Pomoc dotycząca hasła

Hasła musza składać sie z co najmniej 6 i nie więcej niż 20 znaków oraz zawierać kombinację liter (A-Z, bez polskich znaków) oraz cyfr. Może także zawierać następujące znaki specjalne: ! " # & $ ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~.

Jak wzmocnić hasło:

 • Zwiększ długość hasła. Im jest dłuższe, tym trudniej jest je odgadnąć.
 • Hasło powinno zawierać kombinację dużych i małych liter oraz znaków specjalnych.
 • Warto samodzielnie tworzyć akronimy i skróty, takie jak 1lvCht (I love chocolate - uwielbiam czekoladę), które ułatwiają zapamiętanie hasła.

Czego unikać:

 • Nazw własnych, dat, słów, które można znaleźć w słowniku.
 • Sekwencji klawiszy, takich jak qwerty lub 1234.
 • Powtórzeń znaków:aa11bb.
 • Korzystania z haseł podanych w Internecie jako przykłady dobrych haseł.

Zasady bezpieczeństwa:

 • Nigdy nie mów nikomu swojego hasła.
 • Nigdy nie zapisuj swojego hasła.
 • Nigdy nie wysyłaj swojego hasła we wiadomości e-mail.
 • Nie korzystaj z tego samego hasła na różnych stronach internetowych.
 • Okresowo zmieniaj swoje hasło, aby poprawić bezpieczeństwo.