha düşük ise, aradaki fark tarafımızca ya da yetkili acentelerimizce size iade edilecektir.

  3c6) Ulaşımınızdaki bazı değişiklikler, bilet ücretinde bir değişikliğe yol açmazken, diğerleri, örneğin hareket noktasının değiştirilmesi(örneğin, biletinizdeki ilk uçuş kuponunu kullanmadığınız için ya da seyahatinizin yönünü değiştirdiğiniz için) bir bilet ücret artışını beraberinde getirebilir. Birçok bilet ücreti sadece, bilet üzerinde gösterilen tarihlerde seyahat için ve bilet üzerinde gösterilen uçuşlar için geçerlidir. Bunları hiç değiştiremeyebilir ya da sadece tarafımıza ekstra ücret ödenmesi karşılığı değiştirebilirsiniz.

  3c7) Madde 6’da belirtilen check-in ve biniş şartlarını yerine getirdiğiniz sürece, biletiniz üzerindeki her bir uçuş kuponunu, rezervasyonunuz bulunan tarih ve uçuştaki hizmet sınıfında seyahat için kabul edeceğiz aksi takdirde fazla rezervasyon nedeni ile sizi uçağa almamak zorunda kalacağız ya da Madde 5d3 veya 7 uyarınca sizi taşımayı reddetme hakkımızı kullanacağız.

  3c8) Eğer üzerinde bir rezervasyon belirtilmeksizin, tarafımızca bir bilet kesilirse, siz daha sonra bir rezervasyon yapabilirsiniz ancak sizin bunu yapıp yapamayacağınız, bizim tarifemize ve sizin seçmiş olduğunuz uçuşta müsait yer olup olmamasına bağlıdır.

  3c9) Eğer uçuşunuz için son check in zamanından önce bir rezervasyonu iptal ederseniz, dönüşünüz ya da müteakip rezervasyonlarınız iptal edilmeyecektir.

  3c10) Eğer uçuşunuz için son check in zamanından önce bir rezervasyonu iptal etmez ve uçuşta da yer almazsanız, dönüşünüz ya da müteakip rezervasyonlarınızı iptal etme kararı verebiliriz.

  3d) Bilet Yenileme

  Aşağıdaki durumlarda, sizin talebinizi müteakip biletiniz tarafımızca yenilenecektir:

  • biletinizi veya bir kısmını kaybettiyseniz
  • biletiniz bozulmuş, yırtılmış, hasar görmüş, değiştirilmiş ya da tahrif edilmiş ise
  • biletiniz üzerinizde değilse ve dolayısıyla bize takdim edemiyorsanız veya
  • biletinizde bir veya daha fazla uçuş kuponu ya da yolcu kupon (veya her ikisi de) eksiktir.

  Bu, tarafımızca sadece aşağıdaki şartlarda yapılacaktır:

  • eğer orjinal bilet, tarafımızca ya da yetkili acentelerimizce kesilmiş ise
  • biletin suiistimal edilmesinin bir sonucu, bizim veya diğer bir havayolunun maruz kalacağı her türlü maliyet ve kaybı, biletin orjinal bedeline kadar bize geri ödemeyi taahhüt eden bir anlaşma imzalarsanız ve
  • geçerli bir bilete sahip olduğunuzu kanıtlarsanız.

  Bizim kendi ihmalimizden kaynaklanan herhangi bir kayıptan ötürü sizden herhangi bir talepte bulunmayacağız.
  Kayıp ve zarar tarafımızca ya da yetkili acentelerimizce gerçekleştirilmemiş ise, yeni bir bilet kesilmesine yönelik makul bir idari masraf tahsil edebiliriz.

  Eğer:

  • siz, geçerli bir biletiniz olduğunu kanıtlayamazsanız veya
  • siz anlaşma imzalamazsanız

  sizden, yeni bilet için tam bilet fiyatına kadar ödeme yapmanızı isteyebiliriz. Orjinal biletin, geçerlilik süresi sona ermeden önce kullanılmadığına dair ikna olursak ve ikna olmamız halinde, size bilet ücret iadesi yapılacaktır. Eğer siz orjinal bileti, geçerlilik süresi sona ermeden bulur ve bize verirseniz, tarafımızca ilgili tarihte, size ücret iadesi verilecektir.

  Eğer biletinizi, biz ya da yetkili acentelerimiz kesmedi ise, siz, bilet ücret iadesi için bileti kesmiş olan havayoluna başvuru yapmalısınız.

  3e) Sizin kontrolünüzün dışında meydana gelen olaylar sonucu seyahat etmeniz mümkün olamadığı takdirde haklarınız

  Aşağıda belirtilmekte olan hal ve durumlar gerçekleştiği takdirde:

  • siz tüketici iseniz.
  • Sizin kontrolünüzün dışında meydana gelen olaylar sonucu seyahat etmeniz mümkün olamadığı takdirde ve
  • bilet ücretinizin tümü ya da bir kısmı için para iadesi mümkün değil ise,

  biz, size, bilet ücretinizin para iadesi mümkün olmayan kısmı için size bir alacak bakiyesi tahsis edeceğiz. Biz, bu işlemi siz aşağıda belirtilen hal ve durumlara uygun iseniz yapacağız:

  • hiç bir şekilde kullanılmamış bir biletiniz var ise
  • bize, sizin kontrolünüzün dışında meydana gelen olaylar konusunda derhal bilgi vermiş iseniz ve
  • bize bu olaylar konusunda kanıt sunmuş iseniz.

  Bahsi geçen bu alacak bakiyesi sizin ya da sizin seçeceğiniz herhangi bir şahsın gelecekte bizim tarafımızdan taşınması ile gerçekleşecek seyahatler için kullanılabilir. Biz, bahsi geçen bu alacak bakiyesinden bizim idari giderlerimizi karşılamak amacı ile makul bir kesinti yapabiliriz. 

  3f) Paket Seyahat, Paket Tatil ve Paket Tur Yönetmeliklerinin geçerli olduğu hallerde, rezervasyonunuzu başka bir yolcuya aktarma hakkınız geçerlidir.

  Talep etmeniz durumunda, biz ya da yetkili acentelerimiz tarafından, aşağıdaki hallerde, sizin biletiniz yerine, bir başkasına yeni bir bilet kesilecektir:

  • biletiniz, değişik 1992 SI 1992/3288 sayılı Paket Seyahat, Paket Tatil ve Paket Tur Yönetmeliklerinin (Yönetmelikler) geçerli olduğu bir paket kapsamında kesilmiş ise´
  • siz, rezervasyonunuzu Yönetmelik Madde 10 uyarınca aktarmak istiyorsanız
  • tarafınızca bize veya yetkili acentelerimize, Yönetmelik Madde 10 şartlarını yerine getirdiğinizi ve rezervasyonu devretme hakkına sahip olduğunuzu kanıtlarsanız
  • bize veya yetkili acentelerimize, rezervasyonu devretmek isteğinizi hareket tarihinizden makul bir süre önce bildirirseniz
  • bize veya yetkili acentelerimize, yeni biletin kesilmesini istediğiniz kişinin ismini, adresini ve irtibat numaraların verirseniz
  • biletinizi bize veya yetkili acentelerimize iletirseniz ve
  • bize veya yetkili acentelerimize, yeni biletin kesilmesi için makul seviye idari ücret öderseniz.

  3g) Biletler üzerindeki isim ve adresimiz

  Bilet üzerindeki ismimiz BA havayolu belirleme kodu şeklinde kısaltılmış olarak yazılabilir. Adresimiz Waterside, PO Box 365, Harmondsworth UB7 OGB, United Kingdom adresidir. Ayrıca bizimle irtibata geçmeye yönelik diğer ayrıntılar için lütfen www.ba.com adresli web sitemizi ziyaret ediniz.

 4. Bilet ücretleri, ek ücretler, vergi, ücretler ve harçlar ile para birimi

  4a) Bilet ücretleri ve ek ücretler

  4a1) Bilet ücretiniz, tarafımızca aksi belirtilmediği sürece, sizin hareket noktasındaki havalimanından varış noktasındaki havalimanına ulaşımınızı kapsamaktadır.

  4a2) Bilet ücretiniz bir havalimanı ile diğer havalimanı arasındaki ya da bir havalimanı ile şehir terminali arasındaki kara ulaşımını kapsamamaktadır.

  4a3) Biz ya da yetkili acentelerimizce, ödeme yaptığınız tarihteki tarifemiz kapsamında, biletinize yönelik bilet ücreti hesaplanacaktır. Bilet ücreti, biletiniz üzerinde gösterilen spesifik tarihler ve seyahat kapsamı çerçevesindeki seyahat için geçerlidir.

  4a4) Eğer seyahat programınızı ya da seyahat tarihlerinizi değiştirmek isterseniz, bu, bilet ücretini arttırabilir.

  4a5) Ödeme yaptığınız tarihteki tarifemiz kapsamında geçerli olan bilet ücretine yönelik bir ek ücret, örneğin yakıt ya da sigorta ek ücreti tahsil edebiliriz.

  4b) Vergiler, ücretler ve harçlar

  4b1) Hükümetlerce veya diğer makamlarca ya da havalimanı işletme kuruluşlarınca tarafımıza ya da tarafınıza getirilen tüm vergi, ücret ve harçları ödemeniz gereklidir.

  4b2) Biletinizi satın aldığınız zaman, bilet ücretine dahil olmayan her türlü vergi, ücret ve harç tarafımızca size bildirilecek olup, bunlar normal olarak, bilet üzerinde ayrıca gösterilecektir.

  4b3) Vergiler, ücretler ve harçlar sürekli olarak değişmektedir ve bunlar, bizim biletinizi kestiğimiz tarihten sonra da uygulanmaya başlayabilir ya da değiştirilebilir. Eğer bunlar değişirse, ya da biz biletinizi kestikten sonra yeni bir vergi, ücret ya da harç getirilirse, her türlü artışında tarafınızca bize ödenmesi gereklidir. Benzer şekilde, biletinizi kestiğimiz tarihte bize ödediğiniz herhangi bir vergi, ücret veya harç, daha sonradan kaldırılır ya da azaltılırsa, sizin de, bizden bir iade talep etme hakkınız doğacaktır.

