Zasady ochrony danych osobowych

Linie British Airways szanują prywatność swoich klientów i chronią ich dane osobowe

Spisaliśmy tę Politykę prywatności, aby dostarczyć Państwu informacji na temat tego, w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe. Wyjaśniamy w nich rodzaje gromadzonych przez nas danych osobowych, sposoby ich gromadzenia oraz sposoby ich wykorzystywania. Informujemy również, jakim podmiotom możemy je udostępniać.

Ta Polityka prywatności jest podzielona na kilka części. Prosimy kliknąć odpowiednią część w szczegółowej Polityce znajdującej się poniżej, jeśli pragną Państwo wyświetlić więcej informacji, lub kliknąć Pokaż wszystko, jeśli pragną Państwo wyświetlić całą Politykę. Stworzyliśmy również ogólne podsumowanie Polityki prywatności, w którym wymienione są najważniejsze punkty.

This Privacy Policy comes into effect from 5 May 2017 and replaces our previous Privacy Policy. This Privacy Policy applies to all information we process about you in connection with your relationship with us as a customer or potential customer, including where you have a British Airways Executive Club account with us.

Prosimy skontaktować się z nami, jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji dotyczących jakichkolwiek spraw związanych z tymi Zasadami ochrony danych osobowych.

Ogólne zasady

Czego dotyczy ta Polityka prywatności

Ta Polityka prywatności dotyczy wszystkich Państwa danych osobowych, które są przez nas gromadzone, wykorzystywane oraz w inny sposób przetwarzane w związku z Państwa relacją z British Airways w postaci klienta lub potencjalnego klienta. Przez „dane osobowe” rozumiemy informacje, które umożliwiają Państwa identyfikację, na przykład imię i nazwisko, dane kontaktowe, plany podróży, historię zakupów oraz informacje związane z Państwa dostępem do naszych stron internetowych.

W jakich okolicznościach gromadzimy dane osobowe?

Państwa dane osobowe są gromadzone za każdym razem, kiedy korzystają Państwo z naszych usług (bez względu na to czy usługi są świadczone bezpośrednio przez nas, czy przez inne firmy lub pośredników działających w naszym imieniu), kiedy Państwo z nami podróżują, kiedy korzystają Państwo z naszych stron internetowych lub kiedy korzystają Państwo z naszych usług call centre bądź aplikacji mobilnych.

Jakiego rodzaju dane osobowe gromadzimy?

Gromadzimy dane osobowe związane z Państwem, Państwa planami podróży, a także sposobu, w jaki korzystają Państwo z naszych usług oraz stron internetowych, usług call centre i aplikacji mobilnych. Mogą to być informacje dostarczane nam przez Państwa bezpośrednio bądź za pośrednictwem firm lub pośredników, z którymi współpracujemy, jak również informacje gromadzone przez nas, kiedy korzystają Państwo z naszych usług.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

 • Do dostarczania podróży i innych usług, o dostarczenie których Państwo poprosili.
 • Do personalizowania Państwa podróży.
 • Do komunikowania się z Państwem w związku z podróżą oraz innymi usługami, o wyświadczenie których Państwo poprosili.
 • Do wysyłania naszych materiałów marketingowych i ofert (wyłącznie za Państwa zgodą).
 • Do udoskonalania naszych usług.
 • Do celów bezpieczeństwa.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe grupie przedsiębiorstw kontrolowanych przez naszą jednostkę dominującą, International Consolidated Airlines Group SA (IAG), w celach opisanych w tej Polityce prywatności. Należą do niej British Airways Plc, Iberia LAE SA Operadora Unipersonal, Compañía Operadora De Corto Y Medio Radio Iberia Express, S.A.U, Vueling Airlines SA, Aer Lingus Limited, OpenSkies, British Airways Holidays Limited, Avios Group (AGL) Limited i BA CityFlyer Limited (razem IAG Group). Więcej informacji na temat spółki IAG i jej spółek zależnych można uzyskać na stronie internetowej.

Aby umożliwić realizację Państwa planów podróży, często będziemy musieli udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom trzecim, na przykład innym liniom lotniczym i operatorom lotnisk, organom celnym i imigracyjnym, biurom podróży biorącym udział w organizowaniu Państwa planu podróży, a także naszym partnerom związanym z programami lojalnościowymi dla klientów, na przykład w sytuacji, kiedy zmieniają Państwo linie lotnicze lub korzystają z hotelu, aby zbierać punkty Avios. Udostępniamy również Państwa dane osobowe podmiotom trzecim, które świadczą usługi Państwu lub nam, na przykład firmom zapewniającym pomoc na lotnisku lub agencjom marketingowym.

