Seating

Zmiany miejsca i zwroty kosztów

Kiedy i jak można zmienić miejsca, w tym wybrane i opłacone.

Zmiana miejsca

Jeśli lecisz lotem British Airways

Możesz zmienić miejsca w dowolnym momencie przed lotem, najpóźniej w trakcie odprawy (zależnie od dostępności). Możesz to zrobić online na stronie Zarządzaj moją rezerwacją.

 • Jeśli masz już opłacony wybór miejsca i wybierzesz miejsce o wyższej cenie, może być konieczne dopłacenie różnicy. Jeśli wybierzesz miejsce o niższej cenie, nie otrzymasz zwrotu różnicy.
 • Jeśli zmienisz lot po wybraniu miejsca, musisz ponownie wybrać miejsca w nowym locie.

Jeśli dany lot jest obsługiwany przez nasze partnerskie linie lotnicze

W sprawie zmiany miejsca musisz się zwrócić bezpośrednio do tych linii. W zależności od warunków obowiązujących w tych liniach wybór miejsca może być płatny.

Zmiana miejsca jest niemożliwa w przypadku lotów firmowanych przez inne linie lotnicze, które są obsługiwane przez British Airways.

Co się dzieje w momencie zmiany miejsca?

Czasami możemy być zmuszeni zmienić pasażerowi miejsce, nawet gdy jest już na pokładzie samolotu.Chociaż staramy się tego uniknąć, zdarza się że jest to konieczne z takich przyczyn, jak na przykład zmiana samolotu ze względów operacyjnych lub bezpieczeństwa. Oznacza to, że nie gwarantujemy przydziału wybranego miejsca.

Jeśli musimy zmienić pasażerowi miejsce, staramy się przydzielić mu miejsce co najmniej równie dobre. Dokładamy starań, aby cała grupa siedziała razem, a następnie w miarę możliwości spełniamy życzenia dotyczące siedzenia przy oknie, w środku lub przy korytarzu. Jeśli pasażer zapłacił za miejsce w rzędzie z wyjściem ewakuacyjnym, postaramy się przydzielić mu inne miejsce w rzędzie z wyjściem ewakuacyjnym.

Jeśli nie byliśmy w stanie zaoferować miejsca równoważnego temu, które zostało opłacone, możesz wnioskować o zwrot kosztów.Wnioski są rozpatrywane zgodnie z poniższymi warunkami miejsc opłaconych.

Zwroty

Kiedy można ubiegać się o zwrot kosztów

Możesz ubiegać się o zwrot opłaty za miejsce w ciągu 30 dni od wykonania ostatniego lotu w planie podróży, gdzie:

 • Pasażer nie jest zadowolony z miejsca, które zostało mu przydzielone w wyniku dokonanej przez nas zmiany
 • Anulujemy Twój lot
 • pasażer utraci zdolność do siedzenia w rzędzie przy wyjściach ewakuacyjnych i poinformuje nas o tym nie później niż na 48 godzin przed planowaną godziną odlotu; lub
 • Pasażer opłacił podwyższenie klasy, lecz nie chce dopłacać różnicy za możliwość wyboru miejsca w innej klasie

Jeśli lot został odwołany i British Airways dokonał zmiany rezerwacji na lot realizowany w ciągu 48 godzin od momentu pierwotnego wylotu, zwrot opłaty za wybór miejsca zostanie dokonany automatycznie i nie trzeba składać żadnego wniosku.Jeśli nie otrzymasz zwrotu w ciągu trzech tygodni od odwołania lotu, wypełnij formularz zwrotu opłaty za miejsce.

Kiedy nie można ubiegać się o zwrot kosztów

 • W przypadku anulowania lotu przez pasażera
 • Jeśli podwyższyliśmy pasażerowi klasę
 • W przypadku niespełnienia przez pasażera warunków zajmowania wybranego miejsca, np. miejsca w rzędzie z wyjściem ewakuacyjnym
 • Jeśli zdecydujesz się zmienić lot, masz prawo wybrać równoważne miejsce w nowym locie.Jeśli wybierzesz miejsce o niższej cenie, nie otrzymasz zwrotu różnicy
 • Jeśli zaakceptujesz voucher na przyszłą rezerwację z miejscem opłaconym (obowiązują także warunki danego vouchera)
 • Jeśli zarezerwowano lot obsługiwany przez British Airways firmowany przez innego przewoźnika i zdecydowano się zmienić lot

Jak wnioskować o zwrot kosztów

Złóż wniosek o zwrot kosztów

Pasażer może ubiegać się o zwrot ewentualnej opłaty za wybór miejsca w ciągu 30 dni od ostatniego lotu w planie podróży. Wniosek o zwrot należy złożyć na naszej stronie internetowej, ponieważ nie jesteśmy w stanie wypłacać zwrotów na lotnisku ani na pokładzie.

Standardowo zwrot jest dokonywany na kartę kredytową, którą opłacono wybór miejsca, lub, w przypadku płatności punktami Avios, na konto Executive Club.

Obowiązują nasze warunki dotyczące płatnych miejsc.