  4b4) Eğer biletinizi kullanmazsanız, makul bir hizmet ücreti düşülmek sureti ile, her türlü vergi, ücret ve harçlara dair bir tazminat talep etme hakkına sahip olacaksınız.

  4c) Para Birimi

  Tarafımızca ya da yetkili acentelerimiz tarafından, ödeme yaptığınız tarih ya da öncesinde, farklı bir para birimi kullanmanız gerektiği ifade edilmediği sürece, bilet ücretini ve her türlü vergi, ücret, harç ve ek ücreti, biletin kesilmekte olduğu ülkenin para biriminde ödemelisiniz. Başka bir para biriminde ödeme almayı kabul etmeye karar verebiliriz.

 5. Rezervasyonlar

  5a) Genel

  5a1) Biz, sizin rezervasyonunuzu bilgisayar sistemimize kaydedeceğiz. Tarafınızca istenmesi durumunda, biz veya yetkili acentelerimiz size, rezervasyonunuza dair yazılı konfirmasyon verecektir.

  5a2) Bazı bilet ücretleri kapsamında, rezervasyonlarınızı değiştirme veya iptal etme hakkınızı kısıtlayan ya da kapsam dışı bırakan şartlar bulunmaktadır.

  5a3) Biletinizin kesilmesi ya da değiştirilmesi veya diğer rezervasyon hizmetlerinin verilmesi nedeni ile biz veya yetkili acentelerimiz tarafından ilave taşıyıcı firma veya acente ücretleri tahsil edilebilir.

  5b) Bilet ücretinin ödenmesine yönelik zaman kısıtlamaları

  Eğer tarafımızca ya da yetkili acentelerimizce belirlenmiş olan son ödeme tarihi itibarı ile biletiniz için ödeme yapmamışsanız, rezervasyonunuzu iptal etmeye karar verebiliriz.

  5c) Kişisel bilgiler

  5c1) Sizin satın alma geçmişiniz ve bizim hizmet ve tesislerimizi ne şekilde kullandığınıza dair bilgiler de dahil olmak üzere, sizin temin ettiğimiz ve bizim derlediğimiz kişisel bilgileri ('sizin kişisel bilgileriniz), aşağıdaki maksatlar doğrultusunda kullanabiliriz:

  • rezervasyon yapmak ve bilet kesmek
  • size ulaşım hizmetleri ve her türlü ilgili hizmet ve tesis sunmak
  • muhasebe, faturalandırma ve denetleme
  • kredi ve diğer ödeme kartlarını doğrulamak ve taramak
  • göçmenlik işlemleri ve gümrük kontrol
  • emniyet, güvenlik, sağlık, idari ve hukuki maksatlar
  • istatistiki analiz
  • pazarlama analizi
  • frequent flyer programlarının yürütülmesi
  • sistem testleri, bakım ve geliştirme
  • müşteri ilişkileri
  • sizinle olan gelecekteki işlemlerimizde bize yardım sağlaması ve
  • doğrudan pazarlama ve pazar araştırması (bizler bunu sadece sizin talebiniz ile ya da sizin rızanız ile gerçekleştireceğiz ya da size bunun dışında kalma imkanı vereceğiz).

  5c2) Bu nedenlerden ötürü, biz sizin şahsi bilgilerinizi aşağıdakilere verebiliriz:

  • yan kuruluşlarımız
  • size ulaşım hizmetleri ve her türlü ilgili hizmet ve tesisleri sunulmasında görev alan taşıyıcı firma ve diğer şirketler
  • oneworldTM ortak havayolları ve franchise alan kuruluşlar
  • veri işlemcileri
  • acentelerimiz
  • hükümet kurumları ve uygulayıcı kurumlar ile
  • kredi ve diğer ödeme kartı firmaları ve tarama şirketleri.

  Bu çerçevede, sizin kişisel bilgileriniz Avrupa Ekonomik Bölgesi dışına da gönderilebilir.

  5d) İleri düzenlemeye gereksinim duyan yolcular

  5d1) Engelli yolcular ile ilgili bilgiler için Madde 18’e bakınız.

  5d2) Eğer siz engelli bir yolcu değilseniz, ancak rezervasyon esnasında bizden ya da yetkili acentelerimizden herhangi bir özel yardım talep ederseniz, talebinizi yerine getirmek üzere makul gayret sarf edeceğiz.

  5d3) Biz, kendilerine tarafımızca taşıma hizmeti verilebilmesi için gerekli hazırlıkların check-in öncesinde yapılmamış olması halinde aşağıda belirtilenlere taşıma hizmeti vermemek konusunda bir karara varabiliriz:

  • refakatçileri olmayan çocuklar
  • hamile kadınlar, ya da
  • hasta yolcular.

  5e) Oturma düzeni

  5e1) Uçağa erken alınmak konusundaki taleplerinizi yerine getirmek için elimizden geleni yapacağız.

  5e2) Size, belli bir koltuğa oturup oturamayacağınız konusunda garanti veremeyiz.

  5e3) Koltuğunuzu, siz uçağa bindikten sonra dahi, operasyonel, emniyet ya da güvenlik nedenleri ile, her an değiştirebiliriz.

  5f) Rezervasyonların teyid edilmesi

  5f1) Müteakip ya da dönüş rezervasyonlarınızı belirli zaman limitleri dahilinde tekrar konfirme etmeniz gerekebilir. Tekrar konfirme etmeniz gerekip gerekmediği ve bunun nasıl ve nereden yapılacağı tarafımızca size bildirilecektir.

  5f2) Eğer siz tekrar konfirmasyon yapmazsanız, sizin müteakip ya da dönüş rezervasyonlarınızı iptal etmeye karar verebiliriz.

  5f3) Eğer siz bize tekrar konfirme etmezseniz, ancak yine de seyahat etmek istediğinizi bize bildirirseniz ve uçuşta da yer varsa, biz sizin rezervasyonlarınızı tekrar aktive eder ve sizi taşırız. Eğer uçuşta yer yoksa, sizi, bir sonraki ya da nihai varış noktasına, daha sonraki bir uçuşta taşımak üzere, makul gayret sarf edeceğiz.

  5f4) Yolculuğunuz kapsamındaki diğer taşıyıcı firmaların da tekrar konfirmasyon şartlarını kontrol etmeniz ve gerekli olan hallerde, söz konusu uçuşa ait bilet üzerinde havayolu belirleme kodu yer alan taşıyıcı firma nezdinde tekrar konfirmasyon yapmanız gereklidir.

   

 6. Check-in ve uçağa biniş

  6a) Son check in zamanları

  Son check in zamanları farklılık göstermektedir ve check in için yeterli zaman bırakırsanız, yolculuğunuz daha pürüzsüz olarak ilerleyecektir. Seyahat etmeden önce, uçuşlarınıza ilişkin son check in zamanlarını öğrenin ve bunlara göre hareket edin. Ayrıca size, check in için hazır bulunmanız gereken bir saati biz de belirtebiliriz.

  6b) İlk uçuşunuza ait son check in zamanı

  Bizimle gerçekleştireceğiniz ilk uçuş için son check in zamanı size, tarafımızca ya da yetkili acentelerimiz tarafından bildirilecektir. Tüm uçuşlarımız için son check in zamanları www.ba.com adresindeki web sitemizde de yer almaktadır ve ayrıca siz de, herhangi bir zamanda bizden veya yetkili acentelerimizden detay isteyebilirsiniz.

  6c) Son check in zamanı itibarı ile check in işlemlerinizi tamamlamalısınız

  Eğer siz, check-in işlemlerinizi son check in zamanı itibarı ile tamamlamazsanız, bizler, sizin rezervasyonunuzu iptal ederek sizi taşımamaya karar verebiliriz. Check-in sürecinin tamamlanmasından kastedilen, tarafımızca size, uçuşunuz için biniş kartının verilmiş olmasıdır.

  6d) Uçağa gidiş kapısına zamanında gelmelisiniz

  Uçağa gidiş kapısına, en geç, size check in esnasında vermiş olduğumuz saatte gitmiş olmanız gereklidir. Gidiş kapısına zamanında gelmezseniz, sizi taşımama yönünde karar verebiliriz.

  6e) Saat limitlerine riayet etmezseniz, herhangi bir yükümlülüğümüz bulunmamaktadır

  Son check in zamanlarına uymaz, (eğer size bir saat belirtmiş isek) check in için zamanında gelmez ya da uçağa gidiş kapısına zamanında gelmezseniz, maruz kalacağınız herhangi bir kayıp ya da harcama nedeni ile size karşı herhangi bir yükümlülüğümüz olmayacaktır.

 7. Sizi taşımayı reddetme ya da sizi yolculuktan men etme hakkımız

  7a) Sizi taşımayı reddetme hakkımız

  Aşağıdaki hal ve durumlardan biri ya da daha fazlası geçekleştiği ya da bizim gerçekleşeceğine makul koşullar çerçevesinde inandığımız takdirde biz, size ya da sizin bagajınıza taşıma hizmeti vermeyi reddedebiliriz:

  7a1) Sizi ya da sizin bagajınızı taşımanın uçağın emniyetini ya da uçağın içinde yer alan herhangi bir şahsın emniyetini ya da sağlığını tehlikeye maruz bırakması durumunda.

  7a2) Sizi ya da sizin bagajınızı taşımanın uçağın içinde yer alan herhangi bir şahsın rahatını etkilemesi durumunda.

  7a3) Sizin sarhoş ya da alkol ya da uyuşturucu maddelerin etkisi altında olmanız durumunda.

  7a4) Sizin üzerinizde ya da yanınızda kanuna aykırı bir şekilde uyuşturucu madde yer almakta ise, ya da biz makul koşullar dahilinde üzerinizde ya da yanınızda kanuna aykırı bir şekilde uyuşturucu madde yer aldığı düşüncesinde isek.