Jeśli jest Pan/Pani członkiem British Airways Executive Club zgodnie z Warunkami i zasadamiczłonkostwa, Państwa dane osobowe są udostępniane zarówno British Airways Plc, jak i Avios Group (AGL) Limited, które zarządzają British Airways Executive Club, a także przetwarzają Avios. Tylko British Airways Plc będzie wysyłać do Państwa treści marketingowe związane z British Airways Executive Club.

Jeżeli rezerwujesz pakiet obejmujący lot oraz inne usługi (np. pobyt w hotelu) w British Airways Holidays lub firma ta świadczy część usług objętych pakietem, zgodnie z dostępnymi Warunkami i zasadami członkostwa, Twoje dane osobowe zostaną przekazane zarówno firmie British Airways Plc, jak i British Airways Holidays Limited.

Nie sprzedajemy danych osobowych podmiotom trzecim. Podmioty trzecie, które nie należą do grupy British Airways (British Airways Plc and a number of subsidiary companies, including British Airways Holidays Limited oraz BA CityFlyer Limited), mogą wysyłać Państwu materiały marketingowe wyłącznie za Państwa zgodą.

 

W jaki sposób monitorujemy tę Politykę

Polityka prywatności podlega rewizji. Jakiekolwiek zmiany będą odzwierciedlane w zrewidowanej wersji Polityki, która jest publikowana na stronie internetowej ba.com. i zaczyna obowiązywać niezwłocznie po opublikowaniu.

Szczegółowe zasady

Kontroler danych osobowych

Jakiekolwiek dane osobowe przetwarzane przez British Airways w związku z tą Polityką Prywatności są kontrolowane przez British Airways Plc., uznawaną za „kontrolera danych” zgodnie z brytyjską ustawą o ochronie danych osobowych z 1998 r. (UK Data Protection Act 1998). Nasz adres to Waterside, PO BOX 365, Harmondsworth, West Drayton UB7 0GB.

Ponadto, jeśli należą Państwo do klubu British Airways Executive Club, firma Avios Group (AGL) Limited również będzie oddzielnym kontrolerem danych zgodnie z brytyjską ustawą o ochronie danych z 1998 roku. Adres firmy Avios Group (AGL) Limited: Astral Towers, Betts Way, Crawley RH10 9XY.

W jakich sytuacjach obowiązuje ta Polityka?

Ta Polityka prywatności obowiązuje w stosunku do wszystkich Państwa danych osobowych, które są przez nas gromadzone, wykorzystywane oraz w inny sposób przetwarzane w związku z Państwa relacją z British Airways w postaci klienta lub potencjalnego klienta. Dotyczy to również sytuacji, kiedy Państwo z nami podróżują lub kiedy korzystają Państwo z naszych innych usług, kiedy korzystają Państwo z naszych stron internetowych lub aplikacji mobilnych, obsługi klienta lub usług call centre, a także rezerwują nasze usługi za pośrednictwem podmiotów trzecich (na przykład biur podróży oraz innych linii lotniczych). Linie BA nie odpowiadają za sposób, w jaki podmioty trzecie korzystają z Państwa danych w sytuacjach, w których takie korzystanie służy własnym celom tych podmiotów. W takich przypadkach w celu uzyskania dalszych informacji radzimy zapoznać się z politykami prywatności tych podmiotów trzecich.

W jaki sposób poinformujemy Państwa o zmianach w tej Polityce prywatności?

Jeśli wprowadzimy zmiany do tych zasad ochrony prywatności, zawiadomimy o tym poprzez opublikowanie nowej wersji na naszej stronie internetowej: ba.com. Szanujemy Twoją prywatność i zobowiązujemy się ją chronić, również wprowadzając jakiekolwiek przyszłe zmiany w tych Zasadach ochrony danych osobowych.

W jakich okolicznościach gromadzimy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe są gromadzone, kiedy korzystają Państwo z naszych usług (bez względu na to czy usługi są świadczone bezpośrednio przez nas, czy przez inne firmy lub pośredników działających w naszym imieniu), kiedy Państwo z nami podróżują, kiedy korzystają Państwo z naszych stron internetowych lub kiedy korzystają Państwo z naszych usług call centre bądź aplikacji mobilnych, na przykład:

 • podczas rezerwowania lub wyszukiwania lotu bądź innych produktów lub usług za pośrednictwem naszej strony internetowej
 • podczas rezerwowania lub wyszukiwania lotu bądź innych produktów lub usług za pośrednictwem naszych innych kanałów sprzedaży, na przykład biur podróży;
 • kiedy przystępują Państwo do klubu BA Executive Club lub do innych programów lojalnościowych;
 • kiedy korzystają Państwo z naszych usług call centre lub kontaktują się z obsługą klienta;
 • kiedy podróżują Państwo z nami oraz korzystają z obsługiwanych przez nas lotnisk;
 • kiedy korzystają Państwo z naszych poczekalni;
 • kiedy korzystają Państwo z naszych usług rozrywki pokładowej oraz komunikacji;
 • podczas wypełniania ankiet dla klientów lub przekazywania nam swoich uwag;
 • podczas brania przez Państwa udziału w konkursach lub promocjach;
 • jeśli zdecydują się Państwo z nami komunikowaćza pośrednictwem mediów społecznościowych, takich jak Facebook lub Twitter.

