Warunki i zasady

Warunki użycia

Aktualizacje

Obowiązują od 11 kwietnia 2024 r.

Co się zmieniło?

 • Zmodyfikowano warunki opcji „Częściowa płatność w Avios”.

Wcześniejsze zmiany

Poprzednie zmiany obowiązujące od 2 marca 2023 r.

 • Dodano warunki płatności należności za wycieczkę w British Airways Holidays w Avios

Poprzednie zmiany obowiązujące od 19 maja 2022 r.

 • Vouchery Gold na podwyższenie klasy są teraz akceptowane w przypadku lotów American Airlines (z pewnymi ograniczeniami dotyczącymi określonych klas).

Wcześniejsze zmiany obowiązujące od 12 listopada 2021

 • Vouchery Gold na podwyższenie klasy będą teraz przyznawane kwalifikującym się członkom poniżej 18 lat, którzy należą do konta domowego.

Wcześniejsze zmiany obowiązujące od 29 września 2021

 • Zmodyfikowano warunki programu „Reward Flight Saver”.

Wcześniejsze zmiany obowiązujące od 20 września 2021

 • Zmiany w warunkach przysługiwania wstępu do Concorde Room.

Wcześniejsze zmiany obowiązujące od 3 grudnia 2020

 • Zmodyfikowano warunki usługi „Płacenie w Avios za wybór miejsca”.

Wcześniejsze zmiany obowiązujące od 6 grudnia 2019

 • Punktami Avios można obecnie płacić za dodatkowy bagaż członka, jeśli spełnione są poniższe warunki.

 

O ile niniejsze Warunki korzystania z Executive Club („Warunki korzystania”) nie stanowią inaczej, terminy pisane wielką literą są zdefiniowane w Warunkach Executive Club („Warunki”), które stanowią ich integralną część.