  7a5) Sizin akli ya da fiziksel haliniz ya da sağlık durumunuz size, uçağa ya da uçak dahilindeki herhangi bir şahsa karşı tehlike teşkil ediyor ise.

  7a6) Sizin, üzerinizde ya da sizin bagajınızda bir güvenlik kontrolü yapılmasını reddetmeniz durumunda.

  7a7) Yer hizmetleri personelimizin ya da uçuş ekibinin, emniyet veya güvenlikle ilgili talimatlarına riayet etmemişseniz.

  7a8) Yer hizmetleri personelimize, başka bir yolcuya ya da uçuş ekibine karşı tehditkar, taciz edici ya da hakaret içeren sözler sarf etmişseniz.

  7a9) Yer hizmetleri personelimize, başka bir yolcuya ya da uçuş ekibine karşı tehditkar, taciz edici, hakaret içeren ya da uygunsuz davranışlarda bulunmuşsanız.

  7a10) Uçuş ekibinin görevini yapmasına bilerek ve isteyerek müdahalede bulunmuşsanız.

  7a11) Uçağı, ya da uçağın içinde bulunan herhangi bir kimseyi tehlikeye atmışsanız.

  7a12) Asılsız bir bomba ya da güvenlik tehdidinde bulunmuşsanız.

  7a13) Check-in ya da uçağa gidiş sürecinde ya da uçakta bulunduğunuz süre zarfında suç sayılan bir fiil gerçekleştirmişseniz.

  7a14) Eğer geçerli seyahat belgeleriniz yoksa, ya da söz konusu belgelerin yok olduğu izlenimi hasıl olduysa.

  7a15) Seyahat belgelerinizin geçerli olmadığı bir ülkeye girmeye çalışmaktaysanız.

  7a16) Seyahat ettiğiniz ya da duraklamanız olan ülkenin göçmen dairesi tarafımıza (yazılı ya da sözlü olarak), geçerli seyahat belgelerinizin mevcut olması durumunda ya da söz konusu belgelerin mevcut olduğu izlenimi hasıl olmaktaysa dahi, sizi, söz konusu ülkeye kabul etmemeye karar verdiğini belirtmiş ise.

  7a17) Uçuş esnasında seyahat belgelerinizi imha ettiyseniz.

  7a18) Tarafımıza seyahat belgelerinizin fotokopisini alma izni vermemiş iseniz.

  7a19) Tarafımızca sizden talep edildiği zaman, seyahat belgelerinizi, uçuş ekibine vermeyi reddetmiş iseniz.

  7a20) Bir transit yolcu olarak iniş yaptığınız bir ülkede, ilgili hükümet makamlarından ülkeye girme izni istemişseniz.

  7a21) Sizin ulaşımınızı gerçekleştirmek, hükümet kanun, yönetmelik veya emirlerine karşı gelmek anlamına gelmekteyse.

  7a22) Uçuşunuz öncesinde talep edilen yolcu bilgileri de dahil olmak üzere, bir hükümet makamının sizin hakkınızda temin etmemizi talep ettiği bilgileri tarafımıza vermeyi reddetmiş ya da vermemiş iseniz.

  7a23) Eğer geçerli bir bilet takdim etmemiş iseniz.

  7a24) Eğer yolculuğunuza ilişkin bilet ücretinizi (ya da herhangi bir geçerli ek ücret, vergi, ücret veya harçları ödememiş iseniz.

  7a25) Sizin kanuna aykırı yollarla edinilmiş bir bilet ibraz etmiş olmanız halinde.

  7a26) Sizin bizden ya da yetkili acentelerimizden satın almamış olduğunuz bir bilet ibraz etmiş olmanız halinde.

  7a27) Sizin biz ya da yetkili acentelerimiz tarafından kesilmemiş bir bilet ibraz etmiş olmanız halinde.

  7a28) Sizin kayıp ya da çalıntı olduğu bildirilmiş olan bir bilet ibraz etmiş olmanız halinde.

  7a29) Sizin sahte bir bilet ibraz etmiş olmanız halinde.

  7a30) Sizin üzerinde biz ya da yetkili acentelerimiz tarafından yapılmamış bir değişiklik olan bir bilet ibraz etmiş olmanız halinde.

  7a31) Sizin bozulmuş, yırtık ya da zarar görmüş bir bilet ya da üzerinde tahrifat yapılmış bir bilet ibraz etmiş olmanız halinde.

  7a32) Sizin biletin üzerinde adı yazılı şahıs olduğunuzu kanıtlayamamanız halinde.

  7a33) Sizin, ulaşım şeklinizi Madde 3c’de belirtilmiş olduğu şekli ile tarafımızca bir mutabakata varılmadan değiştirmiş olmanız halinde.

  7a34) Eğer makul şekilde sizden istendiği zaman, bize biletinizi ya da uçağa biniş kartınızı ya da seyahat belgelerinizi gösterememiş iseniz.

  7a35) Check-in sürecini son check in zamanı itibarı ile tamamlayamamışsanız.

  7a36) Uçağa gidiş kapısına zamanında gelmemiş iseniz.

  7a37) Tarafımızca veya bir hükümet ya da uygulama kurumu tarafından talep edildiğinde, sağlık taraması veya sağlık muayenesinden geçmeyi reddetmiş ya da geçmemiş iseniz.

  7a38) Eğer önceki uçuşlardan birinde yukarıda belirtilen şekilde davranmışsanız ve bu davranışı tekrar edebileceğinizi düşünmekteysek.

  7b) Sizi güzergah ağımızdan men etmiş iken, sizi taşımayı reddetme hakkımız

  7b1) Eğer size bir men edilme ihbarı iletmiş isek ve siz de biletinizi söz konusu men uygulaması geçerli iken satın almışsanız, bizler, sizi veya bagajınızı taşımayı reddetme hakkına sahip olacağız.

  7b2) Men edilme ihbarından kast edilen, tarafımızca size verilen ve sizin, bizim güzergah ağımızda taşınmaktan men edildiğinizi bildiren yazılı bir ihbardır. (Bu sizin, tarafımızca işletilen tüm uçuşlarda seyahat etmekten men edildiğiniz anlamına gelmektedir.) Bu ihbarda, men uygulamasının yürürlüğe girdiği tarih ve ne kadar süre ile geçerli olduğu da belirtilecektir. Bir men edilme ihbarı çerçevesinde, sizin bilet almamanız ya da bir başkasının sizin için almasını istememeniz ya da buna müsaade etmemeniz de istenecektir.

  7b3) Eğer bir men uygulaması yürürlükte iken, siz seyahat etmeye çalışırsanız, bizler, sizi taşımayı reddedeceğiz ve siz isteğiniz dışında bilet ücret iadesi alma hakkına sahip olacaksınız.

 8. Bagaj

  8a) Ücretsiz bagaj hakkınız

  Bizler sizin bazı bagajlarınızı ücretsiz olarak taşıyacağız. Sizin ücretsiz bagaj hakkınız biletiniz üzerinde ya da elektronik biletiniz varsa, yolculuk programı ve makbuzunuz üzerinde gösterilecek olup, uçuşunuz esnasındaki bagaj yönetmeliklerimize bağlı olacaktır. Eğer tereddütte kalırsanız, ücretsiz bagaj hakkınıza ve bizim bagaj yönetmeliklerimize dair detayları lütfen bize ya da yetkili acentelerimize danışınız.

  8b) Fazla bagaj

  Ücretsiz bagaj hakkınızı aşan bagajların taşınması için, bir ücret ödemeniz gereklidir. Fazla bagaj ücretlerimizin detaylarını bizden veya yetkili acentelerimizden öğrenebilirsiniz.

  8c) Bagajınızdaki taşımamanız gerekenler

  Aşağıda belirtilenleri bagajınızda taşıyamazsınız (ne check edilen bagaj ne de check edilmeyen bagaj olarak).

  • Taşımanızın kanun gereği yasak olduğu maddeler.
  • Taşımanızın yönetmeliklerimiz gereği yasak olduğu maddeler.
  • Uçağı ya da uçakta bulunanların can ve mal güvenliğini tehlikeye atması muhtemel olan maddeler. Bunlar arasında ‘Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) Tehlikeli Maddelerin Havayolu ile Güvenli Taşımacılığına Dair Teknik Talimatlar’ ve ‘Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Tehlikeli Maddeler Kuralları’ kapsamında gösterilen eşyalar da yer almaktadır.
  • Tehlikeli, emniyetsiz, fazla ağır, fazla büyük, kırılabilir ya da bozulabilir olmaları ya da şekilleri veya tabiatları itibarı ile, taşımak üzere uygun olmadığına tarafımızca makul olarak karar verilen maddeler. Söz konusu maddelerin taşıma için uygun olup olmadığına karar verirken, kullanılmakta olan uçak tipi de tarafımızca dikkate alınacaktır.
  • Eğer yasak maddeleri taşımakta olduğunuz tarafımızca tespit edilirse, biz bunları taşımayı reddedeceğiz. Eğer tarafınızca gerekli ise, yasaklanmış maddelere dair bilgiyi bizden ya da yetkili acentelerimizden talep edebilirsiniz.

  8d) Ateşli silahlar

  8d1) Hatlarımızın bazılarında ateşli silah ve cephane taşımamaktayız. Ateşli silah ve cephane taşıdığımız hatlarda ise, bahsi geçen bu ateşli silah ve cephaneyi kabul edebilmek için bir işlem ücreti tahsil edebiliriz ya da bu ateşli silah ya da cephaneyi sizin ücretsiz bagaj hakkınızdan hariç tutabiliriz, ki, bu da sizin fazla bagaj ödemesi yapmanız anlamına gelmektedir.

  8d2) Eğer tarafımızca, spor amaçlı tüfekler ya da cephane haricinde ateşli silahlar ve cephane taşınmasını talep etmekte iseniz, check in işleminizi yapmadan önce bizim iznimizi almalısınız. Aksi takdirde, bunları taşımama yolunda karar verebiliriz.