Dodatkowo możemy otrzymywać Państwa dane osobowe od podmiotów trzecich, takich jak:

 • firmy, które na nasze zlecenie świadczą Państwu usługi;
 • firmy zaangażowane w Państwa plany podróży, łącznie z liniami zaangażowanymi w Państwa wcześniejszą lub dalszą podróż, odpowiednimi operatorami portów lotniczych, a także organami celnymi oraz imigracyjnymi;
 • firmy (np. wypożyczalnie samochodów i hotele), które uczestniczą w naszych programach lojalnościowych;

Jakiego rodzaju dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy?

Możemy przetwarzać następujące kategorie danych:

 • Państwa dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail i inne dane, szczegóły konta, wymagania dietetyczne, zdjęcia oraz inne obrazy (łącznie z szablonami cech biometrycznych, które umożliwiają Państwa rozpoznanie);
 • informacje związane z Państwa planami podróży, takie jak szczegóły rezerwacji, plan podróży, szczegóły jakiejkolwiek dodatkowej pomocym której Państwo wymagają, oraz inne informacje związane z Państwa podróżą z nami;
 • informacje związane z usługami, które wyświadczyliśmy Państwu w przeszłości, łącznie z poprzednimi planami podróży, takimi jak loty i inne rezerwacje, a także związane z nimi sprawy, na przykład podwyższenia klasy rezerwacyjnej, szczegóły dotyczące zagubionego bagażu itp.;
 • informacje o sposobie, w jaki korzystają Państwo z naszych stron internetowych, usług call centre i aplikacji mobilnych, łącznie z informacjami o stronach, które Państwo odwiedzają;
 • Informacje dotyczące Państwa interakcji z naszą firmą oraz pracownikami (np. możemy odnotować opublikowanie przez Państwa informacji o naszej firmie w mediach społecznościowych albo skomentowanie przy naszym pracowniku jakości usług otrzymanych na pokładzie).

Kiedy i z jakiego powodu gromadzimy „poufne dane osobowe”?

Niektóre kategorie danych osobowych, na przykład dotyczące rasy, pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych lub zdrowia, są uznawane za „poufne dane osobowe” zgodnie z brytyjską ustawą o ochronie danych osobowych z 1998 r. (UK Data Protection Act 1998). Zwykle staramy się ograniczać okoliczności, w których zachodzi konieczność przetwarzania poufnych danych osobowych. Taka konieczność może jednak zachodzić w następujących sytuacjach:

 • kiedy wymagają Państwo z naszej strony lub ze strony operatora portu lotniczego określonej pomocy medycznej, na przykład dostarczenia wózka inwalidzkiego lub tlenu;
 • jeśli potrzebowali Państwo uzyskać od nas zaświadczenie potwierdzające zdolność do odbycia lotu ze względu na stan zdrowia lub ciążę bardziej zaawansowaną niż 28 tygodni;
 • jeśli w inny sposób postanowili Państwo podać nam takie informacje (lub jeśli zrobił to podmiot trzeci, na przykład biuro podróży, za pośrednictwem którego dokonali Państwo rezerwacji).

Dodatkowo być może zgłaszali Państwo inne potrzeby w związku ze swoimi planami podróży, które mogły oznaczać lub sugerować związane z Państwem informacje, które mogłyby być traktowane jako „poufne dane osobowe”. Na przykład zamówienie określonego rodzaju posiłku specjalnego może oznaczać lub sugerować posiadanie określonych przekonań religijnych bądź wskazywać na stan zdrowia.

Podając jakiekolwiek dane osobowe, które stanowią „poufne dane osobowe” lub mogą być postrzegane jako takie, zgadzają się Państwo na to, abyśmy gromadzili te dane osobowe, wykorzystywali je, udostępniali podmiotom trzecim oraz przesyłali poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego zgodnie z zasadami tej Polityki prywatności.

Wycofanie przez Państwa zgody może oznaczać, że nie będziemy w stanie dostarczyć całości lub części wymaganych usług. W takim przypadku nie będą Państwo mieli możliwości anulowania rezerwacji ani otrzymania zwrotu jakichkolwiek poniesionych kosztów.

 

W jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy dane o użyciu witryny sieci Web?

Możemy gromadzić i przetwarzać informacje o osobach odwiedzających nasze strony internetowe (np. historię przeglądania oraz informacje związane z nawigacją na naszej stronie) za pomocą plików „cookie” lub innych podobnych technologii. Więcej informacji na ten temat znajduje się w części „Wykorzystywanie plików „cookie” i innych metod gromadzenia danych dotyczących korzystania ze strony internetowej”.