Warunki użycia

 1. Rezerwacje w formule Avios i pieniądze mogą być dokonywane wyłącznie online na ba.com lub bezpośrednio w centrum obsługi.
 2. Dostępne tylko na trasach w jedną stronę i powrotnych w rejsach British Airways i obsługiwanych na zasadzie franczyzy, Aer Lingus, Alaska Airlines, American Airlines (AA), Cathay Pacific, Finnair, Iberia (IB), LATAM, Malaysia Airlines, Qantas, Qatar, Royal Jordanian i SriLankan Airlines. Loty codeshare nie kwalifikują się.
 3. Zależnie od przewoźnika obowiązują różne kursy wymiany mil i kombinacje pieniędzy i Avios. Kursy są podane na stronie ba.com. Należy podkreślić, że niektórzy przewoźnicy mogą wymagać większej płatności w gotówce za trasy, które obsługują, niż wyniosłaby płatność w gotówce za trasy obsługiwane tylko przez British Airways.
 4. Oprócz warunków korzystania obowiązują standardowe zasady wymiany mil.
 5. Stawki płatności częściowo gotówkowych zdefiniowane w stałym zestawie walut.
 6. Jeśli dostępna jest więcej niż jedna opcja cenowa w Avios i pieniądzach, nie można zmienić wybranej opcji cenowej po dokonaniu rezerwacji. Z zastrzeżeniem punktów 8 i 9 Uczestnicy mogą anulować rezerwację opłaconą w Avios i pieniądzach za opłatę określoną w ba.com.
 7. Jeśli członek dokonuje rezerwacji za Avios i pieniądze, musi wpłacić wymaganą kwotę za bilet.
 8. Za anulowanie rezerwacji na więcej niż 24 godziny przed wylotem dokonywany jest zwrot płatności w gotówce i płatności za podatki, opłaty i dopłaty linii lotniczej oraz punkty Avios są ponownie naliczane na koncie członka. Mają zastosowanie standardowe zasady wymiany mil (które zależą od linii lotniczej) podane w regułach taryfy online przed dokonaniem rezerwacji.
 9. Za anulowanie rezerwacji w ciągu 24 godzin przed wylotem nie jest dokonywany zwrot pieniędzy ani ponowne naliczenie Avios na koncie członka.
 10. Obowiązują standardowe czasy realizacji rezerwacji w danej lokalizacji.
 11. Członkowie są zobowiązani do zapłacenia za dodatkowe podatki, opłaty, obciążenia i dopłaty linii lotniczych.
 12. Po rezerwacji nie są możliwe żadne zmiany trasy ani linii lotniczej.
 1. Jeśli rezerwacja spełnia określone warunki, możliwe jest zapłacenie Avios za podwyższenie jej klasy. Za Avios dozwolone są tylko następujące zmiany klasy rezerwacji: z Euro Traveller na Club Europe, z World Traveller na World Traveller Plus (jeśli jest w danym samolocie), z World Traveller na Club World (jeśli w danym samolocie nie ma klasy World Traveller Plus), z World Traveller Plus na Club World, z Club World na First.
 2. Rezerwacja kwalifikuje się pod warunkiem, że kupowany jest bilet na lot obsługiwany przez British Airways w dowolnej z następujących taryf: J, C, D, R, I w klasie Club World/Europe; W, E, T w klasie World Traveller Plus oraz Y, B, H, K, L, M, N, S, V w klasie Euro/World Traveller. Aby podczas dokonywania rezerwacji na stronie ba.com sprawdzić, czy będzie można później podwyższyć klasę kupowanego biletu za Avios, należy kliknąć „Numer lotu” w kolumnie „Linia lotnicza obsługująca lot” strony „Wybierz loty”, na której zostaną wyświetlone taryfy. Jeśli rezerwacja jest dokonywana w biurze podróży, należy zapytać się, czy bilet jest w jednej z powyższych taryf.
 3. Cena podwyższenia klasy jest obliczana na podstawie różnicy w Avios między pierwotną klasą a docelową klasą podwyższenia. Wpływ może mieć także to, czy lot odbywa się w terminie szczytu czy poza szczytem.
 4. Podwyższenie klasy rezerwacji za Avios możliwe jest tylko do momentu dokonania odprawy online na stronie ba.com lub bezpośrednio w lokalnym centrum obsługi lub biurze sprzedaży.
 5. Możliwość podwyższenia klasy za Avios zależy od dostępności miejsc w wyższej klasie bez korzystania z listy oczekujących.
 6. Rezerwacje dokonane w biurze podróży spełniają warunki, z wyjątkiem rezerwacji Bulk Tour („BT”) i Inclusive Tour („TT”). Jeśli rezerwacja została dokonana w biurze podróży i marszruta przewiduje także loty u innych przewoźników, nie można podwyższyć klasy. Podwyższenie klasy za Avios możliwe jest tylko online na stronie ba.com lub bezpośrednio w lokalnym centrum obsługi lub biurze sprzedaży BA. Podwyższenie klasy rezerwacji za Avios w kasach biletowych na lotnisku ani w biurze podróży nie jest możliwe.
 7. Podwyższenie klasy za Avios jest dozwolone, jeśli loty są sprzedawane jako część imprezy lub loty i usługi naziemne, jak opłacone z góry hotele, wynajem samochodu, transfery i atrakcje, są rezerwowane bezpośrednio w BA i opłacane w ramach tej samej transakcji. Loty zarezerwowane i opłacone oddzielnie od ewentualnych usług naziemnych także kwalifikują się do podwyższenia klasy za Avios. Podwyższenie klasy za Avios możliwe jest tylko w przypadku rezerwacji dokonanych w kraju członkostwa Executive Club członka. Podwyższenie klasy za Avios dotyczy tylko danego lotu w marszrucie i nie wpływa na pozostałe pozycje rezerwacji. BA nie odpowiada za późniejsze zmiany lub anulowania usług naziemnych.
 8. Punkty statusowe i Avios będą przyznawane zgodnie z zakupionym biletem komercyjnym, a nie podwyższoną klasą taryfy.
 9. Klasy rezerwacji, których klasa została już podwyższona za Avios lub m.in. za voucher Gold na podwyższenie klasy dla dwóch osób, nie można już podwyższyć za Avios lub przy użyciu dowolnych innych promocji/ofert.
 10. Podwyższenie klasy za Avios wymaga ponownego wystawienia pierwotnego biletu. Bilet wystawiany jest w formie elektronicznej i wysyłany po upływie 24 godzin na adres e-mail podany w procesie rezerwacji.
 11. Członkowie są zobowiązani do zapłacenia za dodatkowe podatki, opłaty, obciążenia i dopłaty linii lotniczych.
 12. Mają zastosowanie warunki taryfy pierwotnie zakupionego biletu. Są one podane na stronie Zarządzaj swoją rezerwacją na ba.com. Stosownych informacji może też udzielić lokalne centrum obsługi. Ponadto podwyższenie klasy będzie podlegać następującym warunkom:
  1. Zmiany daty lub godziny lotu w podwyższonej klasie muszą zostać dokonane co najmniej 24 godziny przed planowaną godziną wylotu pierwszego segmentu lotu jako nagrody.
  2. Zmiany są możliwe zależnie od dostępności miejsc w pierwotnej klasie oraz docelowej klasie podwyższenia. Na niektóre loty może nie być wolnych miejsc lub ich liczba może być bardzo mała ze względu na wcześniej złożone rezerwacje. Jeśli pierwotna rezerwacja wypada w terminie szczytu, a klient chce przenieść ją na termin poza szczytem, różnica w Avios zostanie zwrócona. Natomiast za zmianę z terminu poza szczytem na termin szczytowy zostaną pobrane dodatkowe Avios. Jeśli w wymaganym locie nie ma wolnych miejsc, Avios zostaną ponownie naliczone na koncie członka z potrąceniem mających zastosowanie opłat za rezerwację i opłat serwisowych za lot jako nagrodę, które członek musi zapłacić.
  3. Zwrot Avios użytych do podwyższenia klasy w ciągu 24 godzin nie jest możliwy, ale możliwe jest przywrócenie pierwotnej klasy członka, jeśli zezwalają na to warunki taryfy i w danym locie są wolnej miejsca w niższej klasie.
  4. Za anulowanie na co najmniej 24 godziny przed wylotem pierwszego segmentu marszruty lotu jako nagrody przysługuje zwrot Avios wydanych na podwyższenie klasy. Wszystkie inne zwroty podlegają wówczas warunkom taryfy pierwotnej rezerwacji.
  5. Za anulowanie w ciągu 24 godzin przed wylotem pierwszego segmentu marszruty lotu jako nagrody nie przysługuje zwrot Avios wydanych na podwyższenie klasy. Mają wówczas zastosowanie warunki taryfy pierwotnej rezerwacji.
 13. Jeśli członek należy do konta domowego, może podwyższyć klasę rezerwacji za Avios z konta domowego tylko dla innego członka konta domowego.
 1. Ta sekcja ma zastosowanie do rezerwacji, które zawierają także loty AA i/lub IB.
 2. Podwyższenie klasy za punkty Avios w rezerwacjach zawierających loty BA, AA i IB jest możliwe tylko online na ba.com lub bezpośrednio w British Airways i nie jest możliwe, jeśli rezerwacja została dokonana w biurze podróży. Podwyższenie klasy wcześniej dokonanej rezerwacji możliwe jest do momentu dokonania odprawy online na stronie ba.com lub w lokalnym centrum obsługi albo biurze sprzedaży. Podwyższenie klasy lotu BA, AA i IB za Avios w lotniskowych kasach biletowych nie jest możliwe.
 3. Podwyższenie klasy to jedna zmiana zarezerwowanej klasy na najbliższą wyższą klasę, która zależy od tego, czy lot jest obsługiwany przez BA, AA, IB czy w ramach franczyzy.
 4. Podwyższenie klasy lotu BA, AA i IB za Avios jest dozwolone tylko w przypadku kwalifikujących się opublikowanych taryf. Kwalifikujące się do podwyższenia klasy taryfy w AA to J, C, D oraz Y. Kwalifikujące się do podwyższenia klasy taryfy w IB to W, E, T, Y, B i H.
 5. Podwyższenie klasy za Avios jest dozwolone, jeśli loty są sprzedawane jako część imprezy lub loty i usługi naziemne, jak opłacone z góry hotele, wynajem samochodu, transfery i atrakcje, są rezerwowane i opłacane w ramach tej samej transakcji. Loty zarezerwowane i opłacone oddzielnie od ewentualnych usług naziemnych spełniają warunki podwyższenia klasy za Avios.
 6. Podwyższenie klasy za punkty Avios możliwe jest tylko w przypadku rezerwacji dokonanych w kraju członkostwa Executive Club członka.
 7. Jeśli podwyższana jest klasa rezerwacji zawierającej loty BA, AA i IB, podwyższenie klasy za Avios podlega warunkom korzystania partnerskich linii lotniczych.
 8. Podwyższenie klasy tylko w lotach British Airways podlega klauzuli Podwyższenia klasy za Avios.
 9. Loty AA i IB muszą zostać zarezerwowane pod ich własnymi numerami lotu, a nie jako codeshare.
 10. Punkty statusowe i Avios będą przyznawane zgodnie z zakupionym biletem komercyjnym.
 11. Podwyższenia klasy za Avios w locie BA, AA i IB nie można użyć w połączeniu z rezerwacjami, których klasa została już podwyższona (na przykład zapłacenie w Avios za podwyższenie klasy lub voucher Gold na podwyższenie klasy dla dwóch osób), ani z innymi promocjami/ofertami.
 12. Jeśli została podwyższona klasa w istniejącej rezerwacji, nowy bilet zostanie wystawiony w ciągu 24 godzin.
 13. Jeśli członek dokonuje podwyższenia klasy rezerwacji za Avios w imieniu innej osoby, członkowie są zobowiązani do uregulowania ewentualnych należnych opłat, jak opłaty za rezerwację, opłaty serwisowe i prowizje od płatności kartą kredytową.
 14. Obowiązują standardowe zasady wymiany mil. Zobacz standardowe zasady wymiany mil.
 15. Rezerwacja będzie podlegała warunkom taryfy pierwotnego biletu, a także następującym regułom podwyższenia klasy za Avios:
  • Zmiany daty lub godziny lotu BA, AA i IB w podwyższonej klasie muszą zostać dokonane co najmniej 24 godziny przed planowaną godziną wylotu danego lotu, a w chwili dokonywania zmiany muszą być wolne miejsca w pierwotnej klasie i docelowej klasie podwyższenia za mile.
  • Jeśli data i godzina w rezerwacji, w której klasa została podwyższona, zostanie zmieniona nie później niż 24 godziny przed zaplanowanym wylotem pierwszego segmentu lotu jako nagrody i klasa podwyższenia za mile nie jest dostępna w nowych lotach, zostanie potrącona standardowa opłata za wymianę mil za ponowne naliczenie punktów Avios na koncie członka.
  • Jeśli data i godzina w rezerwacji, w której klasa została podwyższona, zostanie zmieniona mniej niż 24 godziny przed zaplanowanym wylotem pierwszego segmentu lotu jako nagrody lub po zaplanowanym wylocie pierwszego segmentu lotu jako nagrody i klasa podwyższenia za mile nie jest dostępna w nowych lotach, punkty Avios nie zostaną naliczone z powrotem na koncie członka.
 16. Jeśli podwyższenie klasy za punkty Avios zostanie dokonane na co najmniej 24 godziny przed wylotem pierwszego segmentu lotu jako nagrody, zostanie pobrana standardowa opłata za wymianę mil, wszystkie punkty Avios zostaną ponownie naliczone na koncie członka i zwrócone zostaną koszty podatków.
 17. Jeśli podwyższenie klasy za punkty Avios zostanie dokonane na mniej niż 24 godziny przed wylotem pierwszego segmentu lotu jako nagrody, punkty Avios zapłacone za podwyższenie nie zostaną ponownie naliczone na koncie członka.
 18. Obowiązują standardowe terminy realizacji rezerwacji określone w standardowych warunkach wymiany mil. Członkowie są zobowiązani do zapłacenia za dodatkowe podatki, opłaty, obciążenia i dopłaty linii lotniczych.
 19. Jeśli członek należy do konta domowego, może podwyższyć klasę za Avios z konta domowego tylko dla innego członka konta domowego.
 1. Członkowie Executive Club mogą zapłacić w Avios całość lub część ceny odpłatnego przydzielania miejsc na lotach obsługiwanych przez British Airways na stronie „Zarządzaj swoją rezerwacją” w witrynie ba.com lub w telefonicznym centrum kontaktowym British Airways.
 2. Odpłatne przydzielanie miejsc w ramach tej opcji podlega warunkom odpłatnego przydzielania miejsc.
 3. Wszystkie wybrane miejsca muszą kwalifikować się do pełnej lub częściowej płatności Avios, aby można było zapłacić a całość lub część rezerwacji Avios.
 4. Stawki płatności Avios są określone dla wybranych walut. Jeśli dostępna jest więcej niż jedna opcja płatności Avios, nie można zmienić wybranej opcji cenowej po dokonaniu rezerwacji.
 5. Wysokość opłaty w Avios zależy od klasy kabiny, wybranej trasy i liczby osób objętych rezerwacją. Kwota pojawi się a stronie z rezerwacją.
 6. British Airways może w dowolnym momencie i według własnego uznania zmienić stawki płatności punktami Avios, nie dotyczy to jednak już dokonanych rezerwacji.
 7. Kiedy członek Executive Club płaci za wybór miejsca w Avios, zostaną one pobrane z jego konta Executive Club za każdego pasażera wyszczególnionego w rezerwacji.
 8. W przypadku opłacenia należności za miejsce w całości lub części w Avios, możliwe będzie ubieganie się o ich zwrot zgodnie z zasadami zwrotów zawartymi w warunkach odpłatnego przydzielania miejsc.
 9. W przypadku opłacenia należności za miejsce w całości lub części Avios za Członka, który należy do konta domowego lub znajduje się na liście rodziny i przyjaciół, Avios zostaną pobrane z rachunku każdego z członków, proporcjonalnie do salda punktów Avios na rachunkach domowych każdego z członków. Członkowie posiadający konta domowe mogą zapłacić Avios w całości lub w części za miejsca siedzące osób, które nie przynależą do ich konta domowego.
 10. Płatności punktami Avios nie można powiązać z innymi ofertami promocyjnymi, chyba że jest to wyraźnie dozwolone.
 11. Za wybór miejsca za dodatkową opłatą nie są przyznawane członkom punkty Avios ani punkty statusowe.
 12. Nie ma możliwości zapłacenia Avios za miejsca w przypadku rezerwacji dokonanych za pośrednictwem systemu Concur lub w przypadku rezerwacji grupowych.
 1. Niniejsze warunki stanowią uzupełnienie innych warunków powiązanych z rezerwacją.
 2. Członkowie mogą płacić w Avios za całość lub część ceny dodatkowego bagażu w lotach obsługiwanych przez British Airways na stronie „Zarządzaj swoją rezerwacją” ba.com lub telefonicznie w centrum kontaktowym British Airways.
 3. Liczba punktów Avios do zapłaty będzie wyraźnie wskazana na stronie rezerwowania opcji nadbagażu.
 4. British Airways zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie i według własnego uznania, stawek punktów Avios, jednak nie dotyczy to rezerwacji nadbagażu już dokonanych, a należna ilość będzie zawsze wyraźnie widoczna na stronie rezerwacji. Liczba punktów Avios wymaganych do zapłaty za dodatkowy bagaż zostanie wyraźnie przedstawiona członkowi, zanim Członek wyrazi zgodne na dokonanie płatności.
 5. Jeśli Członek zechce zapłacić za dodatkowy bagaż punktami Avios, musi ponieść opłatę za bagaż. W przypadku wykupienia dodatkowego bagażu dla więcej niż jednego pasażera Avios zostaną pobrane wyłącznie z konta Executive Club, danego członka.
 6. Po zakończeniu transakcji dodatkowego bagażu nie można zmienić wybranej opcji płatności w Avios.
 7. W przypadku opłacenia należności w całości lub częściowo w Avios możliwe będzie ubieganie się o ich zwrot zgodnie z zasadami zmian i zwrotów płatności za bagaż przyjętymi w British Airways.
 8. W przypadku opłacenia należności w całości lub części punktami Avios za Członka, który należy do konta domowego lub znajduje się na liście rodziny i przyjaciół, punkty Avios zostaną pobrane z rachunku każdego z członków, proporcjonalnie do salda punktów Avios na rachunkach domowych każdego z członków. Członkowie posiadający konta domowe mogą zapłacić punktami Avios w całości lub w części za dodatkowy bagaż osób, które nie przynależą do ich konta domowego.
 9. Płatności punktami Avios nie można powiązać z innymi ofertami promocyjnymi, chyba że jest to wyraźnie dozwolone.
 10. Członkowie nie uzyskują dodatkowych punktów Avios ani punktów statusowych, kupując dodatkowy bagaż.
 11. Opłacenie dodatkowego bagażu punktami Avios jest niedostępne w przypadku rezerwowania z użyciem systemu Concur.
 12. Opłata za dodatkowy bagaż w przypadku rezerwacji grupowych jest niedostępna.
 13. Lista zdefiniowanych warunków znajduje się na ogólnej stronie Warunki programu Executive Club.
 1. Konta domowe: członek konta domowego, którzy otrzyma voucher Gold na podwyższenie klasy może go zrealizować tylko osobiście. Vouchery Gold na podwyższenie klasy nie są wliczane do puli konta domowego i nie mogą zostać zrealizowane przez żadnego innego członka konta domowego. Członkowie konta domowego, którzy otrzymają vouchery Gold na podwyższenie klasy, podlegają regułom wymiany mil obowiązującym dla konta domowego, na mocy których vouchery Gold na podwyższenie klasy mogą zostać użyte tylko dla członków należących do tego konta domowego.
 2. Członkowie na poziomie Gold mogą otrzymać 1 voucher Gold na podwyższenie klasy dla dwóch osób, jeśli uzyskają 2500 punktów statusowych, i 2 vouchery Gold na podwyższenie klasy, jeśli uzyskają 3500 punktów statusowych. Vouchery Gold na podwyższenie klasy to jedno podwyższenie klasy w locie w jedną stronę lub powrotnym. Na przykład:
  1. Z Euro Traveller na Club Europe
  2. Z World Traveller na World Traveller Plus (jeśli jest w danym samolocie)
  3. Z World Traveller na Club World (jeśli w danym samolocie nie ma klasy World Traveller Plus)
  4. Z World Traveller Plus na Club World
  5. Z Club World na First (jeśli jest w danym samolocie)
 3. Za voucher Gold na podwyższenie klasy dla dwóch osób można podwyższyć klasę dla dwóch osób mających tę samą rezerwację lub dla jednego pasażera, ale nie można ich podzielić. Użytego vouchera nie można użyć ponownie. Istniejących voucherów Gold na podwyższenie klasy dla dwóch osób przyznanych na kontach członków także nie można podzielić.
 4. Miejsca za vouchery Gold na podwyższenie klasy muszą zostać zarezerwowane w ciągu 12 miesięcy od daty ich wystawienia.
 5. Możliwe jest podwyższenie klasy w maksymalnie 6 segmentach na jedną rezerwację; żadne lotnisko nie może powtarzać się w trasie podróży, ani jako lotnisko początkowe, ani tranzytowe.
 6. Vouchery Gold na podwyższenie klasy mogą zostać użyte tylko w połączeniu z opublikowaną taryfą sprzedawaną bezpośrednio przez British Airways, w tym z rezerwacjami nagrody i wycieczkami British Airways. Nie przysługuje jednak na rezerwacje grupowe i rezerwacje sprzedawane w ramach imprezy wycieczki. Vouchery Gold na podwyższenie klasy mogą zostać użyte tylko w połączeniu z kwalifikującymi się branżowymi lub agencyjnymi taryfami zniżkowymi.
 7. Voucherów Gold na podwyższenie klasy nie można użyć w połączeniu z rezerwacjami, których klasa została już podwyższona (punkty Avios za podwyższenie klasy lub voucher Gold na podwyższenie klasy), ani z innymi promocjami/ofertami.
 8. Reguły biletu zależą od pierwotnie zapłaconej taryfy. Bilety jako nagroda podlegają standardowym zasadom wymiany mil.
 9. Vouchery Gold na podwyższenie klasy są dostępne tylko w lotach British Airways, American Airlines i obsługiwanych w ramach franczyzy. Loty partnerskich linii lotniczych i loty codeshare nie kwalifikują się. Szczegółowe zasady użycia voucherów Gold na podwyższenie klasy w American Airlines są opisane poniżej.
 10. Jeśli chcesz podwyższyć klasę nowej rezerwacji za punkty Avios, wejdź na ba.com lub skontaktuj się z lokalnym centrum obsługi, a jeśli chcesz podwyższyć klasę wcześniej dokonanej rezerwacji za punkty Avios, skontaktuj się z lokalnym centrum obsługi. Jeśli chcesz podwyższyć klasę nowej rezerwacji, która została opłacona, wejdź na ba.com lub zadzwoń do lokalnego centrum obsługi, Voucherów Gold na podwyższenie klasy nie można zrealizować na lotnisku.
 11. Jeśli członek dokonuje rezerwacji przy użyciu voucherów Gold na podwyższenie klasy bezpośrednio w British Airways, musi zapłacić za bilet, ale wolno mu oddać bilet i podwyższenie klasy innej osobie. Jeśli członek dokonuje rezerwacji w biurze podróży, musi także być pasażerem.
 12. Koszty ewentualnych podatków należnych w związku z tą ofertą są ponoszone osobiście przez członka oraz innych pasażerów, którzy korzystają z voucherów Gold na podwyższenie klasy.
 13. Vouchery Gold na podwyższenie klasy nie jest uprawnieniem do usługi transportowej i podlegają limitom miejsc jako nagroda.
 14. Anulowania: anulowanie rezerwacji, której klasa została podwyższona, podlega regułom pierwotnego biletu. Jeśli anulowanie zostanie dokonane na co najmniej 24 godziny przed wylotem, otrzymasz vouchery Gold na podwyższenie klasy z powrotem, o ile nie upłynął jeszcze ich 12-miesięczny okres ważności. Jeśli anulowanie nastąpi mniej niż 24 godziny przed wylotem, vouchery Gold na podwyższenie klasy stracą ważność i nie będzie można ich ponownie użyć.
 15. Jeśli klasa wcześniej dokonanej rezerwacji, do której został już wystawiony bilet, zostanie podwyższona za voucher Gold na podwyższenie klasy, nowy bilet zostanie wystawiony w ciągu 24 godzin.
 16. Niemowlęta: Jeśli na liście pasażerów rezerwacji, której klasa jest podwyższana, znajduje się niemowlę podróżujące w taryfie dla niemowląt automatycznie otrzyma ono podwyższenie klasy razem z dorosłymi. Taryfy dla dzieci podlegają tym samym zasadom, co taryfy dla dorosłych.
 17. Obowiązują standardowe czasy realizacji rezerwacji w danej lokalizacji. Członkowie są zobowiązani do zapłacenia za dodatkowe podatki, opłaty, obciążenia i dopłaty linii lotniczych.
 1. Członkowie mający voucher Gold na podwyższenie klasy mogą go teraz użyć w lotach obsługiwanych i sprzedawanych przez American Airlines lub sprzedawanych przez British Airways i obsługiwanych przez American Airlines.
 2. Vouchery Gold na podwyższenie klasy w AA to jedno podwyższenie klasy w locie w jedną stronę lub powrotnym. Na przykład:
  1. Z klasy ekonomicznej premium na Business
  2. Z Business na First
  3. Z Economy na Business (jeśli w danym samolocie nie ma klasy ekonomicznej premium)
  4. Podwyższenie klasy z ekonomicznej do ekonomicznej premium nie jest jednak obecnie możliwe
 3. Voucherów można użyć tylko w lotach transatlantyckich i krajowych lotach w USA obsługiwanych przez AA.
 4. Vouchery na podwyższenie klasy mogą zostać użyte w momencie dokonywania rezerwacji lub zastosowane wstecznie do istniejącej rezerwacji. W celu dokonania rezerwacji członek musi zadzwonić do lokalnego centrum obsługi. Nie ma możliwości wpisania na listę oczekujących na podwyższenie klasy. Rezerwacja musi być dostępna z puli wolnych miejsc w danej klasie. W przypadku braku wolnych miejsc członek może zadzwonić później, aby dowiedzieć się, czy zwolniły się miejsca.
 5. W sprawie podwyższenia klasy w nowej lub wcześniej dokonanej rezerwacji należy zwrócić się do lokalnego centrum obsługi na co najmniej 24 godziny przed wylotem. Voucherów Gold na podwyższenie klasy nie można zrealizować na lotnisku.
 6. Możliwe jest podwyższenie klasy w maksymalnie 6 segmentach na jedną rezerwację; żadne lotnisko nie może powtarzać się w trasie podróży, ani jako lotnisko początkowe, ani tranzytowe. Poszczególne segmenty rezerwacji mogą być realizowane przez British Airways i American Airline (w tym American Eagle) w dowolnej kombinacji. Marszruta może zawierać też segmenty realizowane przez innych przewoźników, ale nie kwalifikują się one do podwyższenia klasy za voucher Gold na podwyższenie klasy.
 7. Vouchery Gold na podwyższenie klasy mogą zostać użyte w połączeniu z dowolną opublikowaną taryfą sprzedawaną bezpośrednio przez British Airways na loty American Airlines. Podwyższenie klasy w rezerwacji lotu jako nagrody American Airlines nie jest dozwolone.
 8. Voucherów Gold na podwyższenie klasy nie można użyć w połączeniu z rezerwacjami, których klasa została już podwyższona (punkty Avios za podwyższenie klasy lub voucher Gold na podwyższenie klasy), ani z innymi promocjami/ofertami.
 9. Reguły biletu zależą od pierwotnie zapłaconej taryfy.
 10. Jeśli członek dokonuje rezerwacji przy użyciu voucherów Gold na podwyższenie klasy bezpośrednio w British Airways, musi zapłacić za bilet, ale wolno mu oddać bilet i podwyższenie klasy innej osobie. Jeśli członek dokonuje rezerwacji w biurze podróży, musi także być pasażerem.
 11. Koszty ewentualnych podatków należnych w związku z tą ofertą są ponoszone osobiście przez członka oraz innych pasażerów, którzy korzystają z voucherów Gold na podwyższenie klasy.
 12. Vouchery Gold na podwyższenie klasy nie jest uprawnieniem do usługi transportowej i podlegają limitom miejsc jako nagroda.
 13. Anulowania: anulowanie rezerwacji, której klasa została podwyższona, podlega regułom pierwotnego biletu. Jeśli anulowanie zostanie dokonane na co najmniej 24 godziny przed wylotem, otrzymasz vouchery Gold na podwyższenie klasy z powrotem, o ile nie upłynął jeszcze ich 12-miesięczny okres ważności. Jeśli anulowanie nastąpi mniej niż 24 godziny przed wylotem, vouchery Gold na podwyższenie klasy stracą ważność i nie będzie można ich ponownie użyć.
 14. Niemowlęta: Jeśli na liście pasażerów rezerwacji, której klasa jest podwyższana, znajduje się niemowlę podróżujące w taryfie dla niemowląt automatycznie otrzyma ono podwyższenie klasy razem z dorosłymi. Taryfy dla dzieci podlegają tym samym zasadom, co taryfy dla dorosłych.
 15. Jeśli klasa wcześniej dokonanej rezerwacji, do której został już wystawiony bilet, zostanie podwyższona za voucher Gold na podwyższenie klasy, nowy bilet zostanie wystawiony w ciągu 24 godzin.
 16. Obowiązują standardowe czasy realizacji rezerwacji w danej lokalizacji. Członkowie są zobowiązani do zapłacenia za dodatkowe podatki, opłaty, obciążenia i dopłaty linii lotniczych.
 1. Członkom poziomu Gold Executive Club, którzy zebrali co najmniej 5000 punktów statusowych w jednym roku zbierania punktów statusowych (i co najmniej 3000 punktów statusowych w każdym następującym po nim roku zbierania punktów statusowych) przysługuje wstęp do poczekalni Concorde Room tylko w terminalu 5 LHR i na lotnisku JFK.
 2. Wstęp uprawnia do zaproszenia jednego gościa. „Gościem” jest osoba w wieku powyżej dwóch lat w planowanym dniu podróży. Gość musi być pasażerem British Airways, ale nie musi mieć rezerwacji w tym samym locie. Przy wejściu gość może zostać poproszony o o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 3. Dalsze regulacje dotyczące korzystania z poczekalni są podane na ba.com.
 1. Nagroda Gold Priority umożliwia tylko członkom poziomu Gold Executive Club wymianę ich Avios na rezerwację wolnych miejsc spoza puli miejsc na nagrody za podwójną standardową stawkę w Avios.
 2. Rezerwacje za podwójną stawkę w Avios mogą być dokonywane tylko telefonicznie w centrum obsługi Executive Club, a nie online.
 3. Rezerwacja musi zostać dokonana nie później niż 30 dni kalendarzowe przed datą planowanej podróży.
 4. Nagroda Gold Priority jest dostępna tylko w lotach sprzedawanych i obsługiwanych przez British Airways i nie jest ważna na loty BA CityFlyer, BA EuroFlyer ani loty obsługiwane na zasadzie franczyzy lub umowy codeshare.
 5. Nagroda Gold Priority może zostać zrealizowana w zależności od wolnych miejsc w wybranej klasie danego lotu.
 6. Nagrody Gold Priority podlegają należnym podatkom, opłatom i dopłatom linii lotniczych.
 7. Nagroda Gold Priority nie może zostać użyta w połączeniu z [i] płatnością w Avios i pieniędzmi, [ii] voucherem Gold na podwyższenie klasy dla jednej osoby lub voucherem Gold na podwyższenie klasy dla dwóch osób; [iii] podwyższeniem klasy za Avios; lub [iv] voucherami American Express.
 8. Zmiany w rezerwacji po jej dokonaniu mogą być wprowadzane zarówno na ba.com, jak i telefonicznie w centrum obsługi. W sprawie anulowania lub zwrotu konieczny jest kontakt telefoniczny z centrum obsługi. Naliczane są opłaty za wymianę mil na lot i opłaty serwisowe.
 9. Nagrody Gold Priority podlegają warunkom.
 10. Za rezerwacje nagrody Gold Priority standardowa cena w Avios rezerwacji nagrody jest pobierana natychmiast, a w ciągu 21 dni pobierana jest dodatkowa liczba Avios z konta członka poziomu Gold Executive Club.
 11. Mogą zostać naliczone opłaty za rezerwację telefonicznę i online oraz opłaty serwisowe.