  8d3) Eğer ateşli silahlar taşımakta olduğumuz bir hizmet kapsamında bizimle seyahat etmekte iseniz ve spor amaçlı tüfekler ya da cephane taşınmasını talep etmekteyseniz, check in işleminizi yapmadan önce mutlaka bize bildirmelisiniz. Aksi takdirde, bunları taşımama yolunda karar verebiliriz.

  8d4) Tüm ateşli silahlar ve cephane check edilen bagaj olarak taşınmalıdır ve sizin bunları, uçak kabinine almanıza müsaade edilmeyecektir.

  8d5) Check edilen bagaj olarak taşınmakta olan ateşli silahlar dolu olmamalıdır, emniyet kilitleri devrede olmalı ve uygun şekilde paketlenmiş olmalıdırlar.

  8d6) Ateşli silahlar ve cephanelik taşıma ilgili hususlar, yukarıda belirtildiği üzere, ICAO Teknik Talimatları ve IATA Yönetmelikleri kapsamında yer almaktadır.

  8d7) Sizin, ateşli silahlar ve cephane için gerekli tüm belgeleri haiz olduğunuzu temin etmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde, bunları taşımama doğrultusunda bir karar verebiliriz.

  8e) Uçağa beraberinizde almamanız gereken tehlikeli maddeler

  8e1) Size, eğer uçağın içinde bulunmasının, uçağın ya da uçak içinde bulunan herhangi bir şahsın emniyetini ya da güvenliğini etkileyeceğine makul ölçülerde inanmakta olduğumuzu bildirmiş isek, bahsi geçen bu kalemlerin hiç birini uçağın içine getirmemelisiniz. Uçağın içine, kanun tarafından uçağın içine getirilmesi yasaklanmış hiç bir şey getirmemelisiniz.

  8e2) Uçak kabini dahiline antika, oyuncak ya da replika tabanca ya da silah getiremezsiniz.

  8e3) Uçak kabini dahiline kılıç, bıçak, okçuluk yayları, ok, ya da benzer silahlar getiremezsiniz.

  8e4) Biz, size, ya Madde 8e1, 8e2 ve 8e3 kapsamında bahsedilmekte olan kalemleri check edilen bagaj olarak check etmenizi salık verebiliriz ya da bu kalemleri taşımayı tümden reddedebiliriz.

  8f) Kırılacak ya da bozulacak maddeler, bagaja check edilecek valizlere konmalıdır

  Check edilen bagajınızda aşağıdaki türden kırılacak ya da bozulacak eşyalar veya kıymetli özel değeri olan eşyalar yer almamalıdır:

  • para
  • mücevher
  • kıymetli madenler
  • bilgisayarlar
  • kişisel elektronik cihazlar
  • hisse senetleri, bonolar ve diğer kıymetli belgeler
  • ticari belgeler veya
  • pasaportlar ve diğer kimlik belgeleri.

  8g) Doğru ve güvenli bir şekilde paketlenmemiş check edilen bagajı taşımayı reddetme hakkımız

  Makul görüşümüze göre doğru ve güvenli bir şekilde, uygun muhafazalara yerleştirilmemiş olan check edilen bagajın taşınması tarafımızca reddedilecektir.

  8h) Sizi ve bagajınızı arama, tarama ve x-ray’den geçirme hakkımız

  8h1) Emniyet ve güvenlik sebebi ile, biz veya acentelerimiz sizi aramayı ve taramayı ve bagajınızı aramayı, taramayı ve x-ray’den geçirmeyi talep edebilirler. Bagajınızı daima sizin huzurunuzda aramaya, taramaya ve x-ray’den geçirmeye çalışacağız. Ancak, eğer siz müsait değilseniz, bizler, bagajınızı, siz yokken de arayabiliriz.

  Eğer siz, bizim gerekli emniyet ve güvenlik aramalarını, taramaların ve x-ray uygulamalarını gerçekleştirmemize müsaade etmezseniz, sizi ve bagajınızı taşımayı reddedeceğiz.

  8h2) Eğer bir arama ya da tarama işlemi sonucu sizde bir zarar meydana gelirse ya da arama, tarama veya x-ray işlemi sonucu bagajınızda hasar meydana gelirse, bizim ihmalimiz ya da kusurumuz nedeni ile meydana gelmediği sürece, zarar/hasardan dolayı herhangi bir yükümlülüğümüz olmayacaktır.

  8i) Check edilen bagaj (uçağın bagaj kısmında taşınmak üzere check edilen valizler)

  8i1) Check edilen her bir bagaj eşyasının üzerine isminizi yazmalısınız.

  8i2) Check edilen bagajınızı tarafımıza teslim ettiğiniz zaman, size her bir parça bagaj için bir bagaj etiketi verilecektir.

  8i3) Emniyet, güvenlik sebepleri veya operasyonel sebepler ile, başka bir uçuşta taşımaya karar vermemiş isek, mümkün olan hallerde check edilen bagajınızı sizinle aynı uçakta taşıyacağız. Kanunlarca, sizin gümrükten çekmek amacı ile hazır bulunmanız öngörülmemiş ise, sizin başka bir uçuşta check edilen bagajınızı size teslim edeceğiz.

  8j) Check edilmeyen bagaj (uçağa beraberinizde aldığınız bagaj)

  8j1) Biz, check edilmeyen bagaj konusunda, aşağıdaki hususlara da uyacak şekilde, azami boyutlar ve ağırlık belirlemekteyiz. Check edilmeyen bagaj,

  • sizin önünüzde yer alan koltuğun altına sığabilmeli, ya da,
  • uçağın kabini dahilinde yer alan kapalı bir bagaj bölmesine sığabilmelidir.

  8j2) Aşağıda belirtilmekte olan hal ve durumlar gerçekleştiği takdirde:

  • sizin check edilmeyen bagajınızın azami boyutlardan ve ağırlıklardan daha büyük ya da fazla olması halinde
  • sizin önünüzde yer alan koltuğun altına ya da uçağın kabini dahilinde yer alan kapalı bir bagaj bölmesine sığmaması halinde, ya da
  • biz bahsi edilen bagajın emniyetli olmadığı doğrultusunda bir karara vardığımız takdirde, siz, bahsi edilen bu bagajı check edilen bagaj olarak check etmelisiniz.

  8j3) Eğer check edilmeyen bagaja göre azami boyut ve ağırlığın üzerinde bir bagajınız varsa (örneğin bir müzik aleti) ancak check edilen bagaj olarak da taşınması uygun değilse aşağıdaki şartlar yerine getirilmiş ise, bunu uçak kabininde taşıyacağız:

  • check in işleminden önce, bize, söz konusu eşyanızı uçak kabininin içine almak istediğinizi söylemişseniz
  • biz de, siz check in işleminizi yapmadan önce, söz konusu eşyanızı uçak kabininin içinde taşımak konusunda sizinle hemfikir olmuş isek ve
  • tarafınızca bize, bu hizmet için geçerli olan ekstra ücretleri ödemiş iseniz.

  Bizden ya da yetkili acentelerimizden, alınan masraflar konusunda ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

  8k) Uçağın bagaj kısmına verilen valizlerin teslim alınması ve teslim edilmesi

  8k1) Madde 8i3 kapsamında kalmadığı sürece, siz check edilen bagajınızı, biz sizin varış noktanızda ya da duraklama noktanızda teslim alabilmeye müsait kılar kılmaz almak zorundasınız. Eğer siz, makul bir süre zarfında teslim almazsanız, tarafımızca sizden bir muhafaza ücreti tahsil edilebilir. Eğer size sunmamızı müteakip üç ay içinde check edilen bagajınızı talep etmemekte iseniz, bu, tarafımızca, size karşı herhangi bir yükümlülük söz konusu olmaksızın elden çıkarılabilir.

  8k2) Sadece bagaj etiketini ve eğer bir bagaj çeki tanzim edilmiş ise, bahsi edilen bagaj çekini haiz bir şahıs, check edilen bir bagaj üzerinde hak iddia edebilir.

  8k3) Check edilmiş olan bir bagaj üzerinde hak iddia etmekte olan bir şahıs bagaj etiketini ibraz edemiyor ise ve bahsi edilen check edilmiş olan bagaj için bir bagaj etiketi tanzim edilmiş ise biz, bahsi edilen bagajı hak iddia etmekte olan bu şahsa sadece bu bagajın kendilerine ait olduğunu kanıtlayabilmeleri koşulu ile teslim edebiliriz.

  8l) Hayvanlar

  Bazı hizmetlerimizde hayvan taşımamaktayız. Eğer tarafımızca hayvanlarınızı taşıma hususu kabul edilmişse, aşağıdaki şartlara tabi olarak taşınacaktır.

  8l1) İç hatlar uçuşlarımızda (bundan kastedilen, Birleşik Krallık (Manş Adaları ve Man Adası) ve İrlanda Cumhuriyeti ortak alanları dahilindeki uçuşlardır) aşağıdakiler geçerli olacaktır.

  • Sadece engelli yolculara eşlik eden refakatçi köpekler uçak kabinine kabul edilebilir.
  • Refakatçi köpekler ücretsiz olarak taşınacaktır, ancak, engelli bir yolcu ve beraberindeki refakatçi köpek için, bitişikteki koltuğun kullanımdan çıkması durumunda tarafımızca bir ücret tahsil edilebilecek haller, bu uygulamadan hariçtir.
  • İlgili tarihteki politikalarımız doğrultusunda evcil hayvanları check edilen bagaj ya da kargo olarak taşıyacağız.
  • Diğer tüm hayvanlar kargo olarak taşınmalıdır.

  8l2) Dış hatlar uçuşlarımızda (bundan kastedilen, iç hatlar uçuşları haricindeki tüm uçuşlardır) aşağıdakiler geçerli olacaktır.