 

W jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy informacje o geolokalizacji?

Kiedy korzystają Państwo z naszych stron internetowych, mobilnych stron internetowych oraz aplikacji, gromadzimy informacje związane z Państwa lokalizacją na podstawie Państwa adresu IP. Adres IP (czyli adres protokołu internetowego) to kod liczbowy, który może służyć jako unikatowy identyfikator Państwa komputera lub innego urządzenia dostępu. Umożliwia on określenie kraju, z którego uzyskują Państwo dostęp do określonej strony internetowej bądź aplikacji. Posiadając informacje dotyczące kraju, w którym się Państwo prawdopodobnie znajdują, jesteśmy w stanie wyświetlić bardziej odpowiednią zawartość w odpowiedniej wersji językowej. Dzięki tym informacjom możemy również analizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych stron internetowych.

Jeśli mamy na to Państwa zgodę, możemy również korzystać do określania w przybliżeniu Państwa lokalizacji z funkcji Państwa urządzenia przenośnego (np. Bluetooth i GPS) bądź danych uzyskanych na podstawie Wi-Fi lub lokalizacji masztów telefonii komórkowej, aby udostępniać Państwu bardziej odpowiednie treści oraz usługi. Zrobimy to tylko, jeśli udzielili Państwo swojej zgody na korzystanie z danych lokalizacji, której zazwyczaj można udzielić (lub którą można wycofać), odpowiednio dostosowując ustawienia swojego urządzenia przenośnego.

 

W jaki sposób można zmienić podane przez siebie dane osobowe?

Członkowie British Airways Executive Club Member mogą zmieniać swoje dane osobowe, wprowadzając zmiany w swoim profilu członkowskim online lub kontaktując się telefonicznie bądź pisemnie z klubem Executive Club.

Zarejestrowani użytkownicy strony ba.com mogą zmienić swoje dane osobowe, modyfikując swój profil.

Jeśli otrzymują Państwo od nas wiadomości marketingowe (ponieważ prosili nas Państwo o informacje, dokonywali rezerwacji, brali udział w konkursie bądź rejestrowali się dla potrzeb promocji), mogą Państwo zmienić swoje preferencje marketingowe, dzwoniąc lub pisząc do klubu Executive Club i podając imię i nazwisko, adres oraz inne dane kontaktowe.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe służą nam głównie do tego, aby:

 • spełnić Państwa wymagania związane z planami podróży oraz wyświadczyć Państwu usługi zgodnie z życzeniem;
 • aby świadczyć usługi dopasowane do potrzeb i traktować klientów bardziej indywidualnie;
 • przesyłać Państwu komunikaty dotyczące rezerwacji takie jak e-maile informujące o tym, że odprawa jest już otwarta;
 • realizować inne cele administracyjne;
 • dostarczać Państwu odpowiednich wiadomości marketingowych;
 • przeprowadzać ankiety wśród klientów;

Dalsze informacje na ten temat znajdują się poniżej.

 

Plany podróży

Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobiste, aby spełnić Państwa wymagania związane z planami podróży oraz wyświadczyć Państwu usługi zgodnie z życzeniem. Może to się wiązać z przetwarzaniem danych związanych z planami podróży, które nie stanowią oferty British Airways, ale które pomimo tego stanowią część ogólnej podróży, takich jak szczegóły przesiadek, ustalenia na lotnikach, a także formalności celne oraz imigracyjne.

Jeśli podróżują Państwo z nami oraz korzystają z obsługiwanych przez nas lotnisk, możemy być w stanie monitorować Państwa lokalizację na terenie lotniska, na przykład na podstawie przejścia przez odprawę lub okazania karty pokładowej w celu uzyskania dostępu do jednej z naszych poczekalni. Te informacje mogą być wykorzystywane do udzielania pomocy podczas przesiadek, do zapewniania terminowego oraz skutecznego wejścia na pokład, a także do świadczenia spersonalizowanych usług.

Informujemy również, że na niektórych obsługiwanych przez nas lotniskach korzysta się z technologii rozpoznawania twarzy oraz z powiązanej technologii biometrycznej, aby ułatwić wchodzenie pasażerów na pokład samolotu.

 

Świadczenie usług dopasowanych do indywidualnych potrzeb

Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe, aby świadczyć usługi dopasowane do Państwa potrzeb oraz traktować klientów bardziej indywidualnie, na przykład:

 • aby przed Państwa podróżą, podczas jej trwania i po jej zakończeniu dostarczać wiadomości oraz informacji, które naszym zdaniem Państwa zainteresują;
 • aby personalizować usługi, treści i oferty znajdujące się na naszych stronach internetowych oraz w innych kanałach sprzedaży i sieciach usługowych;
 • aby personalizować Państwa podróż.