Niniejsze warunki rezerwacji mają zastosowanie do wszystkich nowych rezerwacji usług naziemnych (hotele, wynajem samochodów, atrakcje i inne usługi poza usługami lotniczymi) dokonanych przez internet na ba.com lub telefonicznie od dnia 16 listopada 2011 r. Niniejsze warunki obowiązują w relacjach między Tobą a British Airways Plc. i Avios Group (AGL) Limited. Te usługi naziemne mogą kupować tylko członkowie z adresem zamieszkania w następujących krajach:

Kwalifikujące się kraje
Kraje, które kwalifikują się do sprzedaży online i offline
 • Anguilla, Antigua, Bahamy, Barbados, Bermudy, Kanada, Kajmany, Grenada, Irlandia, Jamajka, Republka Południowej Afryki, Saint Lucia, Trynidad i Tobago, Turks i Caicos, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania, USA

Kraje, które kwalifikują się tylko do sprzedaży online

 • Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Hongkong, Izrael, Niemcy, Nigeria, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Singapur, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy

1. Twoja rezerwacja

1.1. To są warunki rezerwacji, które mają zastosowanie do rezerwacji usług naziemnych za Avios w ramach programu Executive Club. Nie mają one jednak zastosowania do rezerwacji lotów za Avios za pośrednictwem Executive Club, jeśli nie są one częścią imprezy, które można zarezerwować oddzielnie na ba.com na warunkach określonych w Warunkach Executive Club.

1.2. Umowa rezerwacji usług naziemnych zostanie zawarta za pośrednictwem Avios Group (AGL) Limited (należącej do tej samej grupy spółek co British Airways) u partnera marketingowego programu lojalnościowego. Za organizację tych usług odpowiada partner marketingowy.

1.3. British Airways odpowiada za obsługę rezerwacji w imieniu Avios Group (AGL) Limited i ze wszystkimi prośbami o obsługę i zapytaniami należy zwracać się do Executive Club British Airways online lub telefonicznie; dane teleadresowe są podane na stronie Kontakt z Executive Club.

1.4. O ile niniejsze Warunki korzystania z Executive Club nie stanowią inaczej, terminy pisane wielką literą są zdefiniowane w Warunkach Executive Club.

1.5. Wykonawcą i dostawcą atrakcji jest Viator i nie przysługuje możliwość ich zmiany lub uzyskania za nie zwrotu. Wykonawcą i dostawcą usług wynajmu samochodu jest Avis Budget EMEA Limited. Wykonawcą i dostawcą zakwaterowania w hotelach są partnerzy marketingowi Avios Group (AGL) Limited. Avios Group (AGL) Limited działa jako pośrednik, o ile nie jest zaznaczone inaczej.

1.6. W niniejszych warunkach rezerwacji terminy "my", "nas" i "nasz" odnoszą się zarówno do British Airways Plc, jak i do Avios Group Limited, chyba że w danym sformułowaniu jest zawarte wyraźne odniesienie do British Airways lub Avios Group (AGL) Limited.

British Airways Plc to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Anglii pod numerem 1777777 z siedzibą pod adresem Waterside, PO Box 365 Harmondsworth UB7 0GB.

Avios Group (AGL) Limited jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Anglii pod numerem 2260073 z siedzibą pod adresem Waterside (Hea3) PO Box 365 Harmondsworth UB7 0GB.

1.7. UWAGA: Jeśli po dokonaniu rezerwacji poprosisz o modyfikację, która jest niewykonalna, może być wymagane całkowite anulowanie rezerwacji. Dokonanie nowej rezerwacji będzie wówczas zależało od dostępności miejsc i jej cena może być wyższa, a jej warunki mogą być inne. Szczegółowe informacje na temat warunków anulowania znajdują się w punkcie 6.

1.8 Ze względu na to, że rezerwacje poszczególnych usług naziemnych są wykonywane oddzielnie (względem siebie i względem rezerwacji lotów), należy dopilnować, aby w ewentualnych zgłoszeniach do działu obsługi klienta było wskazane, którego elementu usług dotyczą.

1.9. Niniejsze warunki rezerwacji mają zastosowanie do rezerwacji w następujący sposób:

Klauzule od 1 do 3 i od 4 do 12 włącznie, mają zastosowanie do wszystkich rezerwacji dokonanych u nas;

Klauzula 4 ma zastosowanie wyłącznie do imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych

Klauzula 13 dotyczy ubezpieczenia turystycznego.

1.10. Jeśli zostaną zarezerwowane usługi wynajmu samochodów, hotelu lub atrakcji, istnieją oddzielne warunki, którym podlegają te rezerwacje. Stosowne informacje są podawane w momencie dokonywania rezerwacji.

1.11. Do wszelkich zarezerwowanych ofert specjalnych, oprócz niniejszych warunków rezerwacji, mogą mieć zastosowanie specjalne Warunki, które są dołączone do oferty specjalnej. Należy dokładnie zapoznać się z materiałami promocyjnymi i dowiedzieć się o te warunki przed dokonaniem rezerwacji, ponieważ po jej potwierdzeniu przyjmuje się, że zostały one zaakceptowane.

1.12 Poniższe definicje zastosowano w niniejszych warunkach rezerwacji zgodnie z przepisami „Rozporządzenia o organizacji imprez turystycznych i połączonych usług turystycznych z 2018 r.”:-

1.12.1 „usługa turystyczna” oznacza:

(a) przewóz osób;

b) organizacja zakwaterowania, które nie jest nieodłączną częścią przewozu pasażerów i nie służy celom mieszkaniowym;

(c) wynajem samochodów;

(d) wszelkie inne usługi turystyczne niebędące nieodłączną częścią usługi turystycznej w rozumieniu ustępu (a), (b) lub (c)

1.12.2 Z zastrzeżeniem punktu 1.12.4 określenie „Impreza” oznacza połączenie co najmniej dwóch różnych typów usług turystycznych na rzecz jednej wycieczki lub wczasów, jeśli

(a) te usługi są łączone przez jednego handlowca, w tym na żądanie podróżnego lub zgodnie z jego wyborem, przed zawarciem jednej umowy na wszystkie usługi; lub

(b) usługi te są

(i) zakupione w jednym punkcie sprzedaży i wybrane przed wyrażeniem przez podróżnego zgody na zapłatę,

(ii) oferowane, sprzedawane lub opłacane za cenę łączną lub całkowitą,

(iii) reklamowane lub sprzedawane pod nazwą „pakiet” lub pod podobną nazwą,

(iv) łączone po zawarciu umowy, na podstawie której handlowiec uprawnia podróżnego do wyboru spośród różnych rodzajów usług turystycznych, lub

(v) zakupione od niezależnych handlowców w ramach powiązanych procesów rezerwacji online, gdzie

(aa) imię i nazwisko podróżnego, szczegóły płatności i adres e-mail są przekazywane przez handlowca, z którym zawarto pierwszą umowę, innemu handlowcowi lub innym handlowcom; oraz

(bb) umowa z tym handlowcem lub handlowcami została zawarta najpóźniej 24 godziny po potwierdzeniu rezerwacji pierwszej usługi turystycznej, niezależnie od tego, czy podróżny zawiera odrębne umowy z jednym dostawcą usług turystycznych lub większą ich liczbą w odniesieniu do tych usług.

niezależnie od tego, czy podróżny zawiera odrębne umowy z dostawcami usług turystycznych w odniesieniu do tych usług

1.12.3 Z zastrzeżeniem punktu 1.12.4 „Powiązana Usługa Turystyczna” oznacza co najmniej dwa różne rodzaje usług turystycznych nabytych na potrzeby tej samej wycieczki lub wczasów, które nie stanowią imprezy turystycznej, skutkujące zawarciem odrębnych umów z poszczególnymi usługodawcami, jeżeli handlowiec umożliwia —

(a) przy okazji wizyty w punkcie sprzedaży handlowca lub kontaktu z takim punktem oddzielny wybór każdej usługi turystycznej i oddzielne płatności za nie przez podróżnych; lub

(b) w sposób ukierunkowany nabycie co najmniej jednej dodatkowej usługi turystycznej od innego handlowca, w przypadku gdy umowa z takim innym handlowcem jest zawierana najpóźniej 24 godziny po potwierdzeniu rezerwacji pierwszej usługi turystycznej.

1.12.4 Połączenie usług turystycznych, w ramach którego nie więcej niż jeden rodzaj usługi turystycznej wymienionej w ustępie (a), (b) lub (c) definicji „usługi turystycznej” jest połączony z jedną lub większą liczbą usług turystycznych wymienionych w ustępie (d) tej definicji, nie stanowi imprezy, jeśli te ostatnie usługi —

(a) nie stanowią znacznej części wartości całego zestawu oraz nie są one reklamowane jako takie i pod innymi względami nie są zasadniczym elementem zestawu; lub

(b) są wybierane i nabywane po rozpoczęciu świadczenia usługi turystycznej rodzaju wskazanego w ustępie (a), (b) lub (c) definicji „usługi turystycznej”.

1.12.5 Określenie „EOG” oznacza Europejski Obszar Gospodarczy, który obejmuje następujące kraje: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy. Jeśli mowa jest o EOG, dotyczy to także Szwajcarii.

2. Ogólne postanowienia i zobowiązania

2.1. W odniesieniu do umowy mają zastosowanie przepisy prawa angielskiego i podlega ona niewyłącznej jurysdykcji sądów w Anglii i Walii.

2.2. Avios Group (AGL) Limited zawiera umowę z niezależnymi podwykonawcami w celu zapewnienia zakwaterowania w hotelu, wynajmu samochodów i innych usług naziemnych. Z wyjątkiem przypadków Imprez sprzedawanych mieszkańcom UE, ani British Airways, Avios Group (AGL) Limited, ani żadna z jej spółek zależnych lub stowarzyszonych (łącznie zwane dalej „BA”) nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek działania i/lub zaniechania tych niezależnych podwykonawców, ich pracowników, agentów, funkcjonariuszy lub przedstawicieli, a BA nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do osób lub mienia za jakiekolwiek straty, szkody, obrażenia, wypadki, opóźnienia lub nieprawidłowości w jakikolwiek sposób spowodowane, poniesione lub doznane podczas lub na jakichkolwiek usługach naziemnych, lub w trakcie realizacji takich usług zarezerwowanych przez lub za pośrednictwem BA. W celu uniknięcia wątpliwości, niniejsza klauzula nie ma na celu wyłączenia odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia w zakresie, w jakim zostało to spowodowane, także pośrednio, przez zaniedbanie BA lub jej pracowników.

2.3. Warunki rezerwacji mają zastosowanie w równym stopniu do Ciebie i wszystkich osób wyszczególnionych w Twojej rezerwacji.

