BA Lepszy Świat

Dowiedz się więcej o naszej inicjatywie BA Lepszy Świat, która ma nas doprowadzić do lepszej, bardziej zrównoważonej przyszłości. Przeczytaj nasz najnowszy Raport Zrównoważonego Rozwoju, aby dowiedzieć się, w jaki sposób wspieramy naszych pracowników, a także zmniejszamy nasz wpływ na środowisko.  

Witamy na pokładzie naszej najważniejszej jak dotąd podróży

Latanie to magia – jedno z największych osiągnięć ludzkości. Łączy nas z resztą świata, zbliża do siebie bliskich i otwiera oczy na nowe doświadczenia i kultury. Napędza naszą gospodarkę, tworzy wysokiej jakości miejsca pracy i zapewnia pomoc, gdy ludzie najbardziej jej potrzebują. Zdajemy sobie jednak sprawę, że latanie wiąże się z kosztami dla środowiska i musimy podjąć pilne działania, aby zaradzić wpływowi, jaki wywiera ono na naszą planetę. W British Airways jesteśmy na drodze do stworzenia lepszej, bardziej zrównoważonej przyszłości. Nazywamy tę inicjatywę BA Lepszy Świat.

Oznacza to, że stawiamy zrównoważony rozwój w centrum naszej działalności. Od tworzenia wspaniałego miejsca pracy dla ludzi po redukcję emisji i odpadów oraz wkład w społeczności, którym służymy, aby budować dobrze prosperujący, wytrzymały i odpowiedzialny biznes. Nasze działania pomogą stworzyć lepiej połączony świat – świat, w którym każdy będzie mógł żyć. Cieszymy się, że możemy zebrać wszystkich naszych pracowników, klientów i partnerów, aby zapewnić to, co wierzymy, że będzie naszym największym osiągnięciem.

Witamy na pokładzie w naszej najważniejszej jak dotąd podróży.

Raport zrównoważonego rozwoju British Airways 2022

Opublikowaliśmy nasz Raport Zrównoważonego Rozwoju za rok 2022, w którym możesz znaleźć informacje o wszystkich naszych osiągnięciach i wynikach od 2022 r.

Zapoznaj się z raportem za 2022 r.

Ludzie

Uczynienie z British Airways wspaniałego miejsca pracy to poważne zobowiązanie, które podejmujemy wobec naszych pracowników i pracownic. Tworzymy miejsce pracy, które jest różnorodne i inkluzywne, daje poczucie dobrego samopoczucia i przynależności oraz umożliwia wszystkim rozwój.

czytaj więcej

Planeta

Dumni z tego, że jesteśmy liderami branży w walce ze zmianami klimatu, podejmujemy pilne działania na rzecz osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2050 roku. Inwestujemy w rozwój zrównoważonego paliwa lotniczego, samoloty o zerowej emisji i umożliwiamy również Tobie  działanie w zakresie emisji. Pomagając zmniejszyć nasz wpływ na środowisko, opowiadamy się za poszanowaniem zasobów w całym naszym łańcuchu dostaw, eliminując plastik jednorazowego użytku i ograniczając marnotrawstwo żywności.

Dowiedz się więcej

Odpowiedzialny biznes

Tworzymy szanse na lepsze życie w społecznościach, którym służymy, i angażujemy naszych ludzi i zasoby w pomoc społecznościom dotkniętym kryzysem. Dążąc do utrzymania najwyższych standardów ładu korporacyjnego, inwestujemy w cichsze samoloty i działania operacyjne, aby zminimalizować hałas.

Dowiedz się więcej