Informacje prawne

Ogólne warunki przewozu

Ogólne warunki przewozu obowiązujące w odniesieniu do lotów zarezerwowanych w witrynie ba.com zależą od operatora danego lotu.

British Airways Plc

W przypadku lotów obsługiwanych przez British Airways Plc zastosowanie mają Ogólne warunki przewozu British Airways.

Jeśli dany lot rozpoczyna się lub kończy na terytorium Chińskiej Republiki Ludowej (z wyłączeniem Hongkongu, Makau i Tajwanu), w odniesieniu do niego zastosowanie mają dodatkowe warunki przewozu.

Zobacz ogólne warunki przewozu British Airways

Partnerzy „codeshare”

W przypadku lotów obsługiwanych przez jednego z naszych partnerów „codeshare” obowiązują Ogólne Warunki Przewozu British Airways.

Find out about codeshare partners

Partnerzy franchisingowi

Loty realizowane przez naszych franszyzobiorców podlegają ogólnym warunkom przewozu danego franszyzobiorcy. 

SUN-AIR's General Conditions of Carriage