Do przykładów tego, w jaki sposób możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe, aby świadczyć lepsze usługi dopasowane do potrzeb pasażera, można na przykład zaliczyć poinformowanie naszej załogi pokładowej i innych członków personelu o tym, że są Państwo członkami Executive Club (łącznie z poziomem — np. Silver lub Gold), a także innych aspektach Państwa historii podróży, takich jak wcześniej doznane zakłócenia w ruchu lotniczym, utrata bagażu, podwyższenie klasy rezerwacyjnej itp.

 

Komunikaty dotyczące rezerwacji

Nawet, jeśli nie wyrazili Państwo zgody na otrzymywanie od nas materiałów marketingowych, w dalszym ciągu możemy przesyłać Państwu wiadomości dotyczące zarezerwowanych przez Państwa usług, na przykład planu podróży. Dzięki nim będzie można jak najlepiej wykorzystać świadczone przez nas usługi. Mogą one również zawierać opcje i oferty związane z usługami, z których będziesz korzystać (np. opcje wcześniejszego wyboru miejsca, dodatkowy bagaż, wstępne rezerwacje posiłku).

Możemy również wysyłać Państwu wiadomości dotyczące poprzednio przez Państwa używanych usług, na przykład w sytuacji, kiedy wystąpił jakiś problem, który pragniemy pomóc Państwu rozwiązać w aktywny sposób.

 

Ankiety wśród klientów

Od czasu do czasu możemy przeprowadzać badania opinii klientów, aby lepiej zrozumieć sposób, w jaki klienci korzystają z naszych usług, oraz ustalić, w jaki sposób można je udoskonalić. Udział w jakich kolwiek badaniach jest dobrowolny i poufny. Wyniki są przetwarzane w sposób, który nie pozwala na zidentyfikowanie poszczególnych respondentów z wyjątkiem sytuacji, kiedy podczas wypełniania ankiety poinformują nas Państwo, że pragną, abyśmy się z nimi skontaktowali. Dla celów analizy danych możemy połączyć Państwa odpowiedzi z innymi danymi będącymi w naszym posiadaniu, odbędzie się to jednak w sposób, który nie ma wpływu na anonimowość wyników ankiety.

Warto jednak pamiętać o tym, że w niektórych przypadkach udzielenie zgody na zapisanie niektórych preferencji i innych informacji, które przekazali Państwo podczas ankiety jako część informacji o kliencie, może pomóc nam poprawić Państwa doświadczenie związane z naszymi usługami. Jeśli wyrażają Państwo na to zgodę, prosimy poinformować nas o tym w swojej odpowiedzi na ankietę (kiedy istnieje taka możliwość).

 

Cele administracyjne

Możemy wykorzystywać i zachowywać Państwa dane osobowe, łącznie z historią zakupów, do celów administracyjnych, takich jak rachunkowość, fakturowanie i rewizja finansowa, weryfikacja kart kredytowych oraz innych kart płatniczych oraz kontrola dokonywana w celu zapobiegania oszustwom (która może polegać na korzystaniu z agencji oferujących informacje kredytowe lub kontrolach w postaci zakupów za nominalne kwoty przez kartę płatniczą), kontrola imigracyjna i celna, kwestie bezpieczeństwa, ochrony, zdrowia, cele prawno-administracyjne, testowanie systemów, konserwacja i rozwój systemów.

 

Marketing

Możemy wykorzystywać i zachowywać Państwa dane osobowe, aby dostarczać Państwu bardziej odpowiednich wiadomości marketingowych.

Dane te są wykorzystywane do następujących celów marketingowych:

 • dostosowywać nasze wiadomości z kategorii marketingu bezpośredniego (np. przesyłanych e-maili marketingu bezpośredniego) do indywidualnych potrzeb tak, aby zawierały one oferty i treści odpowiednie dla Państwa. Te wiadomości mogą być dostosowywane do Państwa potrzeb na podstawie posiadanych przez nas danych takich jak Państwa poprzednia historia podroży itp.
 • Odpowiedni dobór banerów reklamowych na naszej stronie internetowej, a także śledzenie sposobu korzystania z naszych banerów reklamowych i innych łączy ze stron naszych partnerów marketingowych do naszej strony.
 • Prowadzenie programów lojalnościowych dla klientów.
 • Analizy statystyczne i marketingowe.
 • Badania sprzedaży i marketingowe.
 • Śledzenie sposobu korzystania ze stron oraz śledzenie ścieżek po naszej stronie przebywanych przez odwiedzających ją gości.
 • Dostosowywanie zawartości strony do indywidualnych potrzeb.

Możemy również łączyć dane dotyczące korzystania ze strony internetowej z innymi informacjami o użytkowniku, np. czy dotarł na naszą stronę korzystając z wiadomości e-mail wysłanej do indywidualnego konta, danymi rezerwacji i numerami rezerwacji wprowadzonymi przez użytkownika, danymi rejestracyjnymi użytkownika lub członkostwa w Executive Club (jeśli dotyczy) oraz danymi dotyczącymi korzystania ze strony internetowej zapisanymi w poprzednim pliku „cookie” na komputerze.