2.4. W poszczególnych państwach obowiązują różne przepisy dotyczące zakwaterowania osób niepełnosprawnych i nie możemy zagwarantować, że wszystkie hotele, środki transportu i udogodnienia będą wyposażone i odpowiednie dla osób na wózku inwalidzkim lub osób niepełnosprawnych.

2.5. Ewentualne specjalne życzenia mogą być zgłaszane w momencie dokonywania rezerwacji. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby spełnić specjalne życzenia, i przekażemy zgłoszone nam preferencje dostawcy, to nie jesteśmy w stanie zagwarantować ich realizacji. Specjalne życzenia mogą podlegać dodatkowym opłatom, które należy uiścić na miejscu bezpośrednio u dostawcy.

3. Kiedy Twoja umowa z Avios Group Limited wchodzi w życie

3.1. Niniejsza klauzula nie ma zastosowania do ubezpieczenia turystycznego. Ubezpieczenia turystycznego dotyczy klauzula 14.

3.2. Jeśli dokonujesz rezerwacji bezpośrednio na naszej stronie internetowej ba.com, umowa z Avios Group (AGL) Limited lub jej dostawcą wchodzi w życie w momencie dokonania rezerwacji. Rezerwacja została dokonana, gdy na ekranie zostanie wyświetlona strona „Potwierdzenie rezerwacji”. Wyślemy do Ciebie wiadomość e-mail lub list z potwierdzeniem organizacji podróży wraz z łączem do internetowego podsumowania rezerwacji, które zawiera łącze do niniejszych warunków.

3.3. Jeśli jesteś mieszkańcem Wielkiej Brytanii i rezerwacja została dokonana u nas telefonicznie za funty szterlingi, umowa z nami wejdzie w życie po 24 godzinach, w którym to czasie możesz anulować swoje ustalenia z nami i otrzymać pełny zwrot pieniędzy bez potrącenia opłat za anulowanie. Jeśli data wyjazdu przypada w ciągu 14 dni od daty dokonania rezerwacji, umowa z nami wchodzi w życie natychmiast i ma zastosowanie klauzula 3.2.

3.4. Po dokonaniu rezerwacji wszelkie zmiany pierwotnego planu podróży dokonane przez telefon, Internet lub w inny sposób (jak np. dodanie produktów), będą podlegać niniejszym warunkom rezerwacji. Niniejsze warunki rezerwacji wejdą w życie natychmiast po potwierdzeniu zmiany.

4. Zabezpieczenie finansowe

4.1 Zabezpieczenie finansowe rezerwacji imprez

Jeśli rezerwacja jest dokonywana w EOG (w rozumieniu punktu 1.12) impreza, która zawiera lot, lub zarezerwujesz spoza EOG imprezę, której miejsce początkowe znajduje się w EOG, otrzymasz od nas fakturę z potwierdzeniem warunków i zabezpieczenia z tytułu licencji organizatora podróży lotniczej numer 4562. W mało prawdopodobnym przypadku naszej upadłości Urząd Lotnictwa Cywilnego zorganizuje Twój powrót do kraju i rekompensatę wszelkich pieniędzy zapłaconych z góry za rezerwację. Więcej informacji na ten temat zawiera strona internetowa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

4.1.1. Twoje zabezpieczenie finansowe. Jeśli kupujesz od nas lot podlegający ochronie ATOL zawierający Imprezę, otrzymasz certyfikat ATOL. Jest w nim podane, jaki jest przedmiot zabezpieczenia finansowego, gdzie można się dowiedzieć, co to oznacza, i do kogo zwrócić się w razie problemów.

4.1.2. Usługi (albo ich odpowiedni zamiennik) będą świadczone przez nas lub dostawców wskazanych w otrzymanym certyfikacie ATOL. W pewnych przypadkach, gdy ich wykonanie zarówno przez nas, jak i przez dostawcę nie będzie możliwe z przyczyny upadłości, usługi mogą być świadczone przez innego wystawcę certyfikatu ATOL w formie, w jakiej zostały zakupione lub zamiennej (bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Ciebie). Zgadzasz się, aby w takiej sytuacji inny wystawca certyfikatu ATOL wykonał te zobowiązania, i zgadza się zapłacić za ewentualne pozostałe należności z tytułu umowy temu innemu wystawcy certyfikatu ATOL. Przyjmujesz jednak też do wiadomości, że znalezienie innego wystawcy certyfikatu ATOL w pewnych przypadkach może nie być możliwe, a wtedy będzie Ci przysługiwać odszkodowanie z tytułu systemu ATOL (lub od wystawcy karty kredytowej, zależnie od sytuacji). Punkty nie są objęte ochroną z tytułu programu ATOL, w związku z czym nie są wyszczególnione w certyfikacie ATOL.

4.1.3. Jeśli nie będziemy w stanie świadczyć wymienionych usług albo nie będą ich w stanie świadczyć dostawcy wskazani w otrzymanym certyfikacie ATOL (ani nie będzie możliwe ich świadczenie w formie zastępczej przez innego wystawcę certyfikatu ATOL lub w inny sposób) z powodu upadłości, powiernicy Air Travel Trust mogą dokonać płatności na Twoją rzecz (lub przyznać Ci korzyść) z tytułu ochrony ATOL. Zgadzasz się, że w zamian za taką płatność lub korzyść dokonasz cesji na rzecz powierników wszelkich roszczeń, które masz lub możesz mieć w związku z niewykonaniem usług, w tym wszelkich roszczeń wobec nas, biura podróży lub wystawcy karty kredytowej, w stosownych przypadkach. Zgadzasz się także, że cesje do tych roszczeń mogą zostać przeniesione na inny podmiot, jeśli ten podmiot wypłaci kwoty przysługujące Ci z tytułu ochrony ATOL.

4.1.4 Jeśli jesteś mieszkańcem Wielkiej Brytanii, EOG, Wysp Normandzkich lub Wyspy Man i masz zarezerwowaną Imprezę (w rozumieniu klauzuli 1.12) bez lotu, ewentualne zabezpieczenia wynikające z praw ochrony konsumenta będą zapewnione z tytułu ubezpieczenia od skutków niewypłacalności finansowej organizowanego przez International Passenger Protection Limited, którego ubezpieczycielem jest Lloyds Syndicates. Ubezpieczenia te są organizowane w celu wywiązania się z obowiązków zabezpieczenia przedpłat. Więcej informacji na ten temat zawiera strona internetowa IPP.

4.2 Zabezpieczenie finansowe Powiązanych Usług Turystycznych

Jeśli rezerwujesz w EOG usługi turystyczne, które tworzą Powiązaną Usługę Turystyczną (w rozumieniu klauzuli 1.12.3), NIE przysługują Ci te same prawa co do Imprez na mocy Rozporządzenia w sprawie Imprez Turystycznych i Powiązanych Usług Turystycznych z 2018 r.

4.2.1. Jeśli lot został zarezerwowany i opłacony w EOG, a następnie podczas tej samej wizyty na naszej stronie rezerwacyjnej lub stronie otwartej za pomocą łącza wysłanego przez nas w ciągu 24 godzin, zostaną zarezerwowane dodatkowe usługi turystyczne (w rozumieniu klauzuli 1.12.1), powstanie Powiązana Usługa Turystyczna. W takim przypadku, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia w sprawie Imprez Turystycznych i Powiązanych Usług Turystycznych z 2018 r., będziemy posiadać zabezpieczenie na pokrycie zwrotu płatności dokonanych za usługi lotnicze, które nie zostały w pełni zrealizowane z powodu naszej upadłości, oraz kosztów repatriacji. Posiadamy zabezpieczenie od upadłości w International Passenger Protection Limited, którego ubezpieczycielem jest Lloyds Syndicates. Więcej informacji na ten temat zawiera strona internetowa IPP. To zabezpieczenie od upadłości obejmuje tylko loty i nie obejmuje umów z innymi podmiotami, które mogą być wykonane mimo upadłości British Airways.

5. Rezerwacja i płatność

5.1. Podczas dokonywania rezerwacji możemy poprosić o uregulowanie jej ceny w całości, niezależnie od tego czy została wybrana opcja płatności w Avios czy w Avios i gotówce.

5.2. Dokonanie rezerwacji wymaga opłacenia pełnej kwoty części gotówkowej kartą kredytową (płatność kartą debetową jest akceptowana tylko w Wielkiej Brytanii). Płatność będzie opisana jako „British Airways w imieniu Avios Group (AGL) Limited” (lub podobnie) na wyciągu z karty kredytowej/debetowej.

5.3. Jeśli rezerwacja została dokonana przez Internet, łącze do voucherów będzie wyświetlone na stronie „Potwierdzenie rezerwacji”. Te vouchery należy wydrukować i zachować.

5.4. Jeśli rezerwacja została dokonana telefonicznie, „Potwierdzenie rezerwacji” z łączem do voucherów zostanie wysłane na adres e-mail. Te vouchery należy wydrukować i zachować.

5.5. Vouchery stanowią ważne dokumenty stanowiące potwierdzenie płatności i weksel. Vouchery te należy mieć przy sobie i wymienić je na usługi, które zostały u nas zarezerwowane. Bez nich nie będzie możliwe udowodnienie zarezerwowania i opłacenia danego produktu lub usługi, wskutek czego dostawca będzie mógł odmówić wydania tego produktu lub wykonania usługi lub żądać za to opłaty.

5.6. Należy dokładnie przeczytać szczegóły rezerwacji i wszystkie otrzymane dokumenty (włącznie z niniejszymi warunkami rezerwacji) oraz jak najszybciej się z nami skontaktować, jeśli uważasz, że jakiekolwiek dane są błędne.

5.7. Jakiekolwiek prawa do egzekwowania dowolnych z tych warunków rezerwacji przysługują tylko nam, osobie, która dokonuje lub opłaca rezerwację, osobom, których nazwiska są wyszczególnione w rezerwacji i które będą korzystały z usług, oraz, w przypadku wykupienia ubezpieczenia turystycznego, osobom, których dotyczy klauzula 14. Poza wyjątkami określonymi w klauzuli 14 rezerwacja, w całości lub w części, może zostać anulowana lub zmieniona tylko przez nas i osobę, która dokonuje rezerwacji lub płatności, i taka zmiana lub anulowanie nie wymaga zgody żadnych innych osób, których nazwiska są wyszczególnione w rezerwacji.

5.8. Osoba, która dokonuje rezerwacji i płaci za nią, musi mieć co najmniej 18 lat. Niektóre hotele i inni dostawcy mogą wymagać, aby niektóre lub wszystkie osoby w grupie były w określonym wieku albo co najmniej jedna osoba na pokój była w określonym wieku (na przykład w niektórych hotelach w USA jest wymagany wiek co najmniej 21 lat). Będziemy starali się informować o takich wymogach podczas dokonywania rezerwacji lub wcześniej. Korzystanie z niektórych atrakcji może podlegać limitom wieku i masy ciała.

5.9. Za zakupy usług naziemnych nie są przyznawane Avios, niezależnie od tego, czy są one opłacane w Avios czy w formule „Avios i gotówka”.

6. Cena

6.1. Ceny są podawane w Avios i lokalnej walucie kraju wylotu.

6.2. W cenę zakwaterowania (jeśli rezerwacja je zawiera), będą, w miarę możliwości, wliczone opłacane z góry podatki i obowiązkowe opłaty manipulacyjne, ale zależnie od kierunku i/lub hotelu może być wymagane uregulowanie dodatkowych podatków i obowiązkowych opłat w hotelu, np. podatki miejskie, opłaty pobytowe itp., Będziemy się starali informować o takich opłatach w momencie dokonywania rezerwacji.

6.3. Ceny hoteli i apartamentów są cenami za pokój za noc i są obliczane na podstawie dat i liczby osób podanych w momencie dokonywania rezerwacji.

6.3.1. Stawki za pokój trzyosobowe mogą oznaczać pełnowymiarowy pokój trzyosobowy z miejscem na trzy pojedyncze łóżka lub pokój dwuosobowy z dostawką.

6.3.2. W cenę nie są wliczone udogodnienia dostępne w hotelu lub apartamencie, jak sprzęt sportowy i rekreacyjny, chyba że w opisie hotelu lub apartamentu jest podane inaczej.

6.3.3. W większości hoteli doba hotelowa rozpoczyna się około 14:00 i kończy się o 11:00, ale zależy to od hotelu, pory roku i kraju. W cenie płaconej nam za nocleg jest przewidziana standardowa doba hotelowa potwierdzana po przybyciu do hotelu lub apartamentu. Jeśli po przybyciu do hotelu lub apartamentu zechcesz zameldować się przed rozpoczęciem doby hotelowej lub przedłużyć dobę hotelową, prośba ta może zostać zrealizowana lub nie zależnie od obłożenia i może wiązać się z koniecznością dokonania pewnej opłaty na miejscu. Jeśli chcesz zagwarantować sobie możliwość wcześniejszego zameldowania lub późniejszego wyjazdu, sugerujemy wcześniejsze zarezerwowanie u nas dodatkowego noclegu. W większości hoteli i apartamentów jest dozwolone zostawienie bagażu w recepcji lub przechowalni po opuszczeniu pokoju.

6.4. Ceny wynajmu samochodu są cenami łącznymi za samochód i zależą od terminów rezerwacji oraz długości okresu wynajmu. Pełne informacje o włączeniach i wyłączeniach dotyczących wynajmu samochodu w podanej przez nas cenie można uzyskać na odpowiednich stronach na ba.com podczas dokonywania rezerwacji, a później na voucherze. Podkreślamy to, ponieważ zależnie od kraju wynajmu istnieją określone wymagania dotyczące wynajmu samochodów, takie jak minimalny lub maksymalny wiek kierowcy oraz ewentualne odszkodowania. Potwierdzasz ich znajomość w momencie dokonywania rezerwacji, na podstawie czego przyjmuje się, że zostały one przeczytane i wyrażasz na nie zgodę.

6.5. Opłaty za przedłużenie pobytu lub okresu wynajmu samochodu po przyjeździe będą obliczane na podstawie stawki podanej przez hotel lub wypożyczalnię samochodów. Atrakcji nie można zmienić ani ich przedłużyć o dodatkowe dni. Każda nowa rezerwacja będzie wymagała dokonania płatności według ceny podanej w momencie jej dokonywania.

6.6. Jeśli otrzymano od nas ofertę na rezerwację, ale nie zarezerwowano jej w podanym terminie, zastrzegamy sobie prawo podwyższenia lub obniżenia ceny w dowolnym momencie przed dokonaniem rezerwacji. Po potwierdzeniu rezerwacji cena jest gwarantowana i nie zmieni się nawet, jeśli późniejsza cena sprzedaży takich samych usług będzie wyższa lub niższa.