  • Geçerli kanunlar müsaade etmekte ise ve ilgili havalimanlarında, gerekli düzenlemeler mevcut ise, engelli yolculara eşlik eden refakatçi köpekler, uçak kabinine alınabilir.
  • Refakatçi köpekler ücretsiz olarak taşınacaktır, ancak, engelli bir yolcu ve beraberindeki refakatçi köpek için, bitişikteki koltuğun kullanımdan çıkması durumunda tarafımızca bir ücret tahsil edilebilecek haller, bu uygulamadan hariçtir.
  • Uçak kabinine alınamayan refakatçi köpekler ve evcil köpekler, ilgili tarihteki politikalarımız doğrultusunda check edilen bagaj ya da kargo olarak taşınacaktır.
  • Diğer tüm hayvanlar kargo olarak taşınmalıdır.
  • Hayvanları taşımamız sadece, sizin varış ya da transit noktanıza ulaşmaları kanunlara uygun ise mümkün olacaktır.

  8l3) Tüm uçuşlarda (bundan kastedilen hem iç hem de dış hatlar uçuşlarıdır) aşağıdakiler geçerli olacaktır.

  • Engelli yolculara eşlik eden refakatçi köpekler haricinde, check edilen bagaj olarak kabul edilen hayvanlar ve taşıma kafesleri, ücretsiz bagaj hakkınız kapsamında değerlendirmeyecek olup, bunlar için fazla bagaj ücreti ödemeniz gereklidir.
  • Check edilen bagaj olarak seyahat eden tüm hayvanların uygun, yeterli ve güvenli taşıma kafeslerine yerleştirilmesini temin etmelisiniz. Aksi takdirde, hayvanları taşımama yolunda karar verebiliriz.
  • Hayvanlara ilişkin tüm sağlık ve aşı belgelerini, giriş izinlerini, transit izinlerini, çıkış izinlerini ve gerekli diğer bilgileri tarafımıza temin etmelisiniz. Aksi takdirde, hayvanları taşımama yolunda karar verebiliriz.
  • Hayvanların taşınması, konvansiyon kuralları kapsamında yer almadığı sürece ve eğer bizim ihmalimiz söz konusu değilse, hayvanların kaybolması, hastalığı, yaralanması veya ölümünden biz sorumlu olmayacağız.
  • Hayvanlarınıza ilişkin tüm sağlık ve aşı belgelerinin, giriş izinlerinin, transit izinlerinin, çıkış izinlerinin ve gerekli diğer bilgilerin mevcut olmamasından dolayı maruz kalacağınız herhangi bir kayıptan ötürü size karşı yükümlü olmayacağız. Bu belgeleri bulundurmamanızdan ötürü bizim ödemek zorunda ya da maruz kaldığımız her türlü ceza, masraf, harç, kayıp ya da yükümlülüğü tarafımıza tazmin etmekle yükümlü olacaksınız.

  Zaman zaman, tarafımızca hayvanların taşınması ile ilgili yönetmelikler belirlenmektedir. Bunların bir nüshasını bizden ya da yetkili acentelerimizden isteyiniz.

 9. Tarifeli programlar, gecikme telafileri ve iptaller ile uçağa binişin reddedilmesi halindeki telafiler

  9a) Tarifeli programlar

  9a1) Tarife çizelgemizde gösterilen uçuş saatleri, yayın tarihi ile, sizin bilfiil seyahat ettiğiniz tarih arasında değişebilir. Biz bu uçuş saatlerini size garanti etmemekteyiz ve bu uçuş saatleri, sizin bizimle olan taşıma sözleşmenizin bir parçasını oluşturmamaktadır

  9a2) Rezervasyonunuz tarafımızca kabul edilmeden önce, biz veya yetkili acentelerimiz size, uçuşunuzun tarifeli hareket saatini bildireceğiz ve bu ayrıca, biletiniz üzerinde veya yolculuk programı ve makbuz üzerinde de gösterilecektir. Biletiniz size gönderildikten sonra, tarifeli hareket saatini ya da uçuşunuza yönelik tarifeli hareket terminalini değiştirmemiz gerekebilir. Bize ya da yetkili acentelerimize irtibat bilgilerinizi verirseniz, bizler ya da onlar, herhangi bir değişiklik meydana gelirse, sizi haberdar etmeye çalışacaklardır.

  9a3) Eğer siz biletinizi satın aldıktan sonra:

  • sizin uçuşunuzun tarifeli hareket saatinde, tarafımızca önemli bir değişiklik yapılırsa;
  • siz bu değişikliği kabul edilemez bulursanız; ve
  • biz ya da yetkili acentelerimiz, kabul etmeye hazır olduğunuz diğer bir uçuş için rezervasyonunuzu yapamazsak;

  tarafımızca size, isteğiniz dışında bilet ücret iadesi yapılacaktır.

  9b) Gecikmeler ve iptaller için telafi yöntemleri

  9b1) Biz, sizi ve sizin bagajınızı taşırken meydana gelebilecek gecikmeleri önlemek adına gerekli tüm makul önlemleri alacağız.

  9b2) Bu önlemlerin arasında, olağanüstü durumlarda ve bir uçuşun iptal edilmesini önlemek amacı ile bir uçuş operasyonunun aşağıda belirtilmekte olan şekillerde gerçekleştirilmesi de yer alabilecektir:

  • bir başka uçak vasıtası ile
  • bir başka havayolu vasıtası ile, ya da
  • her ikisi.

  9b3) Eğer tarafımızca:

  • bir uçuş iptal edilir;
  • bir uçuş beş saat ya da daha uzun bir süre boyunca tehir edilir;
  • sizin duraklama noktanız ya da varış noktanızda durulmaz; veya
  • sizin, rezervasyonunuz konfirme olan bir aktarmalı uçuş kaçırmanıza yol açılırsa;

  aşağıda yer alan üç çareden birini seçebilirsiniz.

  1. Çare
  Biz, sizi biletinizde yazan varış noktanıza, biletinizin üzerinde karşılığını ödemiş olduğunuz hizmet sınıfı dahilinde bir koltuk mevcut olan diğer tarifeli seferlerimizden birinde, mümkün olan en kısa süre dahilinde taşıyacağız. Bu durumda, sizden ekstra ücret talep etmeyeceğiz ve gerekli olan hallerde biletinizin geçerlilik süresini uzatacağız.

  2. Çare
  Biz, sizi biletinizde yazan varış noktanıza, biletinizin üzerinde karşılığını ödemiş olduğunuz hizmet sınıfı dahilinde, sizin için uygun olan daha ileri bir tarihte ve biletinizin geçerlilik süresi sona ermeden, bir koltuk mevcut olan diğer tarifeli seferlerimizden birinde taşıyacağız. Bu durumda, sizden ekstra ücret talep etmeyeceğiz.

  3. Çare
  Size, istek dışı bilet ücret iadesi verecek ya da temin edeceğiz.

  Tarafımızca size, ilave yardım verilecek, telafi tazminatı ödenecek, yiyecek ve içecek sunulacak ve geçerli olabilecek herhangi bir kanun kapsamında öngörülmekte ise, sair ilgi ve ihtimam gösterilecektir. Bunun haricinde size karşı başka herhangi bir yükümlülüğümüz olmayacaktır.

  9c) Uçağa binmenizin reddedilmesi durumundaki telafi ücreti

  Hem geçerli bir biletiniz hem de konfirme edilmiş bir rezervasyonunuz olan bir uçuşta, isteğiniz hilafına, uçuşa alınmamanız durumunda, tarafımızca size, telafi tazminatı ödenecek, yiyecek ve içecek sunulacak ve geçerli olabilecek herhangi bir kanun kapsamında öngörülen sair ilgi ve ihtimam gösterilecektir. Sizin, Madde 6 kapsamında belirtilmiş olan check-in ve uçağa biniş gerekliliklerini yerine getirmemeniz, ya da bizim Madde 5d3 ya da Madde 7 kapsamında sizi taşımayı reddetme hakkımızı kullanmamız halinde ise, bu telafiler geçerli olmayacaktır.

 10. Bilet ücretlerinin, ek ücretin, vergilerin, ücret ve harçların iadesi

  10a) Genel

  10a1) Biletinizin ücreti ve her türlü ek ücret ile kullanılmayan herhangi bir kısmı ve her türlü vergi, ücret ve harç, bilet ücret kurallarımız ve tarifelerimizde belirtildiği şekilde iade edilecektir.

  10a2) Biz, aksi takdirde belirtmediğimiz sürece, sadece biletin karşılığını ödemiş olan şahsa para iadesi yapacağız.

  10a3) Siz, tarafınıza para iadesi yapılmasını istediğiniz takdirde, biletin karşılığını ödemiş olan şahıs olduğunuzu bize kanıtlamak zorundasınız.

  10a4) Kayıp bir bilet için para iadesi için başvurmadığınız müddetçe, size sadece bize bileti ve tüm kullanılmamış uçuş kuponlarını teslim etmeniz halinde para iadesi yapacağız.

  10b) İstek dışı bilet ücret iadesi

  10b1) Aşağıdaki durumlarda, size bilet ücret iadesi yapacağız:

  • bir uçuşu iptal edersek
  • bir uçuş saatinde, tarafınızca kabul edilemeyecek önemli bir değişiklik yaparsak
  • bir uçuşu beş saat ya da daha uzun bir süre boyunca tehir edersek
  • sizin varış ya da duraklama noktanızda durmazsak
  • konfirme bir rezervasyonunuzun bulunduğu hallerde, sizin bir aktarmalı uçuş kaçırmanıza neden olursak veya
  • size karşı bir uçuştan men ihbarı yürürlükte ise, sizi taşımayı reddetmiş isek.

  10b2) Eğer biletin herhangi bir kısmını kullanmamışsanız, ücret iadesi, bilet ücreti ile, ödemiş olduğunuz herhangi bir ek ücret ve her türlü vergi, ücret ve harca eşit olacaktır.

  10b3) Biletin bir kısmını kullanmış olmanız halinde, para iadesi en azından bilet için sizin ödemiş olduğunuz ücret ile tüm ek ücretler, vergiler, ücretler ve kesintiler ile sizin arasında seyahat etmek için biletinizi kullanmış olduğunuz iki nokta için düzeltilmiş ücret ile tüm ek ücretler, vergiler, ücretler ve kesintiler arasındaki fark kadar olacaktır.