 

W jakich okolicznościach wysyłamy wiadomości marketingowe?

Mogą Państwo otrzymywać od nas wiadomości marketingowe, jeśli poprosili nas Państwo o informacje lub dokonali z nami rezerwacji, bądź jeśli podali nam Państwo swoje dane podczas brania udziału w konkursie bądź zarejestrowania się dla potrzeb promocji (i nie zadeklarowali, że nie życzą sobie Państwo otrzymywania takiego rodzaju wiadomości).

Mogą Państwo wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o ofertach i promocjach, rejestrując się na tej stronie internetowej, zostając członkiem Executive Club lub podczas dokonywania jakiejkolwiek rezerwacji bądź proszenia o informacje. Staramy się dbać o to, by klienci nie otrzymywali powtarzających się wiadomości, nawet jeśli ten sam klient kilkakrotnie wyraził zgodę na ich otrzymywanie.

W wyniku przekazania nam swoich danych nie będą Państwo otrzymywać wiadomości w ramach marketingu bezpośredniego od firm, które nie należą do grupy British Airways, korzystamy jednak z usług podmiotów trzecich do wysyłania wiadomości marketingowych w naszym imieniu. Gdybyśmy kiedykolwiek chcieli umożliwić podmiotom trzecim przesyłanie Państwu w ramach marketingu bezpośredniego wiadomości niezwiązanych z grupą British Airways, przed udostępnieniem temu podmiotowi danych zwrócimy się do Państwa o pozwolenie. Informujemy jednak, ze czasami zdarza nam się wysyłać wiadomości marketingowe, które oprócz naszych własnych produktów i usług promują produkty i usługi podmiotów trzecich (na przykład naszych partnerów biznesowych).

Informacje dotyczące wiadomości e-mail podszywających się pod British Airways znajdują się w części „Wyłudzanie informacji (Phishing)” oraz w naszych Często zadawanych pytaniach na temat wyłudzania informacji.

 

W jaki sposób można zmienić rodzaj otrzymywanych wiadomości marketingowych oraz sposób ich otrzymywania?

Jeśli zmienią Państwo zdanie w kwestii wiadomości marketingowych otrzymywanych od grupy British Airways, mogą Państwo w każdej chwili zmienić swoje preferencje marketingowe, logując się na swoje konto poprzez ba.com lub kontaktując się z nami przez e-mail albo telefonicznie, korzystając z poniższych danych.

Dodatkowo każda wiadomość marketingowa wysyłana za pośrednictwem poczty elektronicznej posiada opcję anulowania subskrypcji, która umożliwia zrezygnowanie z otrzymywania w przyszłości wiadomości e-mail z materiałami marketingowymi.

Jeśli poinformują nas Państwo, że nie życzą sobie otrzymywania dalszych wiadomości marketingowych, w dalszym ciągu będą Państwo otrzymywać komunikaty dotyczące rezerwacji (opisane powyżej) potwierdzające i aktualizujące wszelkie dokonane u nas rezerwacje. Członkowie Executive Club w dalszym ciągu będą otrzymywać informacje dotyczące korzyści wynikających z członkostwa oraz inne ważne informacje związane z Executive Club.

Członkowie Executive Club mogą zmieniać swoje preferencje marketingowe w dowolnym momencie, modyfikując swoje dane członkowskie w trybie online lub kontaktując się telefonicznie bądź pisemnie z Executive Club.

Zarejestrowani użytkownicy strony ba.com mogą zmienić swoje dane osobowe, modyfikując swój profil lub skorzystać z funkcji rezygnacji z subskrypcji w e-mailach marketingowych.

Jeśli otrzymują Państwo od nas wiadomości marketingowe, ponieważ uzyskaliśmy Państwa dane, kiedy dokonywali Państwo rezerwacji, prosili nas Państwo o informacje, brali udział w konkursie bądź rejestrowali się dla potrzeb promocji, oprócz korzystania z łącza anulowania subskrypcji w e-mailach mogą Państwo w dowolnym momencie poinformować nas,pisząc lub dzwoniąc do Executive Club , że nie chcą otrzymywać takich wiadomości.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane w ramach IAG Group oraz British Airways Group. Udostępniamy informacje tym stronom, aby mogły nam one pomóc w świadczeniu Państwu usług.