6.7. Następujące pozycje nie są wliczone w cenę:

 • ubezpieczenie turystyczne (które zdecydowanie zalecamy wykupić na czas podróży);
 • loty;
 • łóżeczka dziecięce i jedzenie dla niemowląt (zazwyczaj płatne bezpośrednio w hotelu);
 • posiłki (o ile nie określono inaczej);
 • dostawa posiłków do pokoju (o ile nie zaznaczono inaczej);
 • transfery (o ile nie określono inaczej);
 • wycieczki lub bilety wstępu (o ile nie określono inaczej);
 • wszystkie napiwki, pranie i wszystkie pozycje o charakterze osobistym, takie jak napoje, opłaty za taksówki, bilety autobusowe, wydatki na zakupy;
 • opłaty za paszport, wizę i zaświadczenia lekarskie;
 • parking hotelowy (jeśli ma zastosowanie) oraz koszt przejazdu do i z lotniska;
 • niektóre udogodnienia w hotelu lub apartamencie, jak sprzęt sportowy i rekreacyjny. W razie wątpliwości prosimy o kontakt przed podróżą lub zapytanie w recepcji po przylocie.

6.8. Dostawcy mogą różnie definiować „dziecko” na podstawie wieku i cena płacona za dziecko jest ustalana przez nas.

6.8.1. Hotele różnie definiują „dziecko”, ale zawsze informują o tym w momencie dokonywania rezerwacji. O ile nie wskazano inaczej, ewentualne ceny za dziecko są podawane przy założeniu, że jedno lub dwoje dzieci dzieli pokój z dwiema osobami dorosłymi (bez przydziału własnego łóżka lub na dostawce lub sofie). Ceny za dzieci nie obowiązują w przypadku pokojów jedno-, trzy- i czteroosobowych, chyba że jest wyraźnie napisane, że została przyjęta taryfa rodzinna. Dostępne opcje obłożenia pokoju i ceny są ustalane w momencie rezerwacji na podstawie podanego nam wieku dzieci. Jeśli dziecko otrzymuje dostawkę, może za to zostać pobrana dodatkowa opłata na miejscu. W cenę za dziecko jest wliczona taka sama podstawa wyżywienia, jak dla towarzyszących mu osób dorosłych, chyba że pobyt dziecka jest bezpłatny, co oznacza, że w cenę nie są wliczone żadne posiłki (o ile nie jest zaznaczone inaczej).

6.8.2. Niemowlęta poniżej 2 roku życia są zazwyczaj przyjmowane bezpłatnie w hotelach, ale nie zawsze pokój jest na tyle duży, aby pomieścić łóżeczko dziecięce. Łóżeczka dziecięce należy zamówić w momencie rezerwacji, a niektóre hotele mogą za nie pobierać opłatę należną na miejscu. Przekazujemy dostawcy informację, że będzie potrzebne łóżeczko dziecięce, ale nie gwarantujemy, że ta prośba zostanie spełniona. Jeśli przed datą wyjazdu otrzymamy od dostawcy odpowiedź, że nie może spełnić tej prośby, poinformujemy o tym. Jeśli nie otrzymamy odpowiedzi, stan faktyczny będzie znany dopiero na miejscu. W takich sytuacjach sugerujemy dokonanie indywidualnych ustaleń.

6.9. Cena niektórych usług, jak bilety do teatru lub na wydarzenia specjalne, kupowanych za naszym pośrednictwem może być wyższa niż wartość nominalna otrzymanego biletu. Oferujemy te usługi, aby umożliwić ich rezerwację i zakup z wyprzedzeniem i bez konieczności telefonowania za granicę, wysyłania faksów, stania w kolejce lub ryzykowania braku miejsc po przylocie, w związku z czym możemy pobierać za nie dodatkową opłatę.

6.10. Deklarowane ceny za niektóre rezerwacje przysługują pod warunkiem dokonania ich na okres co najmniej 3 nocy, w tym sobotnią noc.

6.11. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby ceny wyświetlane na naszej stronie internetowej lub podawane przez nasze centrum kontaktowe były poprawne, w bardzo rzadkich przypadkach może się zdarzyć, że rezerwacja zostanie dokonana za błędną cenę. Jeśli cena, za którą została dokonana rezerwacja (również w przypadku jej potwierdzenia przez nas) jest oczywistym błędem, niezwłocznie poinformujemy o tym błędzie i w miarę możliwości zaproponujemy zachowanie tej rezerwacji pod warunkiem zapłacenia poprawnej ceny we wskazanym terminie. Ewentualnie można anulować rezerwację i otrzymać zwrot wpłaconych pieniędzy albo wybrać inną wycieczkę, z dopłatą lub zwrotem ewentualnej różnicy w stosunku do pierwotnie zapłaconej ceny. Jeśli nie zdecydujesz się zachować rezerwacji we wskazanym terminie, zastrzegamy sobie prawo do anulowania rezerwacji i zwrotu wszelkich wpłaconych pieniędzy.

7. Zmiany lub anulowania dokonane przez Ciebie

7.1. W sprawie anulowania rezerwacji, w tym anulowania w celu dokonania zmian (zależnie od wolnych miejsc i dokonania stosownych opłat) należy kontaktować się z lokalnym centrum kontaktowym, ponieważ nie można ich dokonać online w witrynie ba.com. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Kontakt z Executive Club.

7.2. W sprawie ewentualnej rezerwacji dodatkowych usług, które nie były wliczone w pierwotnej rezerwacji (np. dodatkowe noclegi) należy się z nami skontaktować, abyśmy mogli sprawdzić, czy jest to możliwe.

7.3. Jeśli jedna z osób chce anulować rezerwację, ale nie cała grupa, będzie to wymagało anulowania i ponownego zarezerwowania rezerwacji dla całej grupy (z naliczeniem opłat za anulowanie dla całej grupy), w zależności od wolnych miejsc. To może oznaczać, że nowa rezerwacja będzie droższa, zostanie dokonana na innych warunkach lub nie będzie dostępna.

7.4. Zmiany w rezerwacji będą traktowane jako anulowanie i nowa rezerwacja (i mogą zostać dokonane zależnie od wolnych miejsc i za stosowną opłatą)

7.4.1. UWAGA: Jeśli po dokonaniu rezerwacji poprosisz o modyfikację, która jest niewykonalna i wymaga całkowitego anulowania rezerwacji (o ile warunki na to zezwalają) i dokonania nowej, dokonanie tej nowej rezerwacji będzie wówczas zależało od dostępności miejsc. To może oznaczać, że nowa rezerwacja będzie droższa, zostanie dokonana na innych warunkach lub nie będzie dostępna. Szczegółowe informacje na temat warunków anulowania znajdują się w punkcie 7.5.

7.4.2. Jeśli nabywca Imprezy jest mieszkańcem EOG, wolno mu (na mocy europejskiej dyrektywy w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych z 2015 r.) zmienić nazwiska osób, za opłatę za zmianę i ewentualne dodatkowe opłaty nałożone przez dostawców usług (np. linię lotniczą, hotel, wypożyczalnię samochodów, organizatora atrakcji lub przewoźnika wykonującego transfer) za dokonanie zmian, o których informacja zostanie podana po otrzymaniu zapytania. Warunkiem jakichkolwiek zmian osób wskazanych w rezerwacji jest wyrażenie przez zastępującą osobę niniejszych warunków oraz spełnienie wszystkich innych warunków udziału w Imprezie. Zmiana nazwiska na mniej niż 48 godzin przed wylotem nie jest gwarantowana.

7.4.3. Zmiany imienia i nazwiska przez osoby, które nie są mieszkańcami EOG lub nie zarezerwowały imprezy, nie są dozwolone. Oznacza to, że każda zmiana imienia i nazwiska, jest traktowana jako anulowanie i nowa rezerwacja, w związku z czym zostaną naliczone opłaty za anulowanie podane w momencie dokonywania rezerwacji (patrz klauzula 7.6).

7.4.4. Zmiany w bilecie lotniczym będą dokonywane zgodnie z warunkami przewozu danej linii lotniczej oraz wszystkimi stosownymi warunkami biletu. W przypadku niektórych typów biletów zwroty i zmiany są wykluczone.

7.4.5. Mieszkaniec EOG, który zakupił Imprezę, może anulować rezerwację przed rozpoczęciem Imprezy bez ponoszenia jakichkolwiek opłat za anulowanie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności w miejscu docelowym lub jego bezpośrednim sąsiedztwie, które znacząco wpływają na (a) realizację Imprezy lub (b) przewóz pasażerów do miejsca docelowego.

7.5. opłaty za anulowanie

7.5.1. Jeśli po wejściu umowy w życie rezerwacja zostanie anulowana, skutki są następujące:

Za anulowania dokonane przez Ciebie pobieramy opłatę za anulowanie. Nasze standardowe opłaty za anulowanie rezerwacji są podawane w momencie dokonywania rezerwacji i wynoszą (o ile w momencie dokonywania rezerwacji nie podano inaczej):

a. anulowanie na ponad 72 godziny przed rozpoczęciem świadczenia danych usług: pełny zwrot kosztów pomniejszony o należne opłaty manipulacyjne za anulowanie podane podczas dokonywania rezerwacji i ewentualne opłaty za obsługę offline;

b. anulowanie na mniej niż 72 godziny przed rozpoczęciem świadczenia danych usług (w tym „niedojazd”, który jest traktowany jak anulowanie): 100% opłaty za anulowanie i ewentualne opłaty za obsługę offline.

Wartości procentowe opłat za anulowanie są wartościami procentowymi od ceny podanej w wiadomości e-mail lub liście z potwierdzeniem, chyba że są wyrażone stałą kwotą.

Kary za anulowanie są przez naliczane w celu pokrycia kosztów poniesionych przez nas na rzecz naszych dostawców oraz naszych kosztów administracyjnych i są należne natychmiast.

7.6. opłaty za anulowanie

7.6.1. Opłaty za zmianę i anulowanie rezerwacji będą ustalane zależnie od kraju wylotu, waluty dokonania rezerwacji i ewentualnych specjalnych warunków, którym podlega wybrany produkt. Uprawnienia do anulowania i faktyczne opłaty, które zostaną za nie naliczone, są wyraźnie wyświetlane w trakcie procesu rezerwacji, przed potwierdzeniem płatności. (Jeśli rezerwacja nie została jeszcze zakończona, opłaty za anulowanie zostaną wyświetlone po zamknięciu tego okna). Jeśli potrzebna jest kopia do własnych akt, należy wydrukować ją teraz.

Gdy rezerwacja zostanie potwierdzona, kopię informacji o obowiązujących opłatach za anulowanie danej rezerwacji można uzyskać tylko telefonicznie od British Airways.

7.6.2. Po wyjeździe nie przysługuje zwrot pieniędzy za częściowo zrealizowane plany podróży. Jeśli na przykład wymeldowano się z hotelu wcześniej lub zwrócono samochód do wypożyczalni wcześniej, i tak zostanie naliczone 100% opłaty.

7.6.3. Opłaty za rezerwację offline (jeśli rezerwacja została dokonana w centrum kontaktowym i została doliczona opłata za tę usługę) nie podlegają zwrotowi.

7.6.4. Jeśli została wybrana opcjonalna opłata tytułem kompensacji śladu węglowego, nie podlega ona zwrotowi.

7.7. Opłaty za anulowania są obliczane od daty otrzymania prośby lub powiadomienia.

7.8. Przyjmujemy wnioski o anulowanie tylko od osoby, która wykonała rezerwację.

7.9 Modyfikacje

7.9.1 Modyfikacja rezerwacji nie jest możliwa i wymaga całkowitego anulowania (z zastrzeżeniem klauzuli 7) i nowej rezerwacji, która może zostać dokonana pod warunkiem wolnych miejsc i zapłacenia stosownych opłat.

8. Zmiany lub anulowanie dokonane przez nas

8.1. W bardzo rzadkich przypadkach jesteśmy zmuszeni zmienić lub anulować dokonaną rezerwację. Jeśli dokonamy zmian, jak najszybciej poinformujemy o tym osobę, która dokonała rezerwacji. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian, które nie są znaczące, oraz do poprawiania drobnych lub oczywistych błędów w danych rezerwacji w dowolnym momencie według własnego uznania.

8.2. Podejmiemy wszelkie uzasadnione środki, aby nie anulować rezerwacji. W mało prawdopodobnym przypadku, że będziemy zmuszeni do anulowania rezerwacji, poinformujemy o tym i wypłacimy pełny zwrot kosztów.

8.3. Ponosimy odpowiedzialność wobec nabywcy wyłącznie za anulowanie lub istotne zmiany w jego rezerwacji z naszej inicjatywy. Istotna zmiana to taka, którą dokonujemy w rezerwacji przed wyjazdem i która wpływa na istotny warunek umowy. Istotnymi zmianami dokonywanymi przez nas są np. następujące zmiany:

a. celu wyjazdu;

b. zarezerwowanego zakwaterowania na zakwaterowanie w innym obiekcie niższej kategorii;

c. godziny wylotu lub okresów pobytu w miejscu zakwaterowania o więcej niż 12 godzin.

8.4. Jeśli rezerwacja zawiera zakwaterowanie lub lot, następujące zmiany nie są uważane za istotne:

a. Zmiana kategorii zakwaterowania, jeśli jakość zakwaterowania nie uległa istotnej zmianie od momentu dokonania rezerwacji i udogodnienia są generalnie takie same jak te wyszczególnione na naszej stronie internetowej lub równoważne;

b. Zmiana miejsca zakwaterowania, jeśli proponowane zastępcze zakwaterowanie znajduje się w podobnej lokalizacji i jest co najmniej równoważnej jakości (bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez nabywcę);

c. Zmiana konkretnego rodzaju zarezerwowanego pokoju, jeśli zastępczy pokój odznacza się co najmniej równoważną jakością.

d. Zmiana godzin wylotu, jeśli różnica między nową lub przeniesioną godziną wylotu a pierwotną godziną wylotu jest mniejsza niż 12 godzin.

8.5. Nie jesteśmy winni odszkodowania nawet za istotne zmiany w rezerwacji, jeśli ma zastosowanie klauzula 10.3.

8.6. Jeśli dokonamy istotnej zmiany w rezerwacji, niezależnie od tego czy przysługuje za to odszkodowanie, nabywca ma wybór. Może on:

a. zaakceptować zmiany;

b. zaakceptować zastępcze rozwiązania o równoważnej lub wyższej wartości, jeśli będziemy je w stanie zaproponować;

zaakceptować zastępcze rozwiązania niższej jakości, które jesteśmy w stanie zaproponować, wraz ze zwrotem różnicy w cenie między oryginalnymi a zastępczymi rozwiązaniami;

d. całkowicie anulować rezerwację, w którym to przypadku zwrócimy pełną kwotę zapłaconą za rezerwację w Avios i gotówce.

8.7. O swoim wyborze jednej z powyższych możliwości (przedstawionych w klauzuli 8.6) należy poinformować nas w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o dokonywanej przez nas istotnej zmianie lub gdy tylko będzie to racjonalnie wykonalne, jeśli od daty otrzymania powiadomienia do wylotu jest mniej niż 7 dni. Jeśli nie otrzymamy żadnego powiadomienia o dokonanym wyborze, uznamy, że została wybrana opcja wskazana w klauzuli 8.6(a).

8.8. Nabywca wyraża zgodę, że jeśli zostanie dokonana istotna zmiana w jego rezerwacji, niezależnie od wyboru spośród możliwości opisanych w klauzuli 8.6, i klauzula 11.3 nie ma zastosowania, zapłacimy mu tylko za straty, które można uczciwie i racjonalnie uznać za naturalne konsekwencje (czyli wynikające z typowego biegu rzeczy) istotnej zmiany dokonanej przez nas.