  10c) İsteğe bağlı bilet ücreti para iadeleri

  10c1) Biletinizin ücreti için Madde 10b kapsamında belirtilmiş olan hususlar dışında bir nedenle para iadesine hak kazanmış iseniz, bahsi edilen para iadesi aşağıda belirtilen şekilde gerçekleşecektir:

  10c2) Biletin herhangi bir kısmını kullanmamış iseniz, para iadesi, herhangi bir iptal ücreti ile makul bir hizmet ücreti düşüldükten sonra, bilet için sizin ödemiş olduğunuz ücret ile tüm ek ücretler, vergiler, ücretler ve kesintilere eşit olacaktır.

  10c3) Biletin bir kısmını kullanmış olmanız halinde, para iadesi herhangi bir iptal ücreti ile makul bir hizmet ücreti düşüldükten sonra, bilet için sizin ödemiş olduğunuz ücret ile tüm ek ücretler, vergiler, ücretler ve kesintiler ile sizin arasında seyahat etmek için biletinizi kullanmış olduğunuz iki nokta için düzeltilmiş ücret ile tüm ek ücretler, vergiler, ücretler ve kesintiler arasındaki fark kadar olacaktır.

  10d) Kayıp bir bilete dair ücret iadesi

  10d1) Eğer biletinizi ya da bir kısmını kaybederseniz ve bize, kaybolduğuna dair yeterli delil temin etmeniz ve makul bir idari ücret ödemeniz durumunda, biletin geçerlilik süresinin sona ermesini müteakip en kısa sürede size ücret iadesi yapılacaktır. Bunu, sadece aşağıdaki şartların yerine getirilmesi durumunda yapacağız:

  • kayıp bilet ya da herhangi bir kısmı kullanılmamış, daha önceden ücret iadesi alınmamış ya da değiştirilmemiş ise (kullanımı, ücret iadesi veya yenilenmesi ya da başkasına verilmesi bizim kendi ihmalimizden kaynaklanmamakta ise) ve
  • ücret iadesinin yapıldığı kişi, eğer daha sonra herhangi bir hile tespit edersek, iade ettiğimiz meblağı bize geri ödemeyi kabul ederse.

  Başka biri tarafından yapılan hileli işlem ya da kullanımın bizim kendi ihmalimizden kaynaklandığı hallerde, bu şart geçerli olmayacaktır.

  10d2) Bilet ya da herhangi bir kısmı tarafımızca ya da yetkili acentelerimiz tarafından kaybedilirse, her türlü kayıptan biz sorumlu olacağız.

  10e) Bir bilet ücret iadesini reddetme hakkımız

  10e1) Eğer bilet geçerlilik süresinden sonra müracaat ederseniz, size bir ücret iadesi vermeyi reddetmeye karar verebiliriz.

  10e2) Siz bir ülkeye vardığınız zaman, bize ya da devlet görevlilerine biletinizi o ülkeden ayrılmak için niyetinizin bulunduğuna dair kanıt olarak ibraz etmiş olmanız halinde, aşağıda belirtilmiş hususları bize kanıtlayamadığınız takdirde, size para iadesi yapmayı reddetmek doğrultusunda bir karara varabiliriz:

  • sizin bahsi geçen ülkede kalmak için müsaadeyi haiz olmanız, ya da 
  • sizin bahsi geçen ülkeden başka bir havayolu ile ya da başka bir ulaşım yöntemi ile ayrılacak olmanız.

  10f) Para Birimi

  Aksi hususta tarafımızca mutabakata varılmamış ise, bizler, size, sizin bilet almak üzere kullandığınız aynı para biriminde ve aynı şekilde ücret iadesi yapacağız. Örneğin siz kredi kartınız ile Amerikan Doları cinsinden ödeme yaptıysanız, biz de kredi kartı hesabınıza Amerikan Doları cinsinden ücret iadesi yapacağız.

  10g) İsteğe bağlı bilet ücreti para iadeleri sadece bileti kesmiş bulunan taşıyıcı firma tarafından yapılır

  Biz, size sadece bilet tarafımızca ya da yetkili acentelerimiz tarafından kesilmiş ise ve para iadesi bizim tarafımızdan ya da yetkili acentelerimiz tarafından yapılmış ise isteğe bağlı bilet ücreti iadesi yapabiliriz.

 11. Uçak dahilindeki davranışlar

  11a) Kabul edilemez davranışlar

  Siz uçak dahilinde iken sizin aşağıda yer alan davranışlardan birini ya da daha fazlasını sergilediğinize makul koşullar çerçevesinde ikna olmamız halinde, biz, sizin davranışlarınızı devam ettirmenizi önlemek adına makul göreceğimiz her türlü önlemi alabiliriz:

  • uçağı, ya da uçağın içinde bulunan herhangi bir kimseyi tehlikeye atmak
  • uçuş ekibinin görevini yapmasına bilerek ve isteyerek müdahalede bulunmak
  • uçuş ekibinin emniyet ve güvenlik ile ilgili olarak verdiği talimatlara uymamak
  • emniyet kemeri ya da sigara içilmez görsel uyarılarına uymamak
  • kanun nezdinde suç sayılan fiillerde bulunmak
  • kendi fiziksel ya da akli dengenizin alkol ya da uyuşturucu maddeler ile bozulmasına yol açmak
  • uçuş ekibinin alkollü içecekler ya da uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak verdiği talimatlara uymamak
  • asılsız bir bomba ya da güvenlik tehdidinde bulunmak
  • uçuş ekibini ya da diğer yolcuları tehdit etmek, taciz etmek ya da hakarette bulunmak
  • uçuş ekibine ya da diğer yolculara karşı tehditkar, taciz edici, hakaret içeren ya da uygunsuz davranışlarda bulunmak, ya da
  • uçuş ekibine ya da diğer yolculara rahatsızlık verecek, külfet yaratacak, zarar verecek ya da yaralanmalarına/sakatlanmalarına yol açacak şekilde davranmak.

   

  Yukarıda bahsedilen davranışlardan birini ya da daha fazlasını sergilemeniz halinde, uçak indiğinde, biz, aşağıda belirtilen alternatifler doğrultusunda bir karara varabiliriz: 

  • sizi uçaktan çıkarabiliriz
  • seyahatinizin biletinizde gösterilmekte olan geri kalan kısımlarında sizi taşımayı reddedebiliriz, ve
  • uçak dahilinde meydana gelen olayı, sizin işlemiş olabileceğiniz tüm suçlar ile ilgili olarak yargılanabilmeniz için gerekli bilgiler ile birlikte ilgili makamlara bildirebiliriz.

   

  11b) Kabul edilemez davranışlardan kaynaklanan rota değiştirme maliyetleri

  Sizin davranışlarınızın bir sonucu olarak, bizim uçağın rotasını daha önce planlanmamış bir varış noktasına değiştirmemiz ve sizi uçaktan çıkarmamız halinde, siz, bu şekilde rota değiştirme sonucu oluşan makul ve uygun maliyetleri bize ödemek zorundasınız.

  11c) Uçak dahilinde elektronik cihaz kullanımı

  Biz, emniyet açısından, siz uçak dahilinde iken elektronik cihaz kullanmanıza izin vermemek yönünde bir karar alabiliriz. Bahsi geçen bu elektronik cihazlar arasında, aşağıda belirtilenler de dahildir:

  • cep telefonları
  • diz üstü bilgisayarları
  • şahsi kulanım için olan ses ve görüntü kayıt cihazları
  • şahsi kullanım için olan radyolar
  • MP3, kaset ya da CD çalar cihazlar
  • elektronik oyunlar, ya da
  • verici cihazlar (örneğin, uzaktan kumandalı oyuncaklar ve telsizler).

   

  Bizler, size, bu tür cihazlara müsaade edilmediğini bildirdiğimizde, bu cihazları kullanmamanız gerekmektedir. 

   

  Biz, size işitme aletleri ve kalp pili cihazlarını kullanma konusunda müsaade vereceğiz.

 12. Diğer firmalar tarafından verilen hizmetler

  12a) Eğer biz:

  • başka bir firmanın sizin için kara veya deniz ulaşımı veya diğer hizmetler vermesi için düzenleme yapmakta isek (örneğin tur operatörü, tren kuruluşu, feribot ya da otel) veya
  • size, kara veya deniz ulaşımı veya diğer hizmetler için bir bilet veya kupon vermekte isek

  sadece, düzenlemelerin yapılması veya biletin kesilmesi ile ilgili olarak, sizin acenteniz olarak hareket etmekteyiz. Söz konusu hizmetleri veren firmanın şart ve esasları geçerli olacaktır.

  12b) Eğer size ayrıca kara veya deniz ulaşımı da sağlamakta isek, (işbu taşıma şart ve esasları değil) spesifik şartlar, söz konusu ulaşım için geçerli olacaktır. Söz konusu spesifik şartların bir nüshasını lütfen bizden ya da yetkili acentelerimizden isteyiniz.

 13. Seyahat belgeleri, giriş şartları, gümrük muayenesi ve güvenlik taraması

  13a) Genel

  13a1) Aşağıdakiler (bizim tarafımızdan değil) sizin tarafınızdan gerçekleştirilmelidir:

  • ziyaret etmekte olduğunuz herhangi bir ülke ile ilgili giriş şartlarının kontrol edilmesi ve
  • yolculuğunuz için gerekli olan tüm pasaportların, vizelerin, sağlık belgelerinin ve diğer seyahat belgelerinin tarafımıza takdim edilmesi.

  13a2) Hareket ettiğiniz, girdiğiniz, geçtiğiniz ya da bir transit yolcu olarak bulunduğunuz tüm ülkelerin bütün kanun, yönetmelik ve emirlerine riayet etmelisiniz.

  13a3) Aşağıda belirtilmekte olan hak ve durumlar gerçekleştiği takdirde bizim, size karşı herhangi bir yükümlülüğümüz bulunmayacaktır:

  • sizin gerekli tüm pasaport, vize, sağlık sertifikaları ve diğer seyahat belgelerini haiz olmamanız
  • sizin pasaport, vize, sağlık sertifikaları ve diğer seyahat belgelerinizin geçersiz olması ya da tarihlerinin geçmiş olması, ya da 
  • sizin ilgili tüm kanunlara riayet etmemiş olmanız.