Możemy również udostępniać Państwa dane osobowe w celach opisanych w tej Polityce Prywatności następującym podmiotom trzecim:

 • Liniom lotniczym i innym firmom, które uczestniczą w wyświadczaniu Państwu żądanych usług.
 • Liniom lotniczym będącym naszymi partnerami w programie oneworld oraz naszym partnerom franchisingowym.
 • Biurom podróży i innym podmiotom trzecim, za których pośrednictwem rezerwują Państwo podróż.
 • Naszym partnerom w zakresie Executive Club i innych programów lojalnościowych, do których Państwo dołączyli.
 • Firmom obsługującym karty kredytowe i płatnicze, agencjom oferującym informacje kredytowe oraz firmom świadczącym usługi kontroli w celu zapobiegania oszustwom.
 • Organom państwowym i organom ścigania, na przykład organom celnym i imigracyjnym (więcej szczegółów znajduje się poniżej).
 • Podmiotom trzecim przeprowadzającym ankiety w naszym imieniu (więcej szczegółów znajduje się powyżej).
 • Podmiotom trzecim stanowiącym usługodawców, którzy zajmują się dla nas przetwarzaniem danych.
 • Podmiotom trzecim, takim jak kancelarie prawnicze lub sądy, aby egzekwować lub zawierać jakiekolwiek umowy z Państwem.
 • Podmiotom trzecim, takim jak Policja lub organy regulacyjne, aby chronić nasze prawa, naszą własność lub bezpieczeństwo naszych klientów, pracowników i zasobów,
 • jeśli jest to konieczne do przestrzegania zobowiązań prawnych lub ustawowych w zakresie jakiejkolwiek jurysdykcji. Dotyczy to również sytuacji, w których zobowiązanie wynika z naszego rozmyślnego działania bądź z naszej rozmyślnej decyzji (np. naszej decyzji związanej z obsługą lotów na terenie określonego kraju lub powiązanej decyzji).

Organy celne i imigracyjne

British Airways i inne linie lotnicze muszą na mocy prawa USA i innych krajów udostępniać organom kontroli granicznej informacje dotyczące rezerwacji i przelotów. W związku z tym wszelkie informacje posiadane przez nas na Państwa temat oraz na temat podróży mogą być ujawnione organom celnym i imigracyjnym krajów znajdujących się w planie podróży.

Więcej informacji na temat dostępu rządów do informacji British Airways związanych z rezerwacjami.

Ponadto przepisy w wielu krajach wymagają, aby British Airways i inne linie lotnicze zbierały informacje dotyczące paszportu dotyczące wszystkich pasażerów przed ich przylotem do lub odlotem z danego kraju. W razie konieczności linie British Airways przekażą te informacje właściwym organom celnym i imigracyjnym.

Więcej informacji na temat paszportów, wiz oraz danych osobowych pasażera.

 

Do jakich krajów będą przesyłane Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe mogą być przez nas przesyłane do podmiotów trzecich znajdujących się poza granicą kraju, w którym Państwo przebywają, w tym w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Państwa dane mogą być również przechowywane w takich krajach. Odbywa się to podczas dostarczania Państwa planu podróży ze względu na to, że zarówno nasza firma, jak i podmioty trzecie wymienione w części Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych? działają na całym świecie. Może to oznaczać przesyłanie Państwa danych do krajów, w których zgodnie z przepisami lokalnymi użytkownik może mieć bardziej ograniczone prawa. Bez względu na to, gdzie przechowujemy Państwa dane, będziemy je traktować zgodnie z zasadami tej Polityki Prywatności.

Kontynuując korzystanie z naszych usług i naszej strony internetowej oraz podając jakiekolwiek dane osobowe, wyrażają Państwo zgodę na przesyłanie, przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych poza granicami kraju, w którym Państwo przebywają, oraz w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, włącznie z krajami, w których zgodnie z przepisami lokalnymi użytkownik może mieć bardziej ograniczone prawa.

 

Oświadczenie prawne dotyczące lotów obsługiwanych przez OpenSkies

Zgodnie z art. L232-6 francuskich wewnętrznych praw bezpieczeństwa należy przyjąć do wiadomości, że przewoźnicy lotniczy mogą przesyłać dane dotyczące rezerwacji/odpraw oraz dane wejścia do samolotu uzyskane od pasażerów (PNR/API) francuskim służbom publicznym oraz właściwym władzom w celu i na warunkach opisanych w dokumencie Decret N°2014-1095 z dn. 26/09/2014.

W jaki sposób można dbać o bezpieczeństwo swoich danych osobowych?

Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest zapewnianie bezpieczeństwa danym osobowym. Prosimy przejść na stronę naszych zasad bezpieczeństwa, aby przekonać się, jakie kroki podejmujemy, aby zabezpieczyć przekazywane nam dane.

 

Należy dbać o zachowanie poufności swojego numeru rezerwacji

Podczas dokonywania rezerwacji otrzymają Państwo numer rezerwacji (znany też jako PNR, czyli Passenger Name Record). Będzie on podany w wiadomości e-mail z potwierdzeniem lub na bilecie każdej osoby w ramach Państwa rezerwacji. Należy dbać o zachowanie poufności swojego numeru rezerwacji.