9. Twoje obowiązki

9.1. Zachowanie

Jeśli w naszej uzasadnionej opinii lub uzasadnionej opinii wykonawcy jakiejkolwiek części usług, których dotyczy rezerwacja, uczestnik zachowuje się w sposób, który powoduje lub może powodować niebezpieczeństwo, niepokój lub irytację innych osób lub zniszczenie mienia, możemy anulować jego rezerwację. Jeśli tak się stanie, niczego mu nie wypłacimy i musi on na własny koszt wrócić do miejsca zamieszkania. Jeśli poniesiemy koszty w wyniku zachowania uczestnika, musi on nam je w pełni zrekompensować.

9.2. Ubezpieczenie

W interesie nabywcy jest wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia dla wszystkich członków grupy (w tym ubezpieczenia pokrywającego koszty rezygnacji z wyjazdu oraz koszty pomocy w razie wypadku lub choroby dowolnego członka grupy) na cały okres wyjazdu. Nabywca odpowiada za wybranie ubezpieczenia, które jest odpowiednie i spełnia jego indywidualne potrzeby. Patrz klauzula 14.

9.3. Paszport i wizy

9.3.1. Przed wyjazdem uczestnik musi sprawdzić, czy posiada ważny paszport i wszystkie wizy potrzebne do wjazdu do kraju docelowego i krajów, przez które przejeżdża.

9.3.2. Informacje o tym, czy jest potrzebna wiza, można uzyskać w witrynie iata travel centre lub w ambasadzie kraju, do którego się wyjeżdża.

9.3.3. Obywatelom Wielkiej Brytanii sugerujemy przeczytanie ogólnych informacji na temat wymogów paszportowych i wizowych zakupionej Imprezy.

9.3.4. Osoby niebędące obywatelami brytyjskimi, które są obywatelami jednego z krajów należących do EOG, mogą uzyskać dalsze informacje o wymaganiach dotyczących paszportu i wizy w Thames Consular pod numerem telefonu +44 (0) 20 7494 4957. Osoby niebędące obywatelami EOG muszą dokonać ustaleń we własnym zakresie Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności ani winy wobec uczestników, którzy nie wykonają odpowiednich procedur. Muszą oni zwrócić ewentualne kary lub wydatki, które poniesiemy lub które poniesie dany przewoźnik w wyniku nieposiadania wymaganych dokumentów podróży.

9.3.5. Informacje o tym, czy jest potrzebna wiza, można uzyskać w witrynie Iata Travel Centre lub w ambasadzie kraju, do którego się wyjeżdża.

9.4. Zdrowie i bezpieczeństwo

9.4.1. Tylko dany uczestnik odpowiada za to, czy jest na tyle sprawny, aby podróżować i uczestniczyć we wszystkich częściach zarezerwowanych i wykorzystywanych usług. Musi on także dopilnować, że jest w stanie wykazać posiadanie wszystkich szczepień, które są niezbędne podczas danej podróży. Przed podróżą należy dowiedzieć się od swojego lekarza, jakie ewentualne wymogi zdrowotne obowiązują w miejscach docelowych danej podróży. Nie ponosimy odpowiedzialności za niewpuszczenie uczestnika do jakiegokolwiek kraju lub części kraju, ponieważ nie może wykazać, że posiada niezbędne szczepienia, lub nie spełnia innych wymogów zdrowotnych obowiązujących w miejscu docelowym.

9.4.2 Bez uszczerbku dla powyższego punktu 9.4.1 obywatelom Unii Europejskiej może przysługiwać Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

9.4.3. W przypadku zabierania ze sobą lekarstw należy sprawdzić przed podróżą, czy można wwieźć je na terytorium odwiedzanego kraju, ponieważ mogą one być w nim zakazane, nawet jeśli są powszechnie akceptowane w kraju zamieszkania. Ponadto należy mieć przy sobie ewentualną wymaganą dokumentację lub zaświadczenie od swojego lekarza.

9.4.4. W trakcie podróży do innego kraju należy pilnować własnego bezpieczeństwa i dobrej formy jak w domu. W tym celu należy m.in. chronić własne cenne rzeczy, nie zostawiać dzieci bez opieki na balkonie lub w basenie, kąpać się tylko w bezpiecznych miejscach, stosować się do lokalnych przepisów i zapoznać się z procedurami przeciwpożarowymi w swoim miejscu zakwaterowania. W niektórych krajach ze względu na cieplejszy klimat i funkcjonowanie restauracji na wolnym powietrzu obecność w nich owadów, jaszczurek i ptaków jest rzeczą normalną, a nie objawem nieprzestrzegania standardów higieny i czystości. Mimo to należy podjąć stosowne środki ostrożności, w tym zwłaszcza unikać surowej żywności, pić wodę butelkowaną, zakrywać ciało i pryskać lub smarować się repelentem na owady. Należy także mieć świadomość, że zmiana klimatu lub picie bardzo zimnych napojów w trakcie podróży może wywołać rozstrój żołądka, który nie musi być wynikiem braku higieny lub nieodpowiednich posiłków.

9.4.5. Wszystkim podróżnym, którzy są obywatelami Wielkiej Brytanii, zalecamy zapoznanie się z witryną brytyjskiego ministerstwa spraw Zagranicznych, która zawiera informacje na temat bezpieczeństwa za granicą i podejmowania przemyślanych decyzji na temat podróżowania do innych krajów.

Przydatnych i aktualnych informacji dotyczące warunków podróżowania i sytuacji panującej w różnych krajach można dowiedzieć się z kampanii travelaware oraz z profili @FCOtravel na Twitterze i Facebooku. Podróżującym innych narodowości zalecamy sprawdzenie odpowiedniej witryny rządowej swojego kraju.

Sugerujemy zapoznanie się z naszymi informacjami dla podróżujących dotyczącymi bezpieczeństwa. Informacje dla podróżujących są również udzielane telefonicznie pod numerem 0845 850 2829. Pasażerom innych narodowości zalecamy korzystanie z informacji znajdujących się na stronach rządowych ich krajów.

10. Ograniczenie odpowiedzialności

10.1. Chociaż Avios Group (AGL) Limited, British Airways Plc, ich spółki zależne i podmioty powiązane dokładają wszelkich starań, aby informacje wyświetlane na ba.com dotyczące hoteli, wynajmu samochodów i innych produktów turystycznych (w tym między innymi zdjęcia, opisy udogodnień, lokalizacje i mapy itp.) były dokładne i aktualne, nie mogą jednak zagwarantować ich rzetelności i w związku z tym odrzucają odpowiedzialność za wszelkie nieścisłości w informacjach i opisach hoteli, wypożyczalni samochodów i innych produktów turystycznych wyświetlanych na ba.com (w tym między innymi zdjęć, opisów udogodnień hotelowych, ogólnych opisów produktów, map lokalizacji itp.) W przypadku istotnej zmiany dotyczącej wyświetlanych informacji i opisów dołożymy wszelkich starań, aby zaktualizować te informacje i opisy oraz powiadomić o takich zmianach.

10.2. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby opisy produktów, usług, udogodnień i obiektów na naszej stronie internetowej były dokładne i aktualne, otrzymujemy te informacje od naszych dostawców i nie możemy zagwarantować ich rzetelności. Informacje te są podawane, aby umożliwić wyobrażenie sobie zarezerwowanego produktu. Mimo stosowania przez nas najwyższych standardów rzetelności, nie możemy ponosić odpowiedzialności za ewentualną nieprawdziwość tych opisów. W przypadku, gdy nasi dostawcy powiadomią nas o istotnej zmianie dotyczącej wyświetlanych informacji i opisów, dołożymy wszelkich starań, aby zaktualizować te informacje i opisy oraz powiadomić o takich zmianach.

10.3. Nie istnieje żaden jednolity globalny system klasyfikacji hoteli i miejsc noclegowych. W różnych krajach są przyjęte różne standardy; 3-gwiazdkowy hotel w jednym kraju niekoniecznie będzie dorównywał 3-gwiazdkowemu hotelowi w innym kraju.

10.4. Informacje zawarte na naszej stronie internetowej są co pewien czas zmieniane, aby odzwierciedlały najnowsze posiadane przez nas informacje. Dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej korygować błędy i braki, o których się dowiemy.

10.5. Nie jesteśmy w stanie przyjmować rezerwacji grupowych ze względu na dodatkowe opłaty doliczane przez wiele hoteli. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek dodatkowe opłaty poniesione lokalnie w wyniku podróży dziesięciu lub więcej osób razem jako grupa (nawet w przypadku rezerwacji z różnymi numerami referencyjnymi).

11. Nasza odpowiedzialność

11.1. Z zastrzeżeniem klauzul od 11.3 do 11.11 Avios Group (AGL) Limited ponosi odpowiedzialność wobec nabywcy:

 • W przypadku Imprez, jeśli jakiekolwiek części składowe dokonanej u nas rezerwacji nie zostaną wykonane lub zostaną wykonane w inny sposób niż przewidziano w rezerwacji;
 • W przypadku Imprez, jeśli usługi wykonywane przez nas lub naszych dostawców nie reprezentują akceptowalnego standardu. Akceptowalność standardu jest oceniana na podstawie standardów pasujących do miejsca, w którym jest wykonywana dana część rezerwacji;
 • Za działania naszych pracowników, przedstawicieli i (w przypadku Imprez) podwykonawców, o ile w tym czasie wykonywali oni zlecone przez nas prace;
 • Jeśli nabywca rezerwacji lub dowolny członek jego grupy umrze, odniesie obrażenia lub zachoruje w wyniku zaniedbania wynikającego z niezachowania należytej staranności przez nas lub (w przypadku Imprez) naszych dostawców;
 • Jeśli umyślnie wprowadzimy nabywcę w błąd przed zawarciem tej umowy z nami, co skłoniło go do dokonania rezerwacji.

Chociaż (z wyjątkiem Pakietów) nie ponosimy odpowiedzialności za standard staranności w świadczeniu usług przez zewnętrznych usługodawców, to dołożymy należytej fachowości i staranności do organizacji, koordynacji i usprawniania pracy oraz wyboru usługodawców, którzy wykonują części składowe rezerwacji.

11.2. Jeśli zostanie dokonana istotna zmiana w jego rezerwacji, niezależnie od wyboru spośród możliwości opisanych w klauzuli 8.6, i klauzula 11.3 nie ma zastosowania, nabywca będzie uprawiony do otrzymania z tytułu poniesionych strat minimalnych kwot odszkodowania określonych poniżej za każdą rezerwację, zależnie od momentu, w którym zostanie przez nas poinformowany o zmianie. Zapłacimy mu wówczas tylko za straty, które można uczciwie i racjonalnie uznać za naturalne konsekwencje (czyli wynikające z typowego biegu rzeczy) istotnej zmiany dokonanej przez nas.

Okres przed wyjazdem Minimalna rekompensata za rezerwację (lub równowartość w lokalnej walucie)
Więcej niż 48 godzin 10 000 punktów Avios
Mniej niż 48 godzin 20 000 punktów Avios

11.3. Nie jesteśmy winni wypłaty odszkodowania, jeśli zostanie nam lub naszym dostawcom uniemożliwione wykonanie rezerwacji lub jej części lub jeśli niewykonanie rezerwacji lub jej części wynika z nadzwyczajnych i nieprzewidywalnych okoliczności znajdujących się poza kontrolą naszą i naszych przedstawicieli, dostawców lub wykonawców, których nie można było uniknąć mimo zachowania należytej staranności, lub ze zdarzenia niemożliwego do przewidzenia lub zapobiegnięcia przez nas lub naszych przedstawicieli, dostawców lub podwykonawców (niezależnie od zachowania należytej staranności).

Do okoliczności i zdarzeń, do których ma zastosowanie powyższe stwierdzenie, należą m.in. następujące:

 • wojna lub groźba wojny;
 • zamieszki lub niepokoje społeczne;
 • działalność terrorystyczna lub zagrożenie działalnością terrorystyczną;
 • spory zbiorowe lub groźba sporów zbiorowych;
 • działania krajowych lub lokalnych władz;
 • katastrofy naturalne lub nuklearne;
 • pożar lub powódź;
 • trudne warunki pogodowe;
 • problemy techniczne z transportem (z wyjątkiem sytuacji, gdy wynikają one z niewłaściwej konserwacji);
 • zamknięcie lub przepełnienie lotnisk i portów;
 • zamknięcie wypożyczalni samochodów;
 • zmiany dokonane na polecenie ministerstwa spraw zagranicznych lub jakiejkolwiek innej organizacji międzynarodowej, organu administracji lub agencji rządowej.

11.4. Ponosimy odpowiedzialność wyłącznie za spowodowane przez nas straty lub szkody typu, którego można było racjonalnie oczekiwać w momencie dokonywania rezerwacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne dodatkowe usługi, za które zapłacono naszym dostawcom oddzielnie, ponieważ nie stanowią one części rezerwacji.

11.5. Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku, gdy niewykonanie jakichkolwiek usług zgodnie z umową albo strata lub szkoda w jakiejkolwiek innej formie wynika z winy nabywcy lub winy któregokolwiek członka grupy wskazanego w rezerwacji, w tym z niewywiązania się przez niego z jego zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, lub jest wynikiem zastosowania się przez nas do jakiejkolwiek instrukcji, prośby lub wskazówki otrzymanej od nabywcy.

11.6. Wycieczki (w tym wycieczki krajoznawcze, wydarzenia, koncerty i zwiedzanie) oraz inne usługi lub udogodnienia, które zostały zarezerwowane lub zorganizowane podczas pobytu w ośrodku po wyjeździe na wakacje („Wycieczki zarezerwowane w ośrodku”) nie stanowią części Imprezy i nie podlegają rozporządzeniu w sprawie Imprez Turystycznych i Powiązanych Usług Turystycznych z 2018 r. Wycieczka zarezerwowana w ośrodku zakupiona na naszej stronie internetowej lub bezpośrednio od nas w ramach kontaktu telefonicznego będzie podlegać naszym warunkom tej wycieczki zarezerwowanej w ośrodku. W przypadku wycieczek zarezerwowanych w ośrodku, które zostały zarezerwowane lub zorganizowane w inny sposób, umowa nie zostanie zawarta z nami, lecz z dostawcą wycieczki zarezerwowanej w ośrodku i będzie podlegać jego warunkom (które mogą być na przykład zawarte na bilecie lub paragonie otrzymanym od tego dostawcy). Chociaż możemy mieć lokalnych przedstawicieli i dostawców obsługujących realizację elementów Imprezy, to gdyby te osoby lub firmy organizowały jakiekolwiek wycieczki rezerwowane w ośrodku, nie będą tego robić w naszym imieniu. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za problemy, które mogą wyniknąć z wycieczki zarezerwowanej w ośrodku, jeśli nie została ona zarezerwowana na naszej stronie internetowej lub bezpośrednio od nas w ramach kontaktu telefonicznego.