Terms and conditions

Dostępność

 • Dostępność płatnych miejsc jest ograniczona i potwierdzona wyłącznie po uiszczeniu opłaty.
 • Odpłatne przydzielenie miejsca jest możliwe w przypadku własnych lotów obsługiwanych przez British Airways oraz w przypadków lotów obsługiwanych przez British Airways sprzedawanych przez innych przewoźników.
 • Linie lotnicze będące partnerem franchisingowym British Airways mogą oferować odpłatne przydzielanie miejsc. Linia lotnicza będąca partnerem franchisingowym British Airways może mieć inne warunki przydzielania miejsc niż obowiązujące w przypadku lotów obsługiwanych przez British Airways. Zalecamy zatem dokładne zapoznanie się z warunkami danej linii lotniczej będącej partnerem franchisingowym.
 • W przypadku niektóry lotów obsługiwanych przez partnerów „codeshare” wybór miejsca za dodatkową opłatą może być niedostępny.
 • Odpłatne przydzielenie miejsca dla klientów grupowych (rezerwacje dla więcej niż 9 pasażerów) jest dostępne tylko wtedy, gdy rezerwacji dokonano za pośrednictwem działu rezerwacji grupowych British Airways. Klienci grupowi, którzy dokonali rezerwacji za pośrednictwem biura podróży albo touroperatora nie mogą obecnie skorzystać z odpłatnego przydzielania miejsc. Opcja płatności punktami Avios jest obecnie niedostępna dla klientów grupowych.
 • Wszystkim pasażerom bez biletów, w tym pasażerom podróżującym w ramach wycieczek lub pakietów wakacyjnych, którzy nie otrzymali jeszcze numerów biletów od agenta, nie przysługuje opcja odpłatnego przydzielania miejsc. Będzie to możliwe dopiero po uzyskaniu potwierdzenia numerów biletów.

Zmiany miejsc

 • W przypadku lotów sprzedawanych i obsługiwanych przez British Airways pasażer może zmienić miejsce (w zależności od dostępności) w dowolnym momencie. Jeśli zmieni miejsce na tańsze, nie zwrócimy mu różnicy w cenie. Jeśli zmieni miejsce na droższe, musi dopłacić różnicę w cenie.
 • Nie można dokonywać zmian w odpłatnie przydzielonych miejscach na lotach obsługiwanych przez British Airways sprzedawanych przez innych przewoźników.
 • Przydzielenie opłaconego miejsca nie jest zagwarantowane, ponieważ przydział miejsc może zostać zmieniony ze względów operacyjnych lub bezpieczeństwa, nawet po wejściu na pokład samolotu.
 • Jeśli zmieniamy miejsce, staramy się przydzielić co najmniej równie dobre miejsce. Jeśli pasażer uzna nowe miejsce za niesatysfakcjonujące, może złożyć wniosek o zwrot opłaty za wybór miejsca.
 • Płatne miejsca nie podlegają przeniesieniu na żadnego innego pasażera.

Zwroty

 • Zwrot opłaty za przydzielenie miejsca jest możliwy tylko wtedy, gdy:
  • British Airways zmieni miejsce na takie, które nie spełnia oczekiwań pasażera;
  • British Airways odwoła lot;
  • pasażer utraci zdolność do siedzenia w rzędzie przy wyjściach ewakuacyjnych i poinformuje nas o tym nie później niż na 48 godzin przed planowaną godziną odlotu; lub
  • Pasażer opłacił podwyższenie klasy, lecz nie chce dopłacać różnicy za możliwość wyboru miejsca w kabinie wyższej klasy.

Powyższe postanowienie nie wpływa na ewentualne przysługujące prawo do zwrotu w „okresie wstępnym”, jeśli i w zakresie, w jakim jest to przewidziane w przepisach prawa krajowego. Szczegółowy opis tego przywileju wynikającego z izraelskiej ustawy z 1981 r. o ochronie konsumentów znajduje się w naszych informacjach prawnych.

 • Opłata za przydzielenie miejsca nie zostanie zwrócona, jeśli:
  • Anuluj lot
  • nastąpi podwyższenie klasy lotu bez zgody pasażera;
  • pasażer nie będzie spełniać wymagań pozwalających na zajęcie wybranego miejsca;
  • pasażer przyjmie voucher obejmujący przyszłą rezerwację, która uwzględnia odpłatne przydzielanie miejsc (zob. odpowiednie warunki realizacji voucherów); lub
  • pasażer chce zmienić zarezerwowany u innego przewoźnika lot obsługiwany przez British Airways.
 • Jeśli w przypadku lotów sprzedawanych i obsługiwanych przez British Airways, zgodnie z typem biletu, pasażer zdecyduje się zmienić lot, przysługuje mu prawo wyboru równoważnego miejsca na taki nowy lot. Jeśli równoważne miejsce nie jest dostępne, różnica w zapłaconej kwocie nie podlega zwrotowi. Alternatywnie pasażer może wybrać droższe miejsce i dopłacić różnicę w cenie.
 • W przypadku lotów sprzedawanych przez innych przewoźników, jeśli zdecydujesz się zmienić lot na inny, nie będziesz mieć prawa do wyboru równoważnego miejsca w ramach nowego lotu, ani prawa do ubiegania się o zwrot kosztów.
 • Pasażer może ubiegać się o zwrot ewentualnej opłaty z tytułu odpłatnego przydzielania miejsc w ciągu 30 dni od ostatniego lotu w planie podróży. Wniosek o zwrot należy wysłać online, wypełniając formularz zwrotu opłaty z tytułu odpłatnego przydzielania miejsc. Wnioski o zwrot nie są przyjmowane na lotnisku ani na pokładzie.
 • O ile nie stwierdzono inaczej, zwrot pieniędzy zostanie dokonany na kartę kredytową, którą opłacono przydzielenie miejsca, lub, w przypadku płatności punktami Avios, na konto Avios członka Executive Club.