  13b) Sizin, bize geçerli pasaport, vize, sağlık sertifikası ve diğer seyahat belgelerini ibraz etmeniz gerekmektedir

  Siz seyahat etmeden önce, bize sizin seyahatiniz için gerekli olan tüm pasaport, vize, sağlık sertifikaları ve diğer seyahat belgelerini ibraz etmeniz gerekmektedir. Sizden istediğimiz takdirde, aşağıda belirtilen tüm hususları yerine getirmeniz gerekmektedir:

  • bizim bahsi edilen bu belgelerin birer nüshasını çıkarıp elimizde tutmamıza müsaade etmeniz ve
  • sizin pasaportunuzu ya da eşdeğer nitelikteki seyahat belgenizi uçağın ekibinin bir ferdine uçuş sona erene kadar emniyetli bir şekilde emanet edilecek şekilde teslim etmeniz.

  13c) Bir ülkeye girişiniz reddedilirse ne olur

  Eğer bir ülkeye girişliniz reddedilirse, aşağıdakileri ödemekle yükümlü olacaksınız:

  • ilgili hükümet tarafından, tarafımıza yüklenen herhangi bir para cezası, ceza veya harç
  • tarafımıza yüklenen herhangi bir tevkif gideri
  • sizi, hareket noktanıza geri nakletmeye yönelik bilet ücreti ve
  • makul olarak ödeyeceğimiz ya da ödemeyi kabul ettiğimiz diğer herhangi bir ücret.

  Size, girişinizin reddedildiği noktaya kadar ulaştırmaya ilişkin bilet ücretinin para iadesi yapılmayacaktır.

  13d) Cezaları, nezaret maliyetlerini ve diğer ücretleri bize ödemek zorundasınız

  Sizin herhangi bir kanuna ya da düzenlemeye ya da seyahat etmiş olduğunuz ülkenin diğer seyahat şartlarına riayet etmemenizden ya da bahsi edilen bu ülke tarafından ihtiyaç duyulmakta olan gerekli belgeleri ibraz edememiş olmanızdan kaynaklanan herhangi bir ceza, ücret ya da maliyeti bizim ödeme durumunda kalmamız gerektiği takdirde, siz bunların sonucunda bizim ödemiş olduğumuz miktarı bize geri ödemek zorundasınız. Biz bu meblağı sizin biletinizin kullanılmamış olan herhangi bir kısmından, ya da size ait olan ve elimizde bulunan herhangi bir paradan alabiliriz.

  13e) Gümrük muayenesi

  Gerektiği takdirde, sizin bagajınız gümrük görevlileri ya da diğer devlet görevlileri tarafından muayene edildiği sırada sizin hazır bulunmanız gerekmektedir. Biz, bu şekilde bir muayene sırasında ya da hazır bulunmamanız nedeni ile sizin maruz kalacağınız hiç bir zarar konusunda yükümlü olmayacağız.

  13f) Güvenlik taraması

  Sizin veya bagajınızın güvenlik taramasını gerçekleştirmek üzere bize, hükümet yetkililerine, havalimanı makamlarına veya diğer taşıyıcı firmaya izin vermelisiniz.

 14. Müteakip taşıyıcı firma

  Eğer biz ve diğer taşıyıcı firma, tek bir bilet veya bir bağlantılı bilet kapsamında size taşıma hizmeti sunmakta isek, bizler taşıma işlemini, konvansiyon maksatları doğrultusunda tek bir operasyon olarak dikkate alacağız. Ancak, lütfen Madde 15g1’i okuyunuz.

 15. Hasar nedeni ile yükümlülük

  15a) İşbu taşıma şart ve esasları size karşı yükümlülüğümüzü düzenlemektedir.

  15b) Diğer taşıyıcı firmanın taşıma şart ve esasları onları size karşı yükümlülüklerini düzenlemektedir

  Yolculuğunuz kapsamında görev alan diğer her bir diğer taşıyıcı firmanın taşıma şart ve esasları kendilerinin size karşı olan yükümlülüklerini düzenler. Diğer taşıyıcı firmanın daha düşük yükümlülük sınırları olabilir.

  15c) Geçerli kanunlar

  Bizim, yolcu ve bagaj taşımaya yönelik yükümlülüğümüz, konvansiyona tabidir. İşbu Madde 15,  bizim yükümlülüklerimizin sınırlarını belirler ve konvansiyon kapsamında tarafımızca tatbik edilen yükümlülük kurallarını özetler, ancak konvansiyon ile ya da diğer geçerli kanunlarca tutarsız olması durumunda, konvansiyon veya diğer geçerli kanunlar, işbu Madde 15’in önüne geçecektir.

  15d) Yolcuların vefatı, yaralanması veya karşı karşıya kaldıkları diğer fiziksel zararlar halindeki yükümlülüğümüz.

  15d1) Bir kaza durumunda, bir yolcunun vefatı, yaralanması veya karşı karşıya kaldığı diğer fiziksel zararlar çerçevesinde kanıtlanmış zararlara ilişkin yükümlülüğümüz, herhangi bir finansal limite tabi olmayacaktır.

  15d2) Toplamı 113,100 SDR eşdeğerine (yaklaşık £109,500) kadar olan (113,100 SDR eşdeğeri de dahildir) her türlü zarar için, bizler yükümlülüğümüzü hariç tutmayacak ya da sınırlamayacağız.

  15d3) Madde 15d2 hükümlerine halel getirmeksizin, eğer zarara, yaralanmış ya da vefat eden yolcunun ya da telafi tazminatı talep eden kişinin ihmalinin veya sair hatalı hareket ya da kusurunun yol açmış ya da etkisi olmuş olduğunu kanıtlarsa, geçerli kanunlar çerçevesinde yükümlülüğümüzden kısmen veya tamamen muaf tutulabiliriz.

  15d4) İşbu Madde 15d zararın 113,100 SDR’yi (yaklaşık £109,500) aşması durumunda, eğer zararın bizim ya da acentelerimizin ihmaline veya sair hatalı hareket ya da kusuruna bağlı olmadığını ya da zararın münhasıran üçüncü bir şahsın ihmalinin veya sair hatalı hareket ya da kusuruna bağlı olduğunu kanıtlarsak, bu meblağ da ona göre azalacaktır.

  15d5) Telafi tazminatı almaya hak kazanmış olan gerçek kişinin kimliğinin tespit edilmesini müteakip, gecikmeksizin ve her halukarda en geç 15 gün içinde, maruz kalınan sıkıntıya orantılı olarak acil ekonomik gereksinimleri karşılamak üzere gerekli olabilecek avans ödemelerini yapacağız.

  15d6) Madde 15d5 hükümlerine halel getirmeksizin, bir vefat vakası durumunda yolcu başına avans ödemesi 16,000 SDR’den (yaklaşık £13,000) daha düşük olmayacaktır.

  15d7) Bir avans ödemesinin yapılması, bizim yükümlülüğü kabul ettiğimiz anlamına gelmeyecektir.

  15d8) Yapılmış olan bir avans ödemesi bizim yükümlülüğümüz uyarınca ödenecek olan müteakip meblağlardan mahsup edilebilir.

  15d9) Madde 15d32te belirtilen haller haricinde ya da avans ödemesini alan kişinin, tazminat ödemesine hak kazanan kişi olmadığının müteakiben kanıtlandığı haller haricinde, yapılmış olan bir avans ödemesi iade edilmez.

  15d10) Sizin fiziksel durumunuzdan kaynaklanan herhangi bir hastalık, yaralanma veya engel ya da vefattan ya da herhangi bir herhangi bir hastalık, yaralanma veya engel durumunun şiddetlenmesinden dolayı sorumluluğumuz olmayacaktır.

  15e) Bagaj hasarına yönelik yükümlülüğümüz

  15e1) Hasara bizim ihmalimiz ya da acentelerimizin ihmalinin yol açtığı haller haricinde, check edilmeyen bagajdaki hasalar için bizim bir yükümlülüğümüz bulunmamaktadır (Aşağıda Madde 15e4 kapsamında yer alan gecikmelerin yol açtığı hasar haricinde).

  15e2) Gecikmenin yol açtığı hasar da dahil olmak üzere bagajınızdaki hasara dair bizim yükümlülüğümüz, hasarın bizim ya da acentelerimizin aşağıdaki şekilde bir edim ya da ihmalinden kaynaklandığının tarafınızca kanıtlandığı haller hariç olmak üzere, konvansiyon tarafından 1,131 SDR (yaklaşık £1,000) ile sınırlanmıştır:

  - hasara yol açmak maksadı ile; veya
  - tehlikeli bir şekilde ve muhtemelen hasar meydana geleceğini bilerek, ve sizin de, söz konusu edim ya da ihmalden sorumlu olan çalışanlarımızın veya acentelerimizin, istihdamları kapsamında hareket ettiğini kanıtlamanız gereklidir.

  15e3) Eğer check in esnasında daha yüksek değere yönelik özel bir beyanname doldurur ve ilgili ücreti de öderseniz, bizim yükümlülüğümüz, beyan edilen söz konusu yüksek değer ile sınırlı olacaktır.

  15e4) Eğer hasarın önlenmesi amacı ile makul tüm önlemlerin tarafımızca ve acentelerimizce alınmış olduğunu veya söz konusu önlemlerin tarafımızca ve acentelerimizce alınmasının imkansız olduğunu kanıtlamamız durumunda, gecikme nedeni ile meydana gelen bagaj hasarı nedeni ile herhangi bir yükümlülüğümüz olmayacaktır.

  15e5) Sizin bagajınızın yol açtığı herhangi bir hasar nedeni ile yükümlülüğümüz olmayacaktır.

  15e6) Bagajınız tarafından, bize ait mallar da dahil olmak üzere, diğer kişilerin can ve malları üzerinde yol açılabilecek herhangi bir zarardan dolayı yükümlülük tarafınıza ait olacaktır.