11.7. Wszelkie skargi i szkody należy zgłaszać w trybie opisanym w klauzuli 12. Jeśli wypłacimy lub zgodzimy się wypłacić odszkodowanie nabywcy, musi on scedować na nas lub na naszych ubezpieczycieli wszystkie prawa do podjęcia działań przeciwko komukolwiek innemu i zgodzić się w pełni współpracować i pomagać nam lub naszym przedstawicielom w podejmowaniu takich działań.

11.8. Transport lotniczy, morski, kolejowy i drogowy podlega różnym konwencjom międzynarodowym, które ograniczają odpowiedzialność przewoźników. Nasza odpowiedzialność jest ograniczona zgodnie ze wszystkimi takimi konwencjami międzynarodowymi w zakresie, w jakim mają one zastosowanie. Kopia konwencji mającej zastosowanie do większości międzynarodowych przewozów lotniczych jest dostępna do nabycia w Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego pod numerem +44 (0)161 499 0023 lub do pobrania w Internecie. Ponadto rezerwacja może być obsługiwana przez przewoźników, hotele, wypożyczalnie samochodów i inne podmioty, które mają własne warunki przewozu i prowadzenia działalności dotyczące rezerwacji i nad którymi nie sprawujemy bezpośredniej kontroli. Ich warunki rezerwacji mogą ściśle ograniczać okoliczności, w których wypłacają oni odszkodowanie, a nabywca musi na nie się zgodzić. Kopie ich warunków rezerwacji są dostępne na życzenie.

11.9. Z wyjątkiem przypadków śmierci, obrażeń ciała lub choroby, nasza odpowiedzialność jest ograniczona do maksymalnie trzykrotności ceny rezerwacji związanej z poszkodowaną osobą. Ten limit ma zastosowanie, jeśli wszystko pójdzie źle i zostanie wykazane, że nie uzyskano żadnej korzyści lub przyjemności. We wszystkich innych okolicznościach zgadzamy się wypłacić odszkodowanie, które jest uzasadnione i proporcjonalne do obniżenia wartości rezerwacji i wszelkiej wykazanej utraty przyjemności z zastrzeżeniem powyższego limitu.

11.10. W przypadku napotkania istotnych problemów, za które nie ponosimy odpowiedzialności, lub wynikających z przyczyny, która nie jest związana z przebiegiem rezerwacji wyszczególnionym w pokwitowaniu e-biletu lub liście z potwierdzeniem, i których skutkiem będzie śmierć, doznanie obrażeń lub choroba, zaoferujemy racjonalną i szybką pomoc, w tym pomoc w dochodzeniu odszkodowania od osoby odpowiedzialnej za te problemy. Wartość tej pomocy jest ograniczona do kwoty 5000 £ (lub równowartości w innej walucie) na każde pokwitowanie e-biletu lub list z potwierdzeniem i musi ona zostać zwrócona w przypadku uzyskania odszkodowania od osoby odpowiedzialnej. Wymagamy informowania nas na piśmie o zamierzonych działaniach przeciwko osobie odpowiedzialnej za problemy w ciągu 90 dni od danego zdarzenia i uzyskania naszej pisemnej zgody, której nie możemy odmówić bez uzasadnienia.

11.11. Niniejsze warunki rezerwacji nie ograniczają naszej odpowiedzialności wobec nabywcy za śmierć, obrażenia ciała lub chorobę.

12. Complaints and claims

12.1. Większość problemów rozwiązujemy od razu, gdy się o nich dowiemy. W razie niezadowolenia z wykonania naziemnej części wyjazdu (hotel, wynajem samochodu, transfery, atrakcje) prosimy:

 • powiadomić danego wykonawcę usług;
 • jeśli problemu nie można rozwiązać w ten sposób, skontaktować się z naszym całodobowym dyżurem pod numerem +44 (0)208 7074455;
 • jeśli problemu nadal nie można rozwiązać, należy powiadomić nas pisemnie na adres:
  British Airways Customer Relations
  PO Box 1126
  Uxbridge
  UB8 9XS

12.2. O wszelkich skargach należy powiadomić nas na piśmie jak najszybciej, a w żadnym razie nie później niż 30 dni po powrocie do domu. Ma to na celu praktyczne umożliwienie nam przeprowadzenia odpowiednich dochodzeń i zebrania dowodów. Niezastosowanie się do tej procedury utrudni nam rozpatrzenie skargi i może w konsekwencji przyczynić się do odrzucenia wniosków o odszkodowanie.

12.3. O każdym wniosku o odszkodowanie musimy być informowani na piśmie w ciągu 42 dni od powstania szkody.

12.4. Jeśli nie będziemy w stanie odpowiedzieć na skargę w sposób satysfakcjonujący, możemy również zaoferować przekazanie jej do systemu rozstrzygania sporów CEDR, który jest bezstronną i niezależną usługą arbitrażową. Spory mogą być rozstrzygane także na internetowej platformie ODR Komisji Europejskiej pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr/. Ta platforma ODR służy do zarejestrowania skargi u nas, a nie decyduje o tym, w jaki sposób skarga zostanie rozstrzygnięta.

13. Ochrona danych

13.1. Jeśli rezerwacja zostanie dokonana u nas, Avios Group (AGL) Limied i/lub British Airways Plc zarejestruje dane osobowe nabywcy i będą one przetwarzane zgodnie z przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 2016 r. i brytyjskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Będą one wykorzystywane zasadniczo w celu spełnienia Państwa wymagań. Zachowujemy dane przekazywane nam w różnych momentach, włącznie z historią zakupów i danymi, które zbieramy w trakcie korzystania z z naszych usług i urządzeń. Dane mogą być wykorzystane w następujących celach: rachunkowość, fakturowanie i rewizja finansowa, weryfikacja kart kredytowych oraz innych kart płatniczych i kontrola dokonywana w celu zapobiegania oszustwom, kontrola imigracyjna i celna, kwestie bezpieczeństwa, ochrony i zdrowia, cele prawno-administracyjne, analizy statystyczne i marketingowe, prowadzenie programów lojalnościowych, testowanie systemów, konserwacja i rozwój systemów, relacje z klientami, oraz aby ułatwić przyszłe kontakty z Państwem, na przykład przez rozpoznanie potrzeb i preferencji. W tych celach możemy ujawnić dane następującym podmiotom: Avios Group (AGL) Limited, innym spółkom należącym do grupy British Airways i innym podmiotom zaangażowanym w wykonanie usług, liniom lotniczym będącym naszymi partnerami w sojuszu Oneworld i partnerom franchisingowym, firmom zajmującym się przetwarzaniem danych, biurom podróży, organom państwowym i organom ścigania, firmom obsługującym karty kredytowe i płatnicze i firmom wykonującym kontrole w celu zapobiegania oszustwom. Może to oznaczać przesyłanie danych między różnymi krajami, w tym krajami spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

13.2. British Airways i inne linie lotnicze muszą na mocy prawa USA i innych krajów udostępniać organom kontroli granicznej informacje dotyczące rezerwacji i przelotów. W związku z tym wszelkie informacje posiadane przez nas na temat podróżnych i ich planów podróży mogą być ujawnione organom celnym i imigracyjnym krajów znajdujących się w planie podróży.

13.3. Zależnie od tego, dokąd się jedzie lub skąd się wraca, może być wymagane podanie przez pasażerów linii lotniczej, z której usług korzystają, pewnych danych paszportu i powiązanych informacji przed wylotem. O takim wymogu będziemy informować podczas dokonywania rezerwacji.

13.4. W przypadku zakupu ubezpieczenia turystycznego od nas należy zapoznać się ze szczegółowymi wymogami ochrony danych osobowych podawanymi w momencie rezerwowania tego ubezpieczenia.

14. Ubezpieczenie podróżne

14.1. Zdecydowanie wskazane jest wykupienie ubezpieczenia turystycznego, ponieważ może ono pomóc w sytuacji, w której nie ponosimy odpowiedzialności.

14.2. Ubezpieczenie turystyczne można kupić na ba.com tylko wtedy, gdy jest powiązane z rezerwacją podróży na wybranych rynkach. Ze względu na przepisy ubezpieczeniowe możemy sprzedać ubezpieczenie turystyczne tylko wraz z lotem lub zakwaterowaniem w hotelu. Ubezpieczenie turystyczne podlega warunkom wskazanym w momencie zakupu.

14.3. Zależnie od kraju zamieszkania nabywcy British Airways sprzedaje ubezpieczenie turystyczne jako agent następujących towarzystw:

14.3.1. Mieszkańcy Wielkiej Brytanii: Preferential Insurance Services Limited i Optimum Underwriting Limited, którzy są profesjonalnymi brokerami ubezpieczeniowymi, działającymi na podstawie zezwolenia Financial Conduct Authority (FCA) i podlegający kontroli tego urzędu. Underwriterem tej polisy jest spółka Optimum Underwriting Limited działająca na zlecenie Europaische Reiseversicherung AG, Monachium, Niemcy ("ETI"). ETI działa na podstawie licencji wydanej przez BAFIN (Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht), która została zatwierdzona przez Financial Conduct Authority (FCA).

14.3.2. Mieszkańcy USA: BerkelyCare, oddział Affinity Insurance Group oferująca ubezpieczenia, których ubezpieczycielem jest National Union Fire Insurance Company of Pittsburgh, Pa., towarzystwo ubezpieczeniowe z Pensylwanii z siedzibą pod adresem 70 Pine Street, New York, New York 10270. Towarzystwo to posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności we wszystkich stanach i Dystrykcie Kolumbia. Nr NAIC 19445.

14.3.3. Mieszkańcy Kanady: administratorem ubezpieczenia turystycznego Freedom jest North American Air Travel Insurance Agents Ltd., prowadząca działalność pod nazwą travel underwriters, licencjonowany broker ubezpieczeniowy, 11th Floor, 6081 No. 3 Road, Richmond, BC, Canada V6Y 2b2. Ubezpieczycielem jest spółka Industrial-Alliance Pacific Life Insurance i niektórzy underwriterzy Lloyd's underwriters, solidarnie i nie łącznie.

14.3.4. Mieszkańcy Europy: Ubezpieczycielem ubezpieczenia turystycznego British Airways jest ELVIA Travel Insurance International N.V., Poeldijkstraat 4, 1059 VM Amsterdam, Holandia. Numer firmy 33124664.

14.4. Ponieważ British Airways występuje w roli pośrednika, nie ponosimy odpowiedzialności za działania lub zaniechania wyżej wymienionych organizacji. Te organizacje ponoszą odpowiedzialność wobec nabywcy z tytułu ubezpieczenia turystycznego i są beneficjentami warunków rezerwacji oraz warunków polisy.

14.5. Ubezpieczenie turystyczne NIE będzie stanowić części żadnej sprzedanej przez nas Imprezy.

 1. Avios można użyć do obniżenia ceny w gotówce (w tym podatków) produktów dostępnych na stronie thewineflyer.co.uk. Liczba Avios potrzebna do obniżenia ceny w gotówce zależy od produktu i zastrzegamy sobie prawo do jej zmiany bez uprzedzenia.
 2. Avios nie można wykorzystać na pokrycie kosztów dostawy ani ich części.
 3. Udział płatności milami jest taki sam na wszystkie pozycje zamówienia i nie można go modyfikować na poziomie produktu. Na przykład nie można zapłacić milami za 20% wartości jednego produktu i za 10% wartości innego produktu; za wszystkie produkty musi to być 10% lub 20%.
 4. Jeśli zostanie zaakceptowany produkt zastępczy (patrz punkt dotyczący dostępności na help.thewineflyer.co.uk), pobierzemy z konta członków tyle Avios, ile wynosiła cena pierwotnie zamówionego produktu.
 5. Wydawanie Avios na zamówienia, które są częścią subskrypcji, nie jest możliwe, z wyjątkiem pierwszego zamówienia, które skutkuje utworzeniem subskrypcji.
 6. W przypadku anulowania lub zwrotu zamówienia Avios wymienione w związku z tym zamówieniem zostaną zwrócone na konto Executive Club członka zgodnie z punktem dotyczącym zwrotów na help.thewineflyer.co.uk.
 7. Pełne Warunki można znaleźć na stronie thewineflyer.co.uk.

Uwaga: Standardowe zasady wymiany mil składają się z następujących części warunków Executive Club:

Wymiana punktów Avios

Zmiany w nagrodach

Anulowanie nagród

Sumowanie Avios — warunki

Funkcja „Sumowanie Avios” umożliwia wymianę Avios w programie Iberia Plus, Executive Club British Airways lub Avios („Programy”) i wydanie ich równowartości w innym programie.

Funkcja „Sumowanie Avios” jest realizowana przez AGL.