Miejsca przy wyjściu ewakuacyjnym.

 • Miejsca przy wyjściu ewakuacyjnym znajdują się obok lub bezpośrednio za drzwiami.
 • Jeśli pasażer wybrał miejsce przy wyjściu ewakuacyjnym, w mało prawdopodobnym przypadku ewakuacji jest zobowiązany nam pomóc w otwarciu drzwi ewakuacyjnych. Taki pasażer musi być zatem osobą powyżej 12 roku życia (z wyjątkiem lotów obsługiwanych przez Comair, w przypadku których limit wieku wynosi 16 lat), która nie jest w ciąży, nie ma żadnych trudności z poruszaniem się, nie jest niedosłysząca ani niedowidząca, jest na tyle sprawna, aby obsługiwać drzwi ewakuacyjne, zrozumie pisemne lub ustne polecenia w języku angielskim oraz chce i może pomagać w razie ewakuacji. Od osób wybierających miejsce przy wyjściu ewakuacyjnym wymaga się weryfikacji spełnienia tych kryteriów.
 • British Airways w zależności od własnego uznania stwierdza, czy pasażer spełnia kryteria zajmowania miejsca przy wyjściu ewakuacyjnym. Jeśli pasażer nie spełnia kryteriów, zostanie mu przydzielone inne miejsce. Dodatkowa opłata za miejsce przy wyjściu ewakuacyjnym nie podlega zwrotowi.
 • Jeśli już po wybraniu miejsca przy wyjściu ewakuacyjnym pasażer przestał spełniać kryteria zajmowania tego miejsca, powinien skontaktować się z nami na co najmniej 48 godzin przed wylotem, aby ubiegać się o zwrot kosztów.

Korzystanie z Avios do zapłacenia za wybór miejsca

 • Członkowie Executive Club mogą zapłacić punktami Avios całość lub część ceny odpłatnego przydzielania miejsc na lotach obsługiwanych przez British Airways za pośrednictwem strony Zarządzaj swoją rezerwacją w witrynie ba.com lub Centrum Kontaktowego British Airways.
 • Odpłatne przydzielanie miejsc w ramach tej opcji podlega warunkom odpłatnego przydzielania miejsc.
 • Wszystkie wybrane miejsca muszą kwalifikować się do pełnej lub częściowej płatności Avios, aby można było zapłacić a całość lub część rezerwacji Avios.
 • Stawki płatności Avios są określone dla wybranych walut. Jeśli dostępna jest więcej niż jedna opcja płatności Avios, nie można zmienić wybranej opcji cenowej po dokonaniu rezerwacji.
 • Wysokość opłaty w Avios zależy od klasy kabiny, wybranej trasy i liczby osób objętych rezerwacją. Kwota pojawi się a stronie z rezerwacją.
 • British Airways może w dowolnym momencie i według własnego uznania zmienić stawki płatności punktami Avios, nie dotyczy to jednak już dokonanych rezerwacji.
 • Kiedy członek Executive Club płaci za miejsca przy użyciu punktów Avios, jego konto Avios zostanie obciążone z jego konta Executive Club za każdego pasażera objętego rezerwacją.
 • W przypadku opłacenia należności za miejsce w całości lub części punktami Avios, możliwe będzie ubieganie się o ich zwrot zgodnie z zasadami zwrotów zawartymi w warunkach odpłatnego przydzielania miejsc.
 • W przypadku opłacenia należności za miejsce w całości lub części Avios za Członka, który należy do konta domowego lub znajduje się na liście rodziny i przyjaciół, Avios zostaną pobrane z rachunku każdego z członków, proporcjonalnie do salda punktów Avios na rachunkach domowych każdego z członków. Członkowie posiadający konta domowe mogą zapłacić Avios w całości lub w części za miejsca siedzące osób, które nie przynależą do ich konta domowego.
 • Płatności punktami Avios nie można powiązać z innymi ofertami promocyjnymi, chyba że jest to wyraźnie dozwolone.
 • Za wybór miejsca za dodatkową opłatą nie są przyznawane członkom punkty Avios ani punkty statusowe.
 • Nie ma możliwości zapłacenia Avios za miejsca w przypadku rezerwacji dokonanych za pośrednictwem systemu Concur lub w przypadku rezerwacji grupowych.