  15e7) Madde 8c, 8d ya da 8f kapsamında taşımanız yasak olmasına rağmen ya da müsaade edilen ateşli silahlar söz konusu ise, Madde 8d kapsamında bunların taşınmasına yönelik şartlara riayet etmemiş iseniz, check edilen bagajınızda yer alan eşyalar üzerindeki her türlü hasara karşı hiçbir surette sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Bu eşyalar arasında kırılacak ya da bozulacak eşyalar, para, mücevher, kıymetli madenler, bilgisayar, kişisel elektronik cihazlar, hisse senetleri, bonolar ve diğer değerli belgeler, ticari belgeler veya pasaport ve diğer kimlik belgeleri gibi özel kıymeti olan eşyalar yer almaktadır.

  15e8) Madde 8c ya da 8e kapsamında taşımanız yasak olmasına rağmen check edilmeyen bagajınızda yer alan eşyalar üzerindeki her türlü hasara karşı hiçbir surette sorumluluğumuz bulunmamaktadır.

  15f) Yolcuların gecikmeye bağlı maruz kaldığı zarardan ötürü yükümlülüğümüz

  15f1) Bir yolcunun maruz kaldığı zararlardan ötürü yükümlülüğümüz, konvansiyon çerçevesinde 4,694 SDR (yaklaşık £4,500) ile sınırlıdır.

  15f2) Eğer hasarın önlenmesi amacı ile makul tüm önlemlerin tarafımızca ve acentelerimizce alınmış olduğunu veya söz konusu önlemlerin tarafımızca ve acentelerimizce alınmasının imkansız olduğunu kanıtlamamız durumunda, gecikme nedeni ile meydana gelen yolcu zararı nedeni ile herhangi bir yükümlülüğümüz olmayacaktır.

  15g) Genel

  15g1) Eğer biz:

  • size, başka bir taşıyıcı firmada seyahat etmek üzere bilet kesmiş isek; veya
  • bagajınızı, başka bir taşıyıcı firma tarafından taşınmak üzere check in’e almış isek;

  bizler bunu, sadece söz konusu taşıyıcı firmanın bir acentesi olarak yapmaktayız. Eğer sizin, check edilen bagaja dair bir tazminat talebiniz varsa, bunu ilk ya da son taşıyıcı firma aleyhine ya da hasarın meydana geldiği esnada taşıma işlemini gerçekleştiren taşıyıcı firma aleyhine yapabilirsiniz.

  15g2) Bizlerin, aşağıdakilerden kaynaklanan herhangi bir hasara karşı herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır:

  • bizlerin kanunlara veya hükümet kural ve yönetmeliklerine riayet etmiş olmamızdan; veya
  • sizlerin kanunlara veya hükümet kural ve yönetmeliklerine riayet etmemiş olmanızdan.

  15g3) İşbu taşıma şart ve esaslarının aksini belirttiği haller haricinde, bizler size karşı sadece, konvansiyon uyarınca kanıtlanmış kayıp ve giderler için tazminat alma hakkına sahip olduğunuz telafi tazminatlarından dolayı yükümlüyüz.

  15g4) Sizinle akdetmiş olduğumuz taşıma sözleşmemiz (işbu taşıma şart ve esasları ile hariç tutulanlar veya yükümlülük limitleri dahildir) acentelerimiz, müstahdemlerimiz, çalışanlarımız ve temsilcilerimiz için de bizim için geçerli olduğu aynı şekilde geçerlidir. Sonuç itibarı ile, bizden ve acentelerimiz, müstahdemlerimiz, çalışanlarımız ve temsilcilerimizden tazminat olarak alabileceğiniz toplam tutar, varsa, bizim kendi yükümlülüğümüzün toplam tutarından daha fazla olamaz.

  15g5) Aksi tarafımızca belirtilmediği sürece, işbu taşıma şart ve esaslarında yer alan hiç bir hüküm, konvansiyon çerçevesinde ya da geçerli olabilecek kanunlar çerçevesinde tarafımızca kazanılan hiçbir yükümlülük muafiyet ya da sınırlamasını ortadan kaldırmamaktadır.

  15g6) İşbu taşıma şart ve esaslarında yer alan hiçbir hüküm, bir yolcunun vefatı, yaralanması ya da sair fiziksel zararına karşılık tazminat ödemekle yükümlü ya da ödemiş olan herhangi bir sosyal sigorta kuruluşu ya da tüzel kişiye yönelik:

  • konvansiyon çerçevesinde ya da geçerli olabilecek kanunlar çerçevesinde yükümlülüğümüzden muaf olmamızı ya da sınırlamamızı önlememektedir; veya
  konvansiyon çerçevesinde ya da geçerli olabilecek kanunlar çerçevesinde tarafımız için müsait olabilecek herhangi bir savunmayı ortadan kaldırmamaktadır.
 16. Bagaj şikayetleri için zaman sınırları

  16a) Eğer check edilen bagajınızı herhangi bir şikayette bulunmaksızın teslim alırsanız, bu, bagajınızın iyi bir durumda teslim edildiğine dair yeterli delil teşkil edecektir.

  Eğer bagaj çeki ya da bagaj etiketi bulunan kişi, check edilen bagajını herhangi bir şikayet olmaksızın teslim alırsa, bu, siz aksini kanıtlamadığınız sürece, check edilen bagajın iyi bir durumda ve taşıma şart ve esaslarına uygun olarak teslim edildiğine dair yeterli delil teşkil edecektir.

  16b) Check edilen bagajda meydana gelen hasarlar ile ilgili şikayetler, bagajın teslim alınmasını müteakip yedi gün içinde yazılı olarak iletilmelidir

  Eğer check edilen bagajınız hasarlı ise, hasarı tespit eder etmez derhal ve en geç, check edilen bagajı teslim aldığınız tarihi müteakip yedi gün içinde, tarafımıza yazılı şikayet iletmelisiniz.

  16c) Check edilen bagajdaki gecikme ile ilgili şikayetler, bagajın size iletilmesini müteakip 21 gün içinde yazılı olarak iletilmelidir

  Eğer check edilen bagajınız gecikmiş ise, şikayetiniz, bagajın size iletilmesini müteakip en geç 21 gün içinde tarafımıza yazılı olarak iletilmelidir.

 17. Zararlara yönelik tazminat davaları iki yıl içinde açılmalıdır

  Herhangi bir dava, aşağıdaki tarihlerden itibaren iki yıl içinde açılmazsa, herhangi bir hasar tazminatı hakkınız olmayacaktır:

  • varış noktasına ulaşma tarihi
  • uçağın varmış olması gereken tarih veya
  • taşıma işleminin durduğu tarih.

  Kısıtlama süresinin hesaplama yöntemi, dava duruşmasının gerçekleştirildiği mahkemenin tabi olduğu kanunlar uyarınca tespit edilecektir.

 18. Engelli yolcular

  18a) Genel ve İhtirazi Kayıtlar

  18a1) Eğer engelli bir yolcuysanız ve özel yardıma gereksinim duymakta iseniz, rezervasyon esnasında, özel gereksinimlerinizi tarafımıza bildirmeniz gereklidir.

  18a2) Eğer engelli bir yolcuysanız, özel gereksinimlerinizi karşılamak üzere düzenlemelerin yapılmış olduğu hallerde, sizin ulaşımınızı gerçekleştireceğiz. Eğer rezervasyon esnasında, özel gereksinimlerinizi tarafımıza bildirmezseniz, yine de, özel gereksinimlerinizi karşılamak üzere makul çaba sarf edeceğiz.

  18b) Oturma

  Madde 5e’de yer alan yönelik tüm kurallar, engelli yolcuların oturması ile ilgili olarak geçerlidir. Ayrıca, eğer ön koltuk gibi özel bir koltuk kullanması gereken, örneğin Madde 8l uyarınca kabin içinde bir refakatçi köpek eşliğinde seyahat etmesi gereken bir engelli yolcu iseniz, söz konusu koltuk, halihazırda engelli başka bir yolcuya verilmemiş ise size verilecektir.

  18c) Bir kabin görevlisi ile seyahat

  Eğer emniyetiniz için elzem ise veya uçaktan kendi tahliyenizi gerçekleştiremeyecek durumda iseniz ya da emniyet talimatlarını anlayamaz durumda iseniz, sizin, bir kabin görevlisi ile seyahat etmenizi gerekli görebiliriz.

  18d) Bagaj

  18d1) Tekerlekli sandalye ya da baston gibi yardımcı tertibatlar için hiç bir taşıma ücreti talep edilmemekte olup, bu tür yardımcı tertibatlar sizin ücretsiz bagaj hakkınızın bir parçası olarak hesaba katılmayacaktır.

  18d2) Tıbbi kullanım amaçlı oksijen için izin verilmekte olan uçuşlarda, sizin tıbbi amaçlı oksijen hizmeti için bir ödeme yapmanız gerekmektedir (ve sizin bir görevli tarafından refakat edilmeniz gerekecektir).

  18e) Sedye

  Biz, herhangi bir uçuş söz konusu olduğunda sedye ile seyahat etmek zorunda olan yolcuları kabul etmekten vazgeçme hakkımızı mahfuz tutmaktayız.

 19. Yönetmeliklerimiz

  Biz, size ve bagajınıza taşıma hizmeti verdiğimiz zaman zarfında, yönetmeliklerimize riayet etmeniz gerekmektedir. Bu yönetmelikler, burada yer almayan diğer birtakım hususlara ek olarak, aşağıda belirtilmekte olan hususları da kapsamaktadır:

  • refakatçisi olmayan çocuklar
  • engelli yolcular
  • hamile kadınlar ve hasta yolcular
  • uçakta taşınan hayvanlar
  • uçak dahilinde elektronik cihaz kullanımı konusundaki kısıtlamalar
  • uçak dahilinde tütün mamullerinin kullanılması ve alkollü içki tüketimi
  • bagaj içerisinde yasaklanmış maddeler ve
  • bagaj konusunda ölçü, ebat ve ağırlık konusunda kısıtlamalardır.

   

 
Close