Ujawnienie innym osobom numeru rezerwacji może umożliwić im dostęp do Państwa danych dotyczących rezerwacji w naszym systemie. Jeśli podróżują Państwo z innymi osobami i nie chcą, aby miały one dostęp do szczegółowych danych związanych z tą rezerwacją, lepszym rozwiązaniem może być osobna rezerwacja (osobno płatna) dla każdej z tych osób.

 

Należy dbać o zachowanie poufności swojego numeru członkostwa Executive Club lub szczegółowych danych logowania zarejestrowanego klienta

Aby mieć pewność, że korzystają Państwo z naszych stron internetowych, innych usług online oraz aplikacji mobilnych w bezpieczny sposób, nie należy udostępniać szczegółowych danych logowania innym osobom. Po zakończeniu korzystania z naszych stron internetowych, innych usług online oraz aplikacji mobilnych należy się wylogować, jeśli inne osoby mają dostęp do Państwa komputera lub urządzenia. Jest to szczególnie ważne, jeśli korzystają Państwo z publicznie dostępnego komputera.

 

Warto zdawać sobie sprawę z możliwości występowania oszustw internetowych oraz metod wyłudzania informacji („phishing”) i odpowiednio się przed nimi chronić

Istnieje metoda wyłudzania informacji przez internet znana jako „phishing”, która polega na gromadzeniu danych osobowych za pomocą oszustwa. Niechciane wiadomości e-mail wysyłane są do osób widniejących na listach nielegalnie zgromadzonych przez podmiot trzeci, a adresaci proszeni są o wprowadzenie lub ponowne potwierdzenie informacji bankowych lub hasła w „sklonowanej” lub nielegalnie skopiowanej stronie internetowej.

Dla własnego bezpieczeństwa warto pamiętać o następujących wskazówkach:

 • Firma British Airways nigdy nie będzie Państwa prosić o przesłanie informacji związanych z kontem bankowym ani kartą kredytową za pośrednictwem wiadomości e-mail ani łącza przesłanego w wiadomości e-mail.
 • Poprosimy o podanie danych Państwa karty płatniczej wyłącznie w sytuacji, jeśli pragną Państwo dokonać zmiany lub otrzymać zwrot kosztów w związku ze swoją rezerwacją na stronie internetowej ba.com. Te informacje potrzebne są nam do pobrania opłaty z Państwa karty lub przelania na nią środków w związku z Państwa rezerwacją.
 • Zaufane wiadomości e-mail przesyłane przez British Airways będą zawierać Państwa numer rezerwacji. Nie wysyłamy wiadomości z internetowych serwerów poczty, takich jak gmail, hotmail czy yahoo.
 • British Airways nigdy nie zażąda płatności za pośrednictwem podmiotów trzecich, na przykład Western Union.

Jeśli podejrzewają Państwo, że otrzymany rzekomo od British Airways e-mail jest fałszywy, prosimy przesłać go na adres BA phishing. Zbadamy jego autentyczność i podejmiemy odpowiednie działania. Jednocześnie informujemy, że nie jesteśmy w stanie prowadzić korespondencji w związku z e-mailami przesyłanymi na ten adres, dlatego też nie otrzymają Państwo odpowiedzi.

Informacje na temat e-maili podszywających się pod British Airways znajdują się w części Często zadawane pytania na temat wyłudzania informacji.

Zgłaszanie prośby o kopię swoich danych osobowych

Zgodnie z brytyjską ustawą o ochronie danych osobowych z 1998 r. (UK Data Protection Act 1998) mogą Państwo poprosić o kopię jakichkolwiek danych osobowych, które British Airways Plc posiada na Państwa temat. Usługa ta jest bezpłatna.

Prośbę należy składać na piśmie i powinna ona zawierać następujące informacje:

 • Państwa imię, nazwisko i adres;

jakiekolwiek szczegóły, które mogłyby nam pomóc zlokalizować informacje, o które Państwo proszą, na przykład:

 • numer rezerwacji lub numer oraz daty lotu;
 • numer karty Executive Club;
 • szczegóły nagrania telefonicznego (numer identyfikacyjny; numer, z którego Państwo telefonują; numer i opcję, które Państwo wybrali; datę i godzinę Państwa telefonu lub telefonów).

 Należy również dostarczyć:

 • kopię swojego paszportu lub prawa jazdy, aby umożliwić nam potwierdzenie Państwa tożsamości;
 • Państwa podpis oraz datę przedstawienia prośby;
 • podpisane pełnomocnictwo osoby, o której dane Państwo proszą, jeśli występują Państwo w jej imieniu;

Swoją prośbę prosimy przesłać na adres:

Data Protection Manager
British Airways Plc
Waterside (HCB3)
PO Box 365
Harmondsworth
UB7 0GB
England

Ostatnia aktualizacja: październik 2017 r.
© British Airways Plc