 1. Gdy Avios zostaną przelane do programu, podlegają warunkom tego programu obowiązującym w momencie dokonania przelewu. W przypadku jakiegokolwiek sporu o prawa do punktów Avios pierwotnie przyznanych członkowi, decydujące znaczenie mają warunki programu, w ramach którego punkty Avios zostały przyznane.
 2. Członek musi mieć ukończone 18 lata, posiadać aktywne konto i nie może być poddawany audytowi.
  1. Konta w obu programach muszą być zarejestrowane na tę samą osobę.
  2. Członkowie muszą dopilnować, aby dane w obu programach były rzetelne i aktualne.
  3. Dane członka muszą zawierać prawidłową datę urodzenia i adres e-mail, aby ułatwić weryfikację. Na przykład w przypadku zmiany nazwiska nie będzie można korzystać z funkcji „Sumowanie Avios”, dopóki oba programy nie otrzymają dowodu zmiany.
 3. Członkowie konta domowego w programach mogą przy użyciu funkcji „Sumowanie Avios” przelewać Avios tylko (a) z konta domowego Executive Club British Airways na indywidualne konto w programie Avios lub programie Iberia Plus i (b) z indywidualnego konta w programie Avios na konto domowe w programie Executive Club British Airways. Żadne inne transakcje na koncie domowym przy użyciu funkcji Sumowanie Avios nie są dozwolone.
 4. Avios można przelewać między programami za pomocą opcji „Sumowanie Avios” na ba.com lub, jeśli ta usługa jest niedostępna, telefonicznie w lokalnym centrum obsługi. Aby przelać Avios przy użyciu opcji „Sumowanie Avios”, należy odpowiedzieć na pytania kontrolne związane z członkostwem w poszczególnych programach. Jeśli wynik kontroli tożsamości będzie negatywny, możemy odmówić dostępu do funkcji „Sumowanie Avios”.
 5. Użycie funkcji „Sumowanie Avios” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wymianę danych osobowych między programami oraz firmami prowadzącymi te programy w celu realizacji i monitorowania transakcji oraz w razie konieczności późniejszego audytu transakcji. Zasady ochrony danych osobowych poszczególnych programów znajdują się w ich warunkach.
 6. Tylko członek może złożyć zlecenie przelewu Avios za pomocą opcji „Sumowanie Avios”. Członkowie nie powinni ujawniać numerów członkowskich i haseł, aby umożliwić nieupoważnionej osobie użycie funkcji „Sumowanie Avios”. Nie odpowiadamy za jakiekolwiek nieuczciwe wykorzystanie Avios w przypadku, gdy członek zezwoli innej osobie na dostęp do swojego konta.
 7. Przelewać można dowolną liczbę Avios, bez żadnych ograniczeń.
 8. Przez pierwsze 90 dni od przystąpienia do programu Iberia Plus nie jest dozwolone przelewanie do lub z programu Iberia Plus przy użyciu funkcji „Sumowanie Avios”.
 9. Avios przelane za pomocą opcji „Sumowanie Avios” nie mogą być wykorzystane przez członków programu Avios do rezerwacji, w których podatki, opłaty i prowizje są wliczone w cenę rezerwacji w Avios.
 10. Avios przelane za pomocą opcji „Sumowanie Avios” zazwyczaj wpływają natychmiast na wskazane konto i od razu można ich użyć. Czasami jednak realizacja transakcji może potrwać dłużej i wtedy nie można korzystać z Avios. Na zarejestrowany adres e-mail są wysyłane wiadomości e-mail z obu programów, aby potwierdzić zlecenie przelania Avios z jednego programu do drugiego.
 11. Przelanie Avios za pomocą opcji „Sumowanie Avios” nie liczy się jako uzyskanie lub wymiana Avios i nie ma wpływu na wygaśnięcie salda Avios zgodnie z warunkami programu.
 12. Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania, zawieszenia lub ograniczenia wykonywania funkcji „Sumowanie Avios” w dowolnym momencie bez powiadomienia. Możemy odmówić zezwolenia na użycie funkcji „Sumowanie Avios” przez dowolnego członka w odniesieniu do jakiejkolwiek transakcji lub wszystkich transakcji zależnie od naszego uznania.
 13. Zastrzegamy sobie prawo do zmodyfikowania tej klauzuli w dowolnym momencie bez powiadomienia.
 1. Program Reward Flight Saver (RFS) jest dostępny dla członków, którzy zdobyli co najmniej jeden punkt Avios w ciągu 12 miesięcy przed zarezerwowaniem lotu w ramach RFS („Kwalifikujący się członkowie”). RFS uprawnia kwalifikujących się członków dokonujących rezerwacji nagrody (w tym rezerwacji za Avios i gotówkę) do płatności zryczałtowanej ceny gotówkowej z tytułu podatków, opłat i prowizji za kwalifikujący się lot („zryczałtowana cena gotówkowa RFS”), zamiast rzeczywistych podatków, opłat i prowizji mających zastosowanie do rezerwacji.
 2. Program RFS podlega warunkom oraz standardowym zasadom wymiany mil. W przypadku sprzeczności znaczenie decydujące ma niniejsza klazula.
 3. RFS jest dostępny w niektórych lotach obsługiwanych przez British Airways w wybranych klasach, ale nie jest dostępny w żadnych lotach franczyzowych British Airways, lotach codeshare British Airways, lotach partnerów usługowych British Airways ani rezerwacjach zawierających usługi partnera usługowego British Airways.
 4. Program RFS jest dostępny tylko w niektórych lotach. British Airways zastrzega sobie prawo do wyboru lotów kwalifikujących się do RFS według własnego uznania. Jeśli lot nie kwalifikuje się do RFS, za jego rezerwację są naliczane standardowe podatki, opłaty i prowizje.
 5. Ceny RFS w Avios i gotówce mogą zależeć od terminu.
 6. Rezerwacja będzie kwalifikowała się do RFS, jeśli wszystkie segmenty lotu będą się kwalifikowały. Rezerwacje z przesiadkami na lotniskach spoza listy RFS nie kwalifikują się do RFS i zostaną za nie naliczone standardowe podatki, opłaty i prowizje.
 7. Połączenia krajowe w Wielkiej Brytanii (w tym na Jersey) i w Irlandii kwalifikują się do RFS i jest za nie naliczana jedna zryczałtowana cena gotówkowa RFS oraz stosowana liczba punktów Avios za dłuższą podróż.
 8. Należna zryczałtowana cena gotówkowa RFS jest obliczana na podstawie rezerwacji lotu powrotnego, a w przypadku lotów w jedną stronę wynosi 50% podanej zryczałtowanej ceny gotówkowej RFS.
 9. Za podróże z lotami przesiadkowymi, które nie są lotami krajowymi w Wielkiej Brytanii ani RPA, ale zawierają loty kwalifikujące się do RFS, zostaną naliczone dwie zryczałtowane opłaty gotówkowe RFS oraz Avios za poszczególne segmenty.
 10. Należna zryczałtowana cena gotówkowa RFS może zależeć od klasy, wybranej trasy i przewoźnika obsługującego i będzie podana wyraźnie na stronie rezerwacji.
 11. W mało prawdopodobnym przypadku, gdyby zryczałtowana cena gotówkowa RFS była wyższa niż należne podatki, opłaty i prowizje związane z rezerwacją, kwalifikujący się członek zapłaci rzeczywiste podatki, opłaty i prowizje należne od rezerwacji.
 12. BA zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie i według własnego uznania, stosowanej zryczałtowanej opłaty RFS, jednak nie dotyczy to rezerwacji już dokonanych, a należna kwota będzie zawsze wyraźnie widoczna na stronie rezerwacji.
 13. Obowiązują standardowe czasy realizacji rezerwacji w danej lokalizacji.
 14. Zostaną naliczone opłaty za rezerwację telefoniczną i online oraz opłaty serwisowe wskazane na ba.com.
 15. Zmiany w rezerwacjach RFS podlegają zasadom zmiany zawartym w warunkach. Zmiany daty i godziny rezerwacji RFS są dozwolone za opłatą podaną na ba.com, ale zmiany nazwiska nie są dozwolone. Jeśli lot RFS zostanie anulowany przez kwalifikującego się członka na więcej niż 24 godziny przed wylotem, zryczałtowana cena gotówkowa RFS i punkty Avios (lub, w przypadku rezerwacji w formule Avios i gotówka, zryczałtowana cena gotówkowa RFS, punkty Avios i gotówka) podlegają zwrotowi za opłatą określoną na ba.com. Kwalifikujący się członek nie otrzymuje zwrotu rzeczywistych podatków, opłat i prowizji, chyba że je zapłacił. Za anulowania dokonane na mniej niż 24 godziny przed wylotem nie przysługują żadne zwroty. Zmiany i anulowania po dokonaniu rezerwacji są możliwe zarówno na ba.com, jak i telefonicznie.
 16. British Airways może całkowicie zakazać korzystania RFS w połączeniu z dowolnymi produktami wymiany mil, w tym Credit Card Companion Voucher, nagrodami Priority, podwyższeniem klasy za Avios, voucherami Gold na podwyższenie klasy dla dwóch osób i voucherami Gold na podwyższenie klasy dla jednej osoby.
 1. Członkowie mogą swoimi Avios zapłacić za część lub całość ceny wybranych lotów, jeśli dokonują rezerwacji bez wymiany mil w witrynie ba.com i lot jest obsługiwany przez British Airways lub dowolnego z następujących partnerów British Airways w formule codeshare: Aer Lingus, Iberia, airBaltic, Alaska Airlines, American Airlines, Bangkok Airways, Cathay Pacific, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, LATAM, Fiji Airways, Finnair, Japan Airlines, Loganair, Qantas, Qatar, S7 i Vistara.
 2. Rezerwacje opłacone w tej formie będą podlegać standardowym regułom taryfy zakupionego biletu, które zakładają m.in. wpłatę przez uczestnika co najmniej 1 £ lub równowartości tej kwoty w walucie płatności, w zależności od wybranej opcji zniżki Avios.
 3. W Avios można płacić za rezerwacje dokonywane na ba.com lub telefonicznie w centrum kontaktowym British Airways.
 4. Cała rezerwacja musi kwalifikować się do częściowej płatności w Avios, aby można było wykorzystać je do rezerwacji.
 5. Stawki płatności Avios są określone dla wybranych walut. Jeśli dostępna jest więcej niż jedna opcja płatności Avios, nie można zmienić wybranej opcji cenowej po dokonaniu rezerwacji.
 6. Należna liczba Avios będzie zależała od klasy, wybranej trasy i liczby osób na liście pasażerów rezerwacji oraz będzie wyraźnie podana na stronie rezerwacji.
 7. British Airways zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie i według własnego uznania, stawek punktów Avios, jednak nie dotyczy to rezerwacji już dokonanych, a należna ilość będzie zawsze wyraźnie widoczna na stronie rezerwacji.
 8. Jeśli członek dokonuje rezerwacji za Avios, musi dokonać stosownej wpłaty za bilet. Avios zostaną pobrane z konta Executive Club członka za każdą osobę z listy pasażerów rezerwacji.
 9. Avios do naliczenia poszczególnym członkom za rezerwację opłaconą częściowo w Avios będą wyraźnie podane na stronie rezerwacji. Avios i punkty statusowe do naliczenia poszczególnym członkom znajdującym się na liście pasażerów rezerwacji będą zależały od kupionego biletu handlowego.
 10. W przypadku użycia punktów Avios jako częściowej zapłaty, punkty Avios zostaną zwrócone tylko w przypadku, gdy taryfa podlega zwrotowi. Częściowy zwrot płatności i opłat dodatkowych zostanie uznany na Państwa koncie Avios do wartości pierwotnej częściowej płatności, a pozostała kwota zostanie zwrócona odpowiednio do pierwotnej metody płatności (włącznie z podatkiem).
 11. W przypadku kont domowych Avios są pobierane z kont członków konta domowego zgodnie z bieżącymi regułami wymiany mil. Członkowie konta domowego mogą jednak dokonać częściowej płatności w Avios za osoby, które nie należą do ich konta domowego.
 12. Płatności częściowo w Avios nie można powiązać z innymi ofertami promocyjnymi, chyba że jest to wyraźnie dozwolone.
 1. Członkowie mogą zapłacić w Avios część całkowitej ceny wybranych wycieczek* (lot + hotel lub lot + samochód), gdy dokonują rezerwacji bez użycia mil na ba.com lotu obsługiwanego przez British Airways i lotów wybranych partnerów objętych umową codeshare z British Airways.
 2. Rezerwacje opłacone w tej formie będą podlegać standardowym zasadom taryfy związanym z zakupioną wycieczką.
 3. W Avios można płacić za rezerwacje dokonywane na ba.com lub telefonicznie w centrum kontaktowym British Airways.
 4. Cała rezerwacja musi kwalifikować się do częściowej płatności w Avios, aby można było wykorzystać je do rezerwacji.
 5. Stawki płatności Avios są określone dla wybranych walut. Jeśli dostępna jest więcej niż jedna opcja płatności Avios, nie można zmienić wybranej opcji cenowej po dokonaniu rezerwacji.
 6. Należna liczba Avios będzie zależała od klasy, wybranej trasy, wybranego hotelu i samochodu i liczby osób oraz będzie wyraźnie podana na stronie rezerwacji.
 7. British Airways zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie i według własnego uznania, stawek punktów Avios, jednak nie dotyczy to rezerwacji już dokonanych, a należna ilość będzie zawsze wyraźnie widoczna na stronie rezerwacji.
 8. Jeśli członek dokonuje rezerwacji za Avios, musi dokonać stosownej wpłaty za wycieczkę. Avios zostaną pobrane z konta Executive Club członka za każdą osobę z listy pasażerów rezerwacji.
 9. Avios i punkty statusowe do naliczenia poszczególnym członkom znajdującym się na liście pasażerów rezerwacji będą zależały od zakupionych lotów, które są wyświetlane na stronie Zarządzaj swoją rezerwacją po zarezerwowaniu wycieczki.
 10. W przypadku opłacenia należności w całości lub częściowo w Avios zwrot Avios jest możliwy tylko wtedy, gdy możliwy jest zwrot kosztów za wycieczkę. Zwrot płatności za wycieczkę zostanie uznany na koncie Avios w kwocie nieprzekraczającej pierwotnej częściowej płatności, a pozostała kwota zostanie zwrócona w takiej samej formie, w jakiej pierwotnie dokonano płatności.
 11. W przypadku kont domowych Avios są pobierane z kont członków konta domowego zgodnie z bieżącymi regułami wymiany mil. Członkowie konta domowego mogą jednak dokonać częściowej płatności w Avios za osoby, które nie należą do ich konta domowego.
 12. Po wybraniu opcji płatności i potwierdzeniu rezerwacji nie ma już możliwości użycia Avios jako formy płatności za ewentualne późniejsze należności za tę rezerwację.
 13. Płatności punktami Avios nie można powiązać z innymi ofertami promocyjnymi, chyba że jest to wyraźnie dozwolone.

*Oferta BA Holidays jest dostępna w następujących krajach:

 • W Europie: Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy, Irlandia, Holandia, Szwajcaria, Hiszpania, Dania, Szwecja, Norwegia, Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Grecja, Chorwacja, Węgry, Polska, Portugalia, Rumunia, Rosja.
 • W Ameryce Północnej i Południowej: USA, Kanada, Argentyna, Barbados, Bermudy, Bahamy, Chile, Grenada, Jamajka, Kajmany, Meksyk, Saint Lucia, Saint Kitts i Nevis**, Turks i Caicos, Trynidad i Tobago.
 • W pozostałej części świata: Republika Południowej Afryki, Hongkong, Australia, Singapur, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Indie, Nowa Zelandia**, Egipt, Izrael, Turcja.

(**British Airways nie oferuje pakietów w tych krajach).

 1. Członkowie mogą ubiegać się o przedłużenie swojego statusu w związku z narodzinami/adopcją nowego dziecka, jeśli posiadają poziom Bronze, Silver lub Gold. Możliwość ta nie przysługuje członkom, którzy otrzymali bezpłatny poziom lub mają dożywotnie członkostwo Gold lub Gold Guest List.
 2. Jeśli członek chce skorzystać z tego uprawnienia, musi wysłać zaświadczenie lekarskie, świadectwo urodzenia lub dokumentację adopcji albo urlopu rodzicielskiego na adres baby@ba.com. Członkowie, którzy dzielą się urlopem rodzicielskim, także mogą złożyć wniosek wraz ze stosowną dokumentacją.
 3. Kwalifikujący się członkowie mogą złożyć maksymalnie dwa zatwierdzone wnioski w ciągu pięciu lat.
 4. Kwalifikujący się członkowie mogą nadal zbierać punkty statusowe i Avios oraz korzystać z przywilejów przysługujących im w związku z posiadanym poziomem. Jeśli Członek spełni warunki awansu na wyższy poziom w okresie przedłużenia, zostanie to uznane i przedłużenie poprzedniego Poziomu zostanie zakończone.
 5. Członek może zapisać swoje dziecko do Executive Club, jeśli utworzy konto domowe lub doda dziecko do posiadanego konta domowego. Jeśli członek zapisze swoje dziecko w ciągu 6 miesięcy od złożenia wniosku o przedłużenie, na koncie dziecka zostanie naliczone 1000 Avios. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu konta domowego.
 6. Zatrzymanie statusu jest świadczeniem uznaniowym. British Airways zastrzega sobie prawo do zażądania dowolnego uzasadnionego dowodu lub dowodu tożsamości w celu zatwierdzenia wniosku oraz prawo do odrzucenia wniosku, a także do zmiany lub wycofania tego świadczenia w dowolnym momencie.