Imiona i nazwiska pasażerów oraz dane osobowe (API ) dla grup

Jeżeli Twojej rezerwacji grupowej dokonano przez biuro podróży, prześlij do niego imiona i nazwiska uczestników oraz dane API.  

Czy ta rezerwacja obejmuje lot z lub do USA    Tak